Magpapakita ng mga suhestyon pagkatapos i-type ang input sa paghahanap. Gamitin ang pataas at pababang arrow para tumingin-tingin. Gamitin ang enter para pumili. Kung parirala ang pinili, isusumite sa paghahanap ang pariralang iyon. Kung link ang suhestyon, pupunta sa page na iyon ang browser.
Patakaran ng komunidad

Pagiging mabuting kapitbahay

Kailangan din nating magpakita ng paggalang sa mga taong nakapaligid sa atin, hindi lang sa komunidad ng Airbnb. Kasama sa paggalang na iyon ang pag-iwas na maistorbo ang mga kapitbahay ng mga nakakaabalang pagtitipon, ingay, o iba pang nakakagulong asal at pagkilos.

Ang pinapahintulutan namin

  • Mga alituntuning idinisenyo ng host: Hinihikayat namin ang mga host na malinaw na ipaliwanag ang mga inaasahan nila sa mga bisita sa kanilang mga alituntunin sa tuluyan, mga paglalarawan ng listing, at sa pamamagitan ng mga thread ng mensahe sa Airbnb. Nagtatakda ang Airbnb ng mga minimum na pamantayan pero dapat pag-isipan ng mga host na maglagay ng karagdagang impormasyon o mga tagubiling iniangkop sa kanilang kapitbahayan.
  • Mga event sa propesyonal na hospitalidad: Tanging mga negosyong panghospitalidad gaya ng mga hotel o bed and breakfast ang maaaring mag-alok ng mga malalaking event, sa kondisyong hindi makakaistorbo o makakaabala sa iba pang paraan ang mga ito sa nakapaligid na komunidad.

Ang hindi namin pinapahintulutan

  • Mga nakakaistorbong pagtitipon: Hindi pinapahintulutan ang mga pagtitipon na banta sa kaligtasan ng o nakakaistorbo sa nakapaligid na komunidad, gaano man kalaki ang mga ito. Matuto pa tungkol sa aming mga alituntunin para sa kaguluhan sa komunidad, kabilang ang aming mga alituntunin laban sa mga nakakaistorbong party at event.
  • Mga “party house” na listing: Maliban na lang kung nagho-host bilang bahagi ng negosyong panghospitalidad, hindi dapat hikayatin o pahintulutan sa iba pang paraan ng mga host sa mga paglalarawan ng listing nila o saan pa man ang pagdaraos ng mga nakakaistorbong pagtitipon, party o event.
  • Mga abala sa komunidad: Hindi pinapahintulutan ang nakakaistorbong asal at mga kilos. Kasama rito ang labis na paninigarilyo nang malapit sa mga kapitbahay o paninigarilyo sa mga lugar kung saan bawal manigarilyo, pagkakalat, sobrang pag-iingay, o pagharang sa daan ng kapitbahay papunta sa kanilang mga tahanan.

Handa kaming tumulong

Kung pakiramdam mo o ng iba pang tao na may pagbabanta o panganib sa inyong kaligtasan, makipag-ugnayan muna sa mga lokal na awtoridad na nagpapatupad ng batas para humingi ng tulong. Bukod dito, kung may masaksihan o maranasan kang asal na labag sa aming mga patakaran, ipagbigay-alam ito sa amin.


Hindi man natatalakay sa mga tagubiling ito ang bawat posibleng sitwasyon, dinisenyo ang mga ito para makapagbigay ng pangkalahatang patnubay sa mga patakaran sa komunidad ng Airbnb.

Nakatulong ba ang artikulong ito?

Mga kaugnay na artikulo

Magpatulong hinggil sa iyong mga reserbasyon, account, at marami pang iba.
Mag-log in o mag-sign up