Mag-navigate pasulong para ma-access ang mga iminumungkahing resulta
  Hindi available sa pinili mong wika ang nilalamang ito, kaya inihanda namin ito sa pinakamalapit na available na wika sa ngayon.

  Isang bagong paraan para labanan ang diskriminasyon sa Airbnb

  Inihahandog ang Project Lighthouse para matukoy, matasa, at mapagtagumpayan ang diskriminasyon.
  Ni Airbnb noong Hun 15, 2020
  9 na minutong pagbabasa
  Na-update noong Dis 13, 2022

  Mga Katangi-tanging Feature

  Mga Katangi-tanging Feature

  Airbnb
  Hun 15, 2020
  Nakatulong ba ito?