Airbnb 2023 Release sa Nobyembre

Ipinakikilala ang tab na Mga Listing

May hanay ng mahuhusay na bagong tool para matulungan kang gawin ang pinakamaganda mong listing, at available na ito sa Maagang Access.
May hanay ng mga bagong tool para pangasiwaan at itampok
ang patuluyan mo, at available na ito sa Maagang Access.

Ipinakikilala ang tab na Mga Listing

May hanay ng mahuhusay na bagong tool para matulungan kang gawin
ang pinakamaganda mong listing, at available na ito sa Maagang Access.

Kapag maganda ang mga tool, maganda rin ang mga listing

Gamit ang mga makabagong feature, madaling maipapaalam sa mga bisita kung ano ang espesyal sa patuluyan mo.

Bagong pang‑edit ng listing

Sa inayos na pang‑edit, madali ka nang makakapagdagdag ng impormasyon sa listing mo, at nagbibigay rin ito ng mga tip tungkol sa pinakamagagandang paraan para isaad ang mga detalye.

Photo tour na hatid ng AI

Mabilisang ayusin ang mga litrato ayon sa kuwarto sa tulong ng AI. Puwede kang gumawa ng mga pagbabago at magdagdag ng mga amenidad para mas malinawan ang mga bisita.

Preview ng gabay sa pagdating

Mabilisang magtakda ng mga direksyon, detalye ng pag‑check in, manwal ng tuluyan, at mga tagubilin sa pag‑check out at alamin kung paano mismo lalabas ang mga iyon para sa mga bisita.

May mga pinaganda pang tool para sa pagtatakda ng presyo

Mas pinapadali ng mga bagong update ang pagsubaybay sa mga kita mo at ang pagtatakda ng presyo.

May mga pinaganda pang tool para sa pagtatakda ng presyo

Mas pinapadali ng mga bagong update ang pagsubaybay sa mga kita mo at ang pagtatakda ng presyo.

Gamitin na ngayon ang mga bagong feature na ito

Subukan ang bagong tab na Mga Listing at mga tool para sa pagtatakda ng presyo, at magbahagi ng feedback para mas mapahusay pa ang mga iyon.
Sumali sa Maagang Access

Gamitin na ngayon ang mga bagong feature na ito

Subukan ang bagong tab na Mga Listing at mga tool para sa pagtatakda ng presyo,
at magbahagi ng feedback para mas mapahusay pa ang mga iyon.
Sumali sa Maagang Access

Gamitin na ngayon ang mga bagong feature na ito

Subukan ang bagong tab na Mga Listing at mga tool para sa pagtatakda ng presyo,
at magbahagi ng feedback para mas mapahusay pa ang mga iyon.
Sumali sa Maagang Access

At para sa mga bisita, mga bagong paraan para makahanap ng magandang matutuluyan

At para sa mga bisita, mga bagong paraan para makahanap ng magagandang matutuluyan

Mga Paborito ng Bisita

May bagong badge at filter para mahanap ang mga pinakagustong tuluyan sa Airbnb ayon sa mga bisita.
Matuto pa

Inayos na mga rating at review

Sa pamamagitan ng bagong ayos para sa mga rating at ng karagdagang impormasyon tungkol sa nagbigay ng review, makakakuha ang mga bisita ng higit pang may kaugnayang detalye tungkol sa bawat tuluyan.
Matuto pa

Maaaring mag‑iba depende sa lokasyon ang karanasan ng user.

Maaaring mag‑iba depende sa lokasyon ang karanasan ng user.