PAG-SETUP

Paano magsimula sa pagiging host

Mas madali na ngayong mag-list ng tuluyan sa Airbnb, at mas maiaangkop mo na rin ito sa kagustuhan mo. Malapit ka nang kumita ng pera at magkaroon ng ugnayan sa milyon-milyong biyahero mula sa iba't ibang panig ng mundo.

Mas madali na ngayong mag-list ng tuluyan sa Airbnb, at mas maiaangkop mo na rin ito sa kagustuhan mo. Malapit ka nang kumita ng pera at magkaroon ng ugnayan sa milyon-milyong biyahero mula sa iba't ibang panig ng mundo.

Kontrolin kung paano ka nagho-host

Mag-host kailan mo man gusto

Walang minimum o mandatoryong panahon kung kailan kailangan mong mag-host, kaya puwede kang mag-block ng mga petsa kapag hindi ka available. Maaari ka ring magtakda ng mga alituntunin tungkol sa iyong availability, kabilang ang: • Min/max na gabi na puwedeng mamalagi ang bisita • Gaano katagal bago ang takdang petsa maaaring mag-book ang mga bisita • Kinakailangang paunang abiso bago ang isang booking

Itakda ang mga presyo na gusto mo

Ikaw ang magtatakda ng mga presyo kada gabi, at matutulungan ka rito ng aming mga tool sa pagpepresyo. Madali ka ring makakapagdagdag ng mga iniangkop na detalye tulad ng: • Mga bayarin sa paglilinis • Mga lingguhang diskuwento • Mga espesyal na presyo para sa mga espesipikong bahagi ng taon

Mabilisang pagtugmain ang mga kalendaryo

Para hindi ka ma-book kapag hindi ka makakapag-host o kapag mayroon nang reserbasyon, maaari mong ikonekta ang iyong kalendaryo sa Airbnb sa iba mo pang kalendaryo. Sa ganitong paraan, awtomatiko mong mapapanatiling napapanahon ang lahat ng kalendaryo.

Magtakda ng mga alituntunin para sa iyong tuluyan

Para makatulong sa pagtatakda ng mga dapat asahan, maaari kang magdagdag ng Mga Alituntunin sa Tuluyan na dapat tanggapin ng mga bisita bago sila mag-book. Kung susuway ang bisita sa isang alituntunin pagkatapos niyang mag-book, maaari mong kanselahin ang reserbasyon nang walang penalty.

Sobrang daling magsimula kumpara sa inaasahan ko.
Sobrang daling magsimula kumpara sa inaasahan ko.

Nagho-host sina JB at Ramona sa Boston para magkaroon ng dagdag na kita para sa pagreretiro.

Nagho-host sina JB at Ramona sa Boston para magkaroon ng dagdag na kita para sa pagreretiro.

Alamin kung paano siya nagho-host
Sobrang daling magsimula kumpara sa inaasahan ko.
Sobrang daling magsimula kumpara sa inaasahan ko.

Nagho-host sina JB at Ramona sa Boston para magkaroon ng dagdag na kita para sa pagreretiro.

Nagho-host sina JB at Ramona sa Boston para magkaroon ng dagdag na kita para sa pagreretiro.

Alamin kung paano siya nagho-host

Mag-advertise sa milyon-milyong katao

Patnubay para makapagsimula ka

Habang gumagawa ka ng listing mo, magtatanong kami sa iyo tungkol sa mga bagay na gustong malaman ng mga bisita kapag nagbu-book sila. Ilalarawan mo ang iyong tuluyan at magbibigay ka ng mga detalye, halimbawa, kung ano ang espesyal sa tuluyang iyon, kabilang na ang anumang kakaibang bagay na madadatnan nila roon.

Mga tip para sa buong proseso

Kung wala masyadong nagbu-book sa iyo, bibigyan ka namin ng payo sa mga presyo, setting, at iba pang update na makakatulong sa iyong mas mabilis na makakuha ng mga reserbasyon. Puwede ring mag-ambag ang mga bihasang host sa aming Community Center.

Milyon-milyong bisita mula sa iba't ibang panig ng mundo

Kapag nakumpleto mo na ang iyong listing, mahahanap ng mga bisita mula sa iba't ibang panig ng mundo ang iyong tuluyan sa mga resulta ng paghahanap. May halos 2 milyong bisita sa Airbnb kada gabi at mayroon kaming mga tool na makakatulong sa iyong makakuha ng mga reserbasyong mainam para sa iyo.

Makakuha ng suporta sa pagiging host

Mga masasanggunian sa lahat ng pagkakataon

Bilang host, palagi kang suportado ng komunidad ng Airbnb. Para sa mga kapaki-pakinabang na tip at suhestyon, may access ka sa Help Center, 375,000 host sa aming Community Center, at ilang toolkit sa pagiging host.

Mga masasanggunian sa lahat ng pagkakataon

Bilang host, palagi kang suportado ng komunidad ng Airbnb. Para sa mga kapaki-pakinabang na tip at suhestyon, may access ka sa Help Center, 375,000 host sa aming Community Center, at ilang toolkit sa pagiging host.

Narito kami para sa iyo 24/7

Handa kang tulungan ng aming pandaigdigang team 24/7 sa pamamagitan ng telepono, email, at live chat. Matutulungan ka ng team sa anumang bagay, isyu man 'yan sa paggawa ng iyong listing o mga alalahanin tungkol sa mga bisita.

Narito kami para sa iyo 24/7

Handa kang tulungan ng aming pandaigdigang team 24/7 sa pamamagitan ng telepono, email, at live chat. Matutulungan ka ng team sa anumang bagay, isyu man 'yan sa paggawa ng iyong listing o mga alalahanin tungkol sa mga bisita.

Mahigit 2 milyong tao ang nagho-host sa Airbnb at mayroon silang kanya-kanyang estilo sa pagho-host.

Mahigit 2 milyong tao ang nagho-host sa Airbnb at mayroon silang kanya-kanyang estilo sa pagho-host.

Sagot sa mga tanong mo

Magkano ang babayaran para makapag-list ng lugar ko?

Ganap na libreng mag-sign up at mag-list ng iyong tuluyan sa Airbnb. Kapag nakatanggap ka ng reserbasyon, maniningil kami ng bayarin sa serbisyo sa Airbnb para sa mga host, na karaniwang 3%, para matulungang mabayaran ang mga gastos sa pagpapatakbo ng negosyo.

Paano ko mapipili ang presyo ng listing ko?

Ikaw ang bahala sa presyong sisingilin mo para sa iyong listing. Para matulungan kang magpasya, maaari kang maghanap ng mga katulad na listing sa iyong lungsod o kapitbahayan para magkaroon ng ideya tungkol sa mga presyo sa merkado.

Mga Karagdagang Bayarin • Bayarin sa paglilinis: Puwede kang magsama ng bayarin sa paglilinis sa itinakda mong presyo kada gabi o magdagdag ng bayarin sa paglilinis sa mga setting ng pagpepresyo mo. • Iba pang bayarin: Para maningil ng mga dagdag na bayarin na hindi kasama sa mga itinakda mong presyo (tulad ng bayarin sa late na pag-check in o para sa alagang hayop), dapat mo munang ihayag ang mga potensyal na singiling ito sa mga bisita bago sila mag-book at pagkatapos ay gamitin ang Resolution Center para ligtas na humiling ng pagbabayad para sa mga karagdagang bayarin.

Paano ako matutulungan ng Airbnb sa pagtatakda ng mga presyo?

Sa tool na Smart Pricing ng Airbnb, maitatakda mo ang mga presyo na awtomatikong tumaas o bumaba batay sa mga pagbabago sa demand para sa mga listing na tulad ng iyo.

Ikaw palagi ang bahala sa presyo, kaya makokontrol ang Smart Pricing ng iba pang setting ng pagpepresyo na pipiliin mo, at maaari mong baguhin ang mga presyo kada gabi anumang oras.

Nakabatay ang Smart Pricing sa uri at lokasyon ng iyong listing, panahon, demand, at iba pang salik (tulad ng mga kaganapan sa iyong lugar).

Ano ang hinihiling sa mga bisita bago sila makapag-book?

Humihiling kami sa lahat ng gumagamit ng Airbnb ng ilang impormasyon bago sila makabiyahe sa pamamagitan namin. Kailangang ibigay nang kumpleto ng mga bisita ang impormasyong ito bago sila makapagpareserba. Nakakatulong ang impormasyong ito na matiyak na alam mo kung sino ang aasahan, at kung paano makipag-ugnayan sa bisita.

Kabilang sa mga rekisito ng Airbnb para sa mga bisita ang: • Buong pangalan • Email address • Kumpirmadong numero ng telepono • Mensahe ng pagpapakilala • Pagsang-ayon sa Mga Alituntunin sa Tuluyan mo • Impormasyon sa pagbabayad

Inaasahan, ngunit hindi inaatasan, ang mga bisita na maglagay ng litrato sa profile. Maaari mo ring hilingin sa mga bisita na magbigay ng ID bago mai-book ang iyong tuluyan.

Ano ang dapat kong gawin kung hindi ako kampanteng i-host ang isang tao?

Kung sumusuway ang bisita sa isa sa Mga Alituntunin sa Tuluyan na itinakda mo o pakiramdam mo ay hindi ka ligtas dahil sa mga ikinikilos niya, maaari mong tanggihan ang kanyang kahilingan sa pagpapareserba o kanselahin ang reserbasyon. Bago ka tumanggap ng reserbasyon Mayroon kaming ilang pagsisiguro na ipinapatupad para matiyak na mga kwalipikadong bisita ang iyong matatanggap. Dahil dito, maaari mong tanggihan ang isang kahilingan sa pagpapareserba at hindi ito negatibong makakaapekto sa puwesto ng iyong listing sa mga resulta ng paghahanap. Pagkatapos mong tumanggap ng reserbasyon Kung tinanggap mo na ang reserbasyon, maaari mo itong kanselahin. Maaari kang patawan ng mga penalty sa pagkansela kung walang anumang sinuway sa Mga Alituntunin sa Tuluyan ang bisita.

Anong proteksyon ang mayroon ako laban sa pinsala sa property?

Ang Garantiya para sa Host ng Airbnb ay nagbibigay ng proteksyon na hanggang $1,000,000 sa host para sa mga pinsala sa saklaw na property sa pambihirang pagkakataon na may masira ang bisita na lampas sa panseguridad na deposito o kung walang panseguridad na deposito.

Hindi saklaw ng programang Garantiya para sa Host ang pera at mga prenda, mga koleksyon, pambihirang obra ng sining, mga alahas, mga alagang hayop, o personal na pananagutan. Inirerekomenda namin sa mga host na proteksyunan o alisin nila ang mahahalagang gamit kapag nagpapatuloy sila sa kanilang lugar. Hindi rin saklaw ng programa ang nawalang kita o pinsala sa property na dahil sa likas na pagkaluma at pagkasira.

Matuto pa tungkol sa Garantiya para sa Host sa http://airbnb.com/guarantee

Handa ka na bang kumita?

Handa ka na bang kumita?