Paano ang proseso ng pagkansela para sa pamamalagi

Sa Airbnb, makakapili ang mga host kung aling patakaran sa pagkansela ang iaalok sa mga bisita, at masusuri ng mga bisita ang mga ito bago mag-book.

Pleksible

  • Free cancellation until 14 days before check-in (time shown in the confirmation email). If booked less than 14 days before check-in, free cancellation for 48 hours after booking, up to 24 hours before check-in.
  • Pagkatapos nito, maaaring magkansela ang mga bisita ng hanggang sa 24 na oras bago mag-check-in at makakuha ng refund sa rate bawat gabi at sa bayad sa paglilinis, pero hindi ang bayad sa serbisyo
1 araw na mas maaga
Huw, Abr 2
15:00
Halimbawa

Para makakuha ng buong refund ng presyo kada gabi, dapat magkansela ang bisita kahit man lang buong 24 na oras bago ang lokal na oras ng pag-check in sa listing (nakasaad sa email ng kumpirmasyon). Hindi mare-refund ang bayarin sa serbisyo maliban na lang kung magkakansela ang bisita sa loob ng panahon ng libreng pagkansela para sa kanyang reserbasyon.

Mag-check in
Biy, Abr 3
15:00

Kapag nagkansela ang bisita nang wala pang 24 oras bago ang pag-check in, hindi maaaring i-refund ang unang gabi.

Mag-check out
Lun, Abr 6
11:00

Kung darating ang bisita at magpapasya siyang umalis nang maaga kaysa sa inaasahan, ire-refund nang buo ang presyo kada gabi para sa mga gabing hindi magagamit 24 na oras pagkatapos ng pagkansela.Tandaan: Hindi makakakuha ng refund ang mga bisita para sa singil sa serbisyo ng Airbnb kung nakatanggap sila ng 3 refund para sa singil sa serbisyo sa huling 12 buwan o kung ang nakanselang reserbasyon ay nag-overlap sa kasalukuyang reserbasyon.


Mga madalas itanong

Nakakakuha ba ng refund ang mga bisita para sa bayarin sa paglilinis?

Inire-refund ang bayad sa paglilinis kung nagkansela ang bisita bago mag-check-in.

Maaari bang makakuha ng refund ang mga bisita kung ang listing ay hindi tulad ng inaasahan?

Tutulungan namin ang mga bisita na makahanap ng bagong lugar na matutuluyan o magbibigay ng refund kung ang listing ay hindi accessible, marumi, hindi ligtas, o kung mayroong hayop na hindi binanggit ng host sa paglalarawan ng listing. Matuto pa

Makakakuha ba ng buong refund ang mga bisita kung hindi kaya o ayaw ayusin ng host ang isang isyu?

Ang mga bisita ay dapat na makipag-ugnayan sa amin sa loob ng 24 na oras ng pagkakita sa isyu. Sa mga kwalipikadong kaso, kakanselahin namin ang reserbasyon at magbibigay ng refund.

Paano kung kailangang magkansela ng bisita dahil sa isang emergency?

Maaari kaming mag-isyu ng refund kung ang bisita ay kailangang magkansela dahil sa isang emergency. Matuto pa

Gaano katagal ang pagkuha ng refund?

Nagpapadala kami kaagad ng mga refund pagkatapos ng pagkansela at karaniwan silang lumalabas sa loob ng 3-5 araw, pero kung minsan tumatagal ito ng hanggang 15 araw bago sila lumabas sa orihinal na paraan ng pagbabayad. Sa ilang bansa, tulad ng Brazil at India, maaaring tumagal ito ng hanggang 2 buwan bago dumating ang refund.