Paano ang proseso ng pagkansela para sa pamamalagi

Para sa mga pamamalaging wala pang 28 gabi, puwedeng piliin ng mga host kung aling mga opsyon sa pagkansela ang iaalok sa mga bisita. Para sa mga pamamalaging 28 gabi o higit pa, awtomatikong nalalapat ang patakaran sa pagkansela ng Pangmatagalang reserbasyon.

Pleksible

  • Libreng pagkansela hanggang 24 na oras bago ang pag-check in (nakasaad ang oras sa email ng kumpirmasyon).
  • Pagkalipas nito, makakakuha ng buong refund, pero hindi kasama ang bayad para sa unang gabi at bayarin sa serbisyo, kung magkakansela bago ang pag-check in.
1 araw na mas maaga
Huw, May 13
15:00
Halimbawa

Para makakuha ng buong refund, dapat magkansela ang bisita nang kahit man lang 24 na oras bago ang lokal na oras sa pag-check in sa listing (nakasaad sa email ng kumpirmasyon).

Mag-check in
Biy, May 14
15:00

Kung magkakansela ang bisita nang wala nang 24 na oras bago ang pag-check in, hindi mare-refund ang unang gabi at ang bayarin sa serbisyo ng Airbnb.

Mag-check out
Lun, May 17
11:00

Kung darating ang bisita at magpapasya siyang umalis nang maaga kaysa sa inaasahan, ire-refund nang buo ang presyo kada gabi para sa mga gabing hindi magagamit 24 na oras pagkatapos ng pagkansela.Tandaan: Hindi makakakuha ng refund ang mga bisita para sa singil sa serbisyo ng Airbnb kung nakatanggap sila ng 3 refund para sa singil sa serbisyo sa huling 12 buwan o kung ang nakanselang reserbasyon ay nag-overlap sa kasalukuyang reserbasyon.


Mga madalas itanong

Nakakakuha ba ng refund ang mga bisita para sa bayarin sa paglilinis?

Inire-refund ang bayad sa paglilinis kung nagkansela ang bisita bago mag-check-in.

Maaari bang makakuha ng refund ang mga bisita kung ang listing ay hindi tulad ng inaasahan?

Tutulungan namin ang mga bisita na makahanap ng bagong lugar na matutuluyan o magbibigay ng refund kung ang listing ay hindi accessible, marumi, hindi ligtas, o kung mayroong hayop na hindi binanggit ng host sa paglalarawan ng listing. Matuto pa

Makakakuha ba ng buong refund ang mga bisita kung hindi kaya o ayaw ayusin ng host ang isang isyu?

Ang mga bisita ay dapat na makipag-ugnayan sa amin sa loob ng 24 na oras ng pagkakita sa isyu. Sa mga kwalipikadong kaso, kakanselahin namin ang reserbasyon at magbibigay ng refund.

Paano kung kailangang magkansela ng bisita dahil sa isang emergency?

Maaari kaming mag-isyu ng refund kung ang bisita ay kailangang magkansela dahil sa isang emergency. Matuto pa

Gaano katagal ang pagkuha ng refund?

Nagpapadala kami kaagad ng mga refund pagkatapos ng pagkansela at karaniwan silang lumalabas sa loob ng 3-5 araw, pero kung minsan tumatagal ito ng hanggang 15 araw bago sila lumabas sa orihinal na paraan ng pagbabayad. Sa ilang bansa, tulad ng Brazil at India, maaaring tumagal ito ng hanggang 2 buwan bago dumating ang refund.

Paano kung hindi ako sigurado kung ano ang patakaran sa pagkansela ng aking reserbasyon o hindi lumalabas dito ang patakaran?

Paminsan-minsan, pinapayagan namin ang mga host na subukan ang mga bagong patakaran na sinusubukan namin. Palaging sumangguni sa mga detalye ng reserbasyon—na maa-access para sa patakaran sa pagkansela na nalalapat sa iyong partikular na pamamalagi.