Lumaktaw sa nilalaman
  Mag-navigate pasulong para ma-access ang mga iminumungkahing resulta
  Update tungkol sa COVID-19
  Para mahanap ang mga opsyon sa pagkansela at pag-refund, pumili ng reserbasyon sa page na Mga Biyahe. Sa ilang partikular na reserbasyon lang nalalapat ang aming patakaran sa mga hindi inaasahang pangyayari. Kung pagkalipas ng Setyembre 15 ang iyong petsa ng pag-check in, bumalik dito sa Agosto 15, 2020 para malaman ang update.

  Paano ako maghahain ng paghahabol sa mga hindi inaasahang pangyayari?

  Tandaan: Kung kailangan mong kanselahin ang iyong reserbasyon dahil sa coronavirus (COVID-19), suriin ang aming artikulo tungkol sa mga opsyon sa pagkansela.

  Paano magkansela

  Kung kailangan mong magkansela dahil sa isang hindi inaasahang pangyayari na hindi mo kontrolado:

  1. Basahin ang aming Patakaran sa mga Hindi Inaasahang Pangyayari para malaman kung saklaw ka
  2. Siguraduhing mayroon ka ng anumang kinakailangang dokumentasyon na available
  3. Kanselahin ang iyong reserbasyon sa tuluyan o Karanasan sa Airbnb

  Ang proseso nito

  Kung tatapat ang iyong reserbasyon sa isang kinikilalang hindi inaasahang pangyayari, aabisuhan ka na kwalipikado ang iyong reserbasyon na kanselahin nang walang penalty, at makakatanggap ka ng buong refund kung bisita ka.

  Kung hindi awtomatikong magiging kwalipikado ang iyong reserbasyon, kanselahin lang ang iyong reserbasyon at pagkatapos ay makipag-ugnayan sa amin para maghain ng paghahabol. Gagabayan ka namin sa mga susunod na hakbang, kung saan kasama ang pagsusumite ng anumang kinakailangang dokumentasyon at paghihintay sa aming team na suriin ang iyong case. Dapat isumite ang mga paghahabol sa loob ng 14 na araw pagkatapos magkansela.

  Mga kaugnay na artikulo
  Natanggap mo ba ang tulong na kailangan mo?