Airbnb 2023 Release sa Mayo para sa mga Host
Release sa Mayo

Narito na ang 25 upgrade para sa mga host, mula sa kalendaryo hanggang sa pag‑check out

Naging inspirasyon ang feedback mo para gumawa ng iba't ibang bagong feature para sa iba't ibang yugto ng pagho‑host. At sa pagsali sa Maagang Access, magagamit mo na ngayon ang mga iyon.

Mga inayos na tool para sa pagtatakda ng presyo

Nasa kalendaryo na ang lahat ng tool para sa pagtatakda ng presyo, kaya naman madali ka nang makakapagtakda at makakapagsaayos ng mga presyo sa iisang lugar. Masusuri mo rin ang kabuuang presyong babayaran ng mga bisita at ang kikitain mo sa pamamagitan ng in‑update na detalye ng presyo.

Maghambing ng mga katulad na listing

Sa kauna‑unahang pagkakataon, maihahambing mo na ang itinakda mong presyo sa average na presyo ng mga katulad na listing na binu‑book sa malapit, at makakatulong ito sa iyong masigurong sulit ang presyo ng listing mo.

Mag‑swipe para pumili at taunang view

Sa mobile device, hindi na kailangang paisa‑isang mag‑tap ng mga araw dahil puwede ka na ngayong mag‑swipe sa kalendaryo para pumili ng hanay ng petsa. Paparating na rin ang bagong taunang view na mabilisang magbibigay ng buod para sa 12 buwan.

Mga nakahanda nang tagubilin sa pag‑check out

Mabilisang magdagdag ng mga karaniwang tagubilin sa pag‑check out sa listing mo at magsama ng mga iniangkop na kahilingan. Ipapaalala sa mga bisita ang mga dapat nilang gawin bago sila umalis, at puwede ka rin nilang abisuhan sa isang tap lang kapag nag‑check out na sila.

Mga palatandaang nabasa na sa inbox

Makakatanggap kayo ng mga bisita ng palatandaang nabasa na para malaman kung nabuksan na ang mensahe. Puwede ka na ring mas mabilis na magbahagi ng mga tagubilin sa pag‑check out gamit ang mga bagong mabilisang tugon.

Mga pahintulot at payout ng co‑host

Madaling mag‑imbita ng mga bagong co‑host at, sa isang tap lang, maitatakda mo ang mga pahintulot nila na maaaring may access sa lahat, kalendaryo at inbox, o kalendaryo lang. Puwede ring magtakda at magbahagi ng mga payout sa co‑host.

Mabilisang introduksyon sa lahat ng bagong feature para sa mga host

Alamin ang kabuuang presyo
Masusuri mo ang nakatakda mong kabuuang presyo kada gabi saanman sa app para lagi mong alam kung magkano ang babayaran ng mga bisita.
Mag‑swipe para pumili ng mga petsa
Mag‑swipe para mabilisang pumili o mag‑edit ng hanay ng petsa sa kalendaryo. Ibig sabihin, hindi na kailangang paisa‑isang mag‑tap ng mga araw.
Handa nang gawain sa pag‑check out
Mas mabilis na gumawa ng mga tagubilin sa pag‑check out sa pamamagitan ng pagpili sa nakahanda nang listahan ng mga karaniwang gawain.
Mga palatandaang nabasa na sa inbox
Makakatanggap kayo ng mga bisita ng palatandaang nabasa na para malaman kung nabuksan na ang mensahe.
Tab ng co‑host
May bagong tab kung saan mo masusuri ang lahat ng co‑host at mapapangasiwaan ang mga pahintulot at payout nila.
Maagang Access
Puwede mo nang subukan ang mga bagong feature at makakapagbahagi ka ng feedback na makakatulong sa aming pagandahin pa ang mga ito.
Detalye ng presyo
Sa in‑update na detalye ng presyo, isasaad ang babayaran ng mga bisita at ang kikitain mo.
Maghambing ng mga katulad na listing
Ihambing ang itinakda mong presyo sa average na presyo ng mga katulad na listing sa malapit para masigurong sulit iyon.
Setting ng presyo at availability
Inayos ang mga tool sa kalendaryo para magamit ang mga ito sa iba't ibang device sa paraang hindi pabago‑bago.
Mga lingguhan at buwanang diskuwento
Gamitin ang bagong slider para magtakda o magsaayos ng mga diskuwento habang nalalaman din ang presyong babayaran ng mga bisita.
Taunang view ng kalendaryo sa mobile
Malapit mo nang masuri ang availability mo para sa buong taon at ang presyo para sa bawat buwan sa iisang screen.
Mga detalye ng pag‑check out
Magdagdag ng mga partikular na kahilingan sa iyong mga tagubilin sa pag‑check out na natatangi sa patuluyan mo.
Ipapadala ang info ng pag‑check out
Awtomatikong ipapadala sa mga bisita ang mga detalye ng pag‑check out isang araw bago ang takdang pag‑alis nila.
Abiso sa pag‑check out sa isang tap
Sa isang tap lang, maaabisuhan ka na ng mga bisita kapag nag‑check out na sila sa patuluyan mo.
Mabilisang tugon sa pag‑check out
Gumamit ng mga mabilisang tugon at nakaiskedyul na mensahe para madaling ibahagi ang iyong mga tagubilin sa pag‑check out.
Mga sipi ng review para sa mga host
Itinatampok na ngayon sa mga profile ng host para sa Mga Kuwarto ang mga kapansin-pansing quote tungkol sa host.
Mga nakakatuwang detalye sa profile
Maglagay sa profile mo ng mga nakakatuwa at bagong detalye, gaya ng paborito mong kanta noong high school.
Mga naging biyahe ng host
Ibahagi ang mga biyaheng ginawa mo sa Airbnb para magkaroon ng mas malinaw na ideya ang mga bisita tungkol sa mga gusto mo kapag bumibiyahe ka.
Mga interes ng host
Makakapili ka na ng mga hobby sa nakahanda nang listahan para malaman ng mga bisita ang pagkakapareho ninyo ng mga interes.
Mas detalyadong profile ng bisita
Puwedeng maglagay ang mga bisita ng mga bagong detalye sa profile nila para mas makilala mo ang nagbu‑book.
Pinasimpleng pag‑imbita ng co‑host
Mas madali na ngayong mag‑imbita ng mga co‑host na tutulong na pangasiwaan ang mga listing mo.
Mga bagong pahintulot ng co‑host
Magtakda ng mga bagong pahintulot mula sa mga mapagpipiliang: access sa lahat, kalendaryo at inbox, o kalendaryo lang.
Mga bagong payout ng co‑host
Puwede ka nang magbahagi ng payout sa co‑host bilang porsyento o fixed na halaga.
Pagberipika ng ID ng bisita
Daraan sa pagpapatunay ng pagkakakilanlan ang lahat ng magbu‑book na bisita nasaan man sila.
Pagsusuri sa reserbasyon kahit saan
Available na sa buong mundo ang teknolohiyang tumutulong na paliitin ang posibilidad ng mga party at pinsala.

Airbnb Mga Kuwarto: Tampok ang bagong Host Card

May bago nang paraan ng pagpapatuloy at pamamalagi sa mga pribadong kuwarto. Tampok ang Host Card na magagamit ng mga bisita para makilala ka bago sila mag‑book at ang mga tool sa paghahanap na magpapadaling matuklasan ang listing mo.

Host Card

Magbahagi sa mga bisita ng mga detalye tungkol sa iyo, gaya ng mga paboritong hobby, pangalan ng alaga, trivia, at kung bakit espesyal ang patuluyan mo.

Mga inayos na filter

Gamit ang mga bagong filter, madali nang masusuri ng mga bisita ang iba't ibang uri ng property at ang average na presyo ng mga kuwarto at buong tuluyan.

Kategoryang Mga Kuwarto

Mas madali nang matutuklasan ng mga bisita ang mga listing na kabilang sa Mga Kuwarto sa pamamagitan ng bagong kategoryang itinatampok sa itaas ng homepage.