Magpapakita ng mga suhestyon pagkatapos i-type ang input sa paghahanap. Gamitin ang pataas at pababang arrow para tumingin-tingin. Gamitin ang enter para pumili. Kung parirala ang pinili, isusumite sa paghahanap ang pariralang iyon. Kung link ang suhestyon, pupunta sa page na iyon ang browser.

Asia-Pacific

Makakatulong sa iyo ang mga artikulong ito tungkol sa responsableng pagho-host na matutunan kung ano ang kinakailangan para maging host sa iyong rehiyon. Naglalaman ang bawat artikulo ng impormasyon tungkol sa mga tuntuning batay sa sitwasyon at lokasyon, kabilang ang mga batas, mga regulasyon, pagbubuwis, pinakamahuhusay na kasanayan, at iba pang pagsasaalang-alang na naa-apply sa mga host na nagli-list sa Airbnb.
 • Mga Alituntunin

  Pangkalahatang impormasyon tungkol sa pagho-host ng mga lugar na matutuluyan

  Hinihikayat namin ang mga host na pag-isipan nang mabuti ang kanilang mga responsibilidad. Maraming magagandang karanasan ang matatagpuan sa…
 • Mga Alituntunin

  Responsableng pagho-host sa Abu Dhabi

  Nag-aalok kami ng tulong para maging pamilyar ang mga Airbnb host sa mga responsibilidad sa pagho-host, at para magbigay ng pangkalahatang b…
 • Mga Alituntunin

  Responsableng pagho-host sa Australia

  Nag-aalok kami ng tulong para maging pamilyar ang mga Airbnb host sa mga responsibilidad sa pagho-host, at para magbigay ng pangkalahatang b…
 • Mga Alituntunin

  Responsableng pagho-host sa Dubai

  Nag-aalok kami ng tulong para maging pamilyar ang mga Airbnb host sa mga responsibilidad sa pagho-host, at para magbigay ng pangkalahatang b…
 • Mga Alituntunin

  Responsableng pagho-host sa French Polynesia

  Nag-aalok kami ng tulong para maging pamilyar ang mga Airbnb host sa mga responsibilidad sa pagho-host, at para magbigay ng pangkalahatang b…
 • Mga Alituntunin

  Responsableng pagho-host sa Hong Kong (SAR)

  Nag-aalok kami ng tulong para maging pamilyar ang mga Airbnb host sa mga responsibilidad sa pagho-host, at para magbigay ng pangkalahatang b…
 • Mga Alituntunin

  Responsableng pagho-host sa India

  Nag-aalok kami ng tulong para maging pamilyar ang mga Airbnb host sa mga responsibilidad sa pagho-host, at para magbigay ng pangkalahatang b…
 • Mga Alituntunin

  Responsableng pagho-host sa Indonesia

  Nag-aalok kami ng tulong sa mga Airbnb host para maging pamilyar sila sa mga responsibilidad sa pagho-host, at para magbigay ng pangkalahata…
 • Mga Alituntunin

  Responsableng pagho-host sa Japan

  Nag-aalok kami ng tulong para maging pamilyar ang mga Airbnb host sa mga responsibilidad sa pagho-host, at para magbigay ng pangkalahatang b…
 • Mga Alituntunin

  Responsableng pagho-host sa Korea

  Nag-aalok kami ng tulong para maging pamilyar ang mga Airbnb host sa mga responsibilidad sa pagho-host, at para magbigay ng pangkalahatang b…
 • Mga Alituntunin

  Responsableng pagho-host sa New Zealand

  Nag-aalok kami ng tulong para maging pamilyar ang mga Airbnb host sa mga responsibilidad sa pagho-host, at para magbigay ng pangkalahatang b…
 • Mga Alituntunin

  Responsableng pagho-host sa Qatar

  Nag-aalok kami ng tulong para maging pamilyar ang mga Airbnb host sa mga responsibilidad sa pagho-host, at para magbigay ng pangkalahatang b…
 • Mga Alituntunin

  Responsableng pagho-host sa Singapore

  Nag-aalok kami ng tulong para maging pamilyar ang mga Airbnb host sa mga responsibilidad sa pagho-host, at para magbigay ng pangkalahatang b…
 • Mga Alituntunin

  Responsableng pagho-host sa Taiwan

  Nag-aalok kami ng tulong sa mga Airbnb host para maging pamilyar sila sa mga responsibilidad sa pagho-host, at para magbigay ng pangkalahata…
 • Mga Alituntunin

  Responsableng pagho-host sa Thailand

  Nag-aalok kami ng tulong para maging pamilyar ang mga Airbnb host sa mga responsibilidad sa pagho-host, at para magbigay ng pangkalahatang b…
 • Mga Alituntunin

  Responsableng pagho-host sa Bhutan

  Binuo namin ang artikulong ito para matulungan ang mga host sa Airbnb na maging pamilyar sa mga responsibilidad sa pagho-host, at para makap…