Logo ng Airbnb 2023 Release sa Mayo
Release sa Mayo

Ang Mga Kuwarto at higit 50 pang feature

Airbnb Mga Kuwarto: Itinatampok ang bagong Host Card

Sa bagong disenyo ng orihinal na Airbnb, makakapamalagi ka sa tuluyan ng lokal para matuklasan ang lungsod nang parang lokal. Puwede mo na ring makilala ang host bago ka pa mag‑book.

Kilalanin pa ang iyong host

Kasama sa Host Card ang mga detalye tungkol sa host ng tuluyan, gaya ng trabaho, mga wika, at mga trivia.

Magbasa ng mga review at iba pa

Kumusta ang pamamalagi sa tuluyan niya? Ano ang sinasabi ng iba pang bisita? Alamin sa Host Card.

Iba pang bagong feature para sa Mga Kuwarto

Bago at nakatalagang kategorya

May kategorya na ng mga pribadong kuwarto kung saan makakagamit din ng mga pinaghahatiang lugar sa property ng lokal na host.

Mga inayos na filter

Pinadali namin ang pagpapalipat‑lipat sa iba't ibang uri ng tuluyan. Isinasaad na rin ang average na presyo para madaling makapaghambing.

Mga bagong feature para sa privacy

Alamin kung pinaghahatian, nakakonekta, o pribado ang banyo, kung sino ang maaaring nasa tuluyan, at kung may lock ang pinto ng kuwarto.

Mahigit 50 bagong feature batay sa feedback mo

Gumawa kami ng mga pagpapahusay sa buong Airbnb, mula sa pag‑sign up hanggang sa pag‑check out.

Pagsasaad sa kabuuang presyo

Suriin ang kabuuang presyo, kasama ang lahat ng bayarin bago dagdagan ng buwis, saanman sa app.

Mga bagong mini-pin sa mapa

May mga mini-pin na sa mapa para mas madaling mapansin ang mga available na Airbnb sa hinahanapan mo.

Mga pinagandang wishlist

Mas malinaw na ang mga wishlist na may inayos na interface kung saan mas malaki ang mga larawan ng mga na‑save mong tuluyan.

Mas madaling buwanang paghahanap

Gamit ang bagong dial, mas madali nang makakapaghanap ng mga matutuluyan para sa pamamalaging 1–12 buwan.

Mas malinaw na pag‑check out

Puwedeng magbahagi ang mga host ng mga tagubilin sa pag‑check out sa page ng listing para malaman mo ang dapat asahan bago ka mag‑book.

Magbayad nang hulugan

Gamit ang Klarna, makakapagbayad ka sa 4 na hulugan nang walang interes (US at Canada), o nang buwanan para sa pamamalaging mahigit $500 (US lang).

Mas mabilis na mapa

Mas mabilis nang mag‑refresh kaya mabilis na lalabas ang mga bagong listing habang ginagalaw ang mapa.

Mga hindi nagagalaw na pin sa mapa

Inayos namin ang mga pin sa mapa para hindi magalaw ang mga iyon kapag nag‑zoom at nag‑pan ka sa mapa.

Mas mahusay na awtomatikong pagkumpleto ng hinahanap

May mas magaganda nang suhestyon, mas tumpak na pangalan ng lugar, at mas kaunting dobleng listing habang naghahanap.

Isang tap na pag-save sa wishlist

Sa isang tap lang, direktang i‑save ang mga listing sa kasalukuyang wishlist mo mula sa mga resulta ng paghahanap.

Kalendaryo sa wishlist

May in‑update na kalendaryo na magpapadaling masuri ang availability ng mga tuluyan na nasa wishlist.

Mga note sa wishlist

Puwede ka nang maglagay ng mga personal na note sa mga tuluyan na nasa mga wishlist mo.

Mas mabababang bayarin para sa buwanang pamamalagi

Mas maliit na ang mga bayarin sa serbisyo ng bisita simula sa ikaapat na buwan ng pamamalagi.

Magbayad gamit ang account sa bangko

Magbayad gamit ang account sa bangko para makatipid sa mga pamamalaging 28 araw o mas matagal pa (US lang).

Pagsasaad sa buwanang pagbabayad

Para sa buwanang pamamalagi, alamin sa pag‑check out ang babayaran para sa kasalukuyang buwan at mga susunod na buwan.

Mga paalala sa pag‑check out

Makatanggap ng paalala tungkol sa kailangan mong gawin para mag‑check out isang araw bago ang takdang pag‑alis.

Feedback tungkol sa pag‑check out sa mga review

Puwede ka nang magbigay ng feedback tungkol sa pag‑check out kapag gumawa ka ng review tungkol sa pamamalagi mo.

Credit para sa madaliang pagbu‑book sa iba

Kung magkansela ang host nang malapit na ang pamamalagi, makakatanggap ng credit ang bisita para madaliang makapag-book sa iba.

Priyoridad na customer support habang nasa biyahe

Nilalayon ng nakatalagang team ng 24/7 na suporta na sagutin ang 90% ng mga tawag sa English sa loob ng 2 minuto.

Distansya mula sa mga interesanteng lugar

Naghahanap ka ba ng landmark sa Airbnb? Isasaad sa mga resulta ang distansya mula sa bawat tuluyan.

Pagtatampok ng mga tuluyan na angkop sa mga sanggol

Kung may kasama kang sanggol, itatampok sa mga resulta ang mga amenidad na gaya ng kuna.

Pagtatampok ng mga tuluyan na angkop sa mga bata

Kung may kasama kang bata, itatampok sa mga resulta ang mga amenidad na gaya ng playroom.

Pagtatampok ng mga tuluyan para sa buwanang pamamalagi

Kung matagal kang mamamalagi, itatampok sa mga resulta ang mga amenidad na gaya ng nakatalagang workspace.

Pagpapatunay ng pagkakakilanlan ng mga host

Bago matapos ang Hunyo, kakailanganing magsagawa ng pagpapatunay ng pagkakakilanlan ang lahat ng host ng tuluyan na mabu‑book sa Airbnb.

Pinahusay na proseso ng pagpapatunay ng pagkakakilanlan

Pinadali na namin ang paglalagay ng higit pang impormasyon kapag kinakailangan para mapatunayan mo ang pagkakakilanlan mo.

Mga apela para sa mga na‑block na booking

Puwede ka nang mag‑apela ng na-block na booking kung maling natukoy iyon bilang may posibilidad na gamitin para sa party.

Umaayong filter ng presyo

Awtomatikong isasaayos ang mga hanay ng presyo kapag ginagamit ang filter ng uri ng tuluyan.

Filter ng banyo para sa Mga Kuwarto

Kapag nagbu‑book ng Mga Kuwarto, puwede ka nang maghanap ng mga pribado at nakakonektang banyo.

Nagdagdag din kami ng mga bagong feature para mapadali ang pagho‑host

Pagsasaad ng kabuuang presyo para sa mga host

Masusuri ng mga host ang kabuuang presyo kada gabi saanman sa app para alam nila lagi kung magkano ang babayaran ng mga bisita.

Mag‑swipe para pumili ng mga petsa

Puwedeng mag‑swipe ang mga host para pumili ng hanay ng petsa sa kalendaryo at hindi na paisa‑isang mag‑tap ng mga araw.

Mga nakahanda nang tagubilin sa pag‑check out

Makakapili sa nakahanda nang listahan ang mga host para mas mabilis na makagawa ng mga tagubilin sa pag‑check out.

Mga palatandaang nabasa na sa inbox

Makakatanggap ang mga bisita at host ng palatandaang nabasa na para malaman nila kapag nabuksan na ang mensahe.

Tab ng co‑host

Sa bagong tab, mapapangasiwaan ng mga host ang lahat ng co‑host at ang mga pahintulot at payout nila.

Maagang Access

Puwede nang subukan ng mga host ang mga bagong feature at magbahagi ng feedback para mapaganda pa ang mga iyon.

Detalye ng presyo

Sa in‑update na detalye ng presyo, isasaad ang babayaran ng mga bisita at ang kikitain ng mga host.

Maghambing ng mga katulad na listing

Puwedeng alamin ng mga host ang average na presyo ng mga katulad na listing sa malapit para masigurong sulit ang kanila.

Mga setting ng presyo at availability

Inayos ang mga tool sa kalendaryo para magamit sa paraang hindi pabago‑bago sa iba't ibang device.

Mga lingguhan at buwanang diskuwento

Makakapagtakda ng diskuwento ang mga host gamit ang slider at malalaman din nila ang babayaran ng mga bisita.

Taunang view ng kalendaryo sa mobile

Malapit nang masuri ng mga host ang availability nila para sa buong taon at ang presyo para sa bawat buwan sa iisang screen.

Mga iniangkop na detalye ng pag‑check out

Makakapagbigay ang mga host ng malilinaw na tagubilin na partikular sa patuluyan nila para mapadali ang pag‑check out.

Awtomatikong ipapadalang impormasyon ng pag‑check out

Awtomatikong ipapadala sa mga bisita ang mga detalye ng pag‑check out isang araw bago ang takdang pag‑alis nila.

Pag‑abiso tungkol sa pag‑check out sa isang tap

Sa isang tap lang, maaabisuhan na ng mga bisita ang mga host kapag nag‑check out na sila sa patuluyan.

Mga mabilisang tugon para sa pag‑check out

Magagamit ng mga host ang mga inayos na tool sa inbox para madaling maibahagi ang mga tagubilin sa pag‑check out.

Mga sipi mula sa mga review para sa mga host ng Mga Kuwarto

Itinatampok na sa mga profile ng host para sa Mga Kuwarto ang mga kapansin-pansing quote tungkol sa host.

Mga nakakatuwang detalye sa profile ng host

Puwedeng maglagay ang mga host sa profile nila ng mga nakakatuwang detalye, gaya ng paborito nilang kanta noong high school.

Mga naging biyahe ng host

Puwedeng magbahagi ang mga host ng mga biyahe nila sa Airbnb para mas makilala sila ng mga bisita.

Mga interes ng host

Makakapili ang mga host ng mga hobby sa listahan para malaman ng mga bisita ang pagkakapareho nila ng mga interes.

Mas detalyadong profile ng mga bisita

Puwede nang maglagay ang mga bisita ng higit pang detalye sa profile nila, gaya ng mga interes at nakaraang biyahe.

Pinasimpleng pag‑imbita ng co‑host

Mas madali nang makakapag‑imbita ang mga host ng mga co‑host na tutulong na pangasiwaan ang mga listing nila.

Mga bagong pahintulot ng co‑host

Puwedeng magtakda ang mga host ng mga bagong pahintulot: access sa lahat, kalendaryo at inbox, o kalendaryo lang.

Mga bagong payout ng co‑host

Puwedeng magbahagi ang mga host ng payout sa co‑host bilang porsyento o fixed na halaga.

Pagpapatunay ng pagkakakilanlan ng mga bisita

Daraan sa pagpapatunay ng pagkakakilanlan ang lahat ng magbu‑book na bisita nasaan mang panig sila ng mundo.

Pagsusuri sa reserbasyon saanman sa mundo

Available na sa buong mundo ang teknolohiyang tumutulong na paliitin ang posibilidad ng mga party at pinsala.

Iba‑iba depende sa lokasyon ang availability ng feature at kung kailan iyon ilulunsad.