Mga referral ng bisita
Mga karaniwang tanong
Tingnan ang mga sagot na ito sa mga karaniwang tanong at ang iba pang impormasyon ng programa sa Help Center.
Aktibo pa rin ba ang programa ng referral?
Sarado na ang programa para sa mga referral at wala nang bagong imbitasyon ang puwedeng maipadala.

Kung napadalhan ka ng kupon bago winakasan ang programa, magagamit mo ang kupon sa anumang booking na ginawa bago mag-expire ang kupon.

Tatanggapin pa rin ang mga credit ng nagpadala hanggang sa mag-expire ang mga ito. Para sa mga naunang referral, makakatanggap ka ng credit pagkatapos ng isang matagumpay na pamamalagi kung gagamitin ang kupon bago ito mag-expire (nakabatay ang halaga ng credit sa alok sa panahong iyon).
Nag-refer ako ng kaibigan pero hindi ako nakakuha ng credit sa biyahe
Hindi mag-aalok ang Airbnb ng credit sa biyahe para sa mga referral na ginawa pagkalipas ng Oktubre 1, 2020.