Mag-navigate pasulong para ma-access ang mga iminumungkahing resulta

  Mga pangunahing alituntunin para sa mga bisita

  May bagong sistema na nag-aatas sa mga bisita na igalang ang iyong patuluyan at sundin ang mga alituntunin sa tuluyan.
  Ni Airbnb noong Nob 16, 2022
  3 minutong pagbabasa
  Na-update noong Nob 16, 2022

  Mga Katangi-tanging Feature

  • May pananagutan ang mga bisita sa tatlong aspeto ayon sa mga pangunahing alituntunin: kalinisan, pakikipag-ugnayan, at mga alituntunin sa tuluyan

  • Magkakaroon ng mga penalty ang mga bisita kapag paulit-ulit ang paglabag

  • I-play ang espesyal na video message para sa mga host mula kay CEO Brian Chesky

  Ngayong taon, nakakuha ng review na may five-star ang 84% ng mga reserbasyon sa Airbnb sa pagitan ng Enero at Hunyo. Lubos kang nagsikap para asikasuhin ang mga bisita, at gusto naming tiyaking napapahalagaan ka rin namin.

  Para matiyak na igagalang ng mga bisita ang iyong mga tuluyan, inihahandog namin ang mga pangunahing alituntunin—bagong hanay ng mga ipinapatupad na pamantayang dapat sundin ng lahat ng bisita. Simple at malinaw ang mga ito, at ipinapaalam namin ang mga ito sa bawat bisita bago sila mag-book.

  Pagtatakda ng mga malinaw na alituntunin para sa mga bisita

  Ayon sa mga pangunahing alituntunin, kinakailangang igalang ng mga bisita ang iyong patuluyan, sundin ang iyong mga alituntunin sa tuluyan, at makipag-ugnayan kaagad kung magkaroon ng mga isyu.

  Bago ang aming sistema ng pagpapatupad pero hindi na bago ang mga inaasahang ito. Malapit na nauugnay ang mga pangunahing alituntunin sa aming na-update na proseso ng pagbibigay ng mga review, na mangangalap ng higit pang detalye mula sa mga host at bisita pagkatapos ng bawat pamamalagi.

  Halimbawa, kung iniwang marumi ng bisita ang iyong mga carpet at iniulat mo ang isyu, papanagutin namin ang bisita. Makakapag-ulat ka sa pamamagitan ng pagbibigay ng mababang rating sa kalinisan sa bagong proseso ng pagbibigay ng mga review, o pakikipag-ugnayan sa Suporta sa Komunidad.

  Kung lalabag ang mga bisita sa mga pangunahing alituntunin, makakatanggap sila ng babala sa unang pagkakataon. Kung magpapatuloy ang mga isyu, puwede silang masuspinde o maalis sa Airbnb. Alamin ang higit pang impormasyon

  Pagpapatupad ng iyong mga alituntunin sa tuluyan

  Mainam na paraan ang mga alituntunin sa tuluyan para magtakda ng mga inaasahan sa mga bisita sa simula pa lang. Sa pamamagitan ng mga pangunahing alituntunin, ipapatupad ang anumang alituntunin sa tuluyan na pipiliin mo mula sa listahan sa ibaba tungkol sa:

  • Mga Alagang Hayop
  • Mga Event
  • Paninigarilyo
  • Vaping at mga e-cigarette (bago)
  • Mga oras na dapat tahimik na (bago)
  • Mga oras ng pag-check in at pag-check out (bago)
  • Maximum na bilang ng mga bisita (bago)
  • Commercial photography at pag-film (bago)

  Mas kapansin-pansing itinatampok na rin ang iyong mga alituntunin sa tuluyan sa apat na bahagi: sa iyong page ng listing, sa screen ng kumpirmasyon habang binu-book ng mga bisita ang iyong tuluyan, at sa email na Mag-empake Ka Na at sa Gabay sa Pagdating na matatanggap ng mga bisita bago ang kanilang biyahe.

  Kung aabisuhan mo ang bisita na nilabag niya ang iyong mga alituntunin sa tuluyan at humantong ito sa pagbibigay ng bisita ng review na naghihiganti, puwede mong tutulan ang review na iyon sa aming na-update na proseso ng pagbibigay ng mga review.

  Pagpapatupad ng kalinisan at pakikipag-ugnayan

  Dahil sa mga pangunahing alituntunin, parehong proseso ng pagpapatupad ang nalalapat sa kalinisan at pakikipag-ugnayan. Puwede kang mag-ulat ng mga isyu sa kalinisan at pakikipag-ugnayan sa bagong proseso ng pagbibigay ng mga review, o makipag-ugnayan sa Suporta sa Komunidad.

  Kung magsusulat ka ng karagdagan at makatuwirang alituntunin sa tuluyan o mga kahilingan sa pag-check out, ipapaalam sa bisita ang mga alituntuning ito bago siya mag-book ng matutuluyan.

  Nabuo ang mga pangunahing alituntunin bilang direktang resulta ng iyong feedback. Umaasa kaming patuloy mong ibabahagi ang iyong mga ideya sa amin.

  Alamin ang mga detalye tungkol sa Airbnb 2022 Release para sa Nobyembre

  Posibleng nagbago ang impormasyong nakasaad sa artikulong ito mula noong na-publish ito.

  Mga Katangi-tanging Feature

  • May pananagutan ang mga bisita sa tatlong aspeto ayon sa mga pangunahing alituntunin: kalinisan, pakikipag-ugnayan, at mga alituntunin sa tuluyan

  • Magkakaroon ng mga penalty ang mga bisita kapag paulit-ulit ang paglabag

  • I-play ang espesyal na video message para sa mga host mula kay CEO Brian Chesky
  Airbnb
  Nob 16, 2022
  Nakatulong ba ito?