Lumaktaw sa nilalaman
Mga referral ng bisita
Mga karaniwang tanong
Tingnan ang mga sagot na ito sa mga karaniwang tanong at ang iba pang impormasyon ng programa sa Help Center.
Bukas pa rin ba ang programa para sa referral?
Hindi na bukas ang programa para sa mga referral at hindi na makakapagpadala ng mga bagong imbitasyon.

Kung pinadalhan ka ng kupon bago ang pagsasara ng programa, magagamit mo ang kupon sa anumang booking na gagawin bago mag-expire ang kupon.

Tatanggapin ang mga credit ng nagpadala hanggang mag-expire ang mga ito. Para sa mga naunang referral, makakatanggap ka ng credit pagkatapos ng isang matagumpay na pamamalagi kung gagamitin ang kupon bago ito mag-expire (nakabatay ang halaga ng credit sa alok sa panahong iyon).
Nag-refer ako ng kaibigan pero hindi ako nakakuha ng credit sa biyahe
Hindi mag-aalok ang Airbnb ng credit sa biyahe para sa mga referral na gagawin pagkalipas ng Oktubre 1, 2020.