Magpapakita ng mga suhestyon pagkatapos i-type ang input sa paghahanap. Gamitin ang pataas at pababang arrow para tumingin-tingin. Gamitin ang enter para pumili. Kung parirala ang pinili, isusumite sa paghahanap ang pariralang iyon. Kung link ang suhestyon, pupunta sa page na iyon ang browser.
Paraan kung paano
Host

Ano ang proseso sa mga buwis para sa mga host?

Awtomatikong isinalin ang artikulong ito.

Bilang host, depende sa iyong lokasyon, maaaring kailanganin mong mangolekta ng lokal na buwis o Value Added Tax (VAT) mula sa iyong mga bisita.

Lokal na buwis

Kung mapag - alaman mong kailangan mong mangolekta ng buwis, mahalagang ipaalam sa mga bisita ang eksaktong halaga ng buwis bago ang pagbu - book.

Sa ilang lokasyon, maaaring may feature na pangongolekta at pagpapadala ang mga host ng Airbnb na available para pangasiwaan ang buwis sa pagpapatuloy. Hindi dapat mangolekta nang hiwalay ang mga host ng mga buwis sa pagpapatuloy para sa mga hurisdiksyong iyon.

Kung isa kang host na nagbigay ng ID sa pagbubuwis sa negosyo at kaugnay na impormasyon sa pagpaparehistro para sa buwis ng turista, maaaring kwalipikado kang mangolekta ng mga buwis nang direkta mula sa mga bisita gamit ang aming mga tool sa propesyonal na pagho - host.

Kung hindi available ang awtomatikong pangongolekta at pagbabayad ng buwis sa panunuluyan para sa iyong listing, puwede mong mano - manong kolektahin ang mga buwis sa pagpapatuloy gamit ang espesyal na alok o ang Sentro ng Paglutas ng Problema.

Tandaan: Hindi dadaan sa mga partikular na alituntunin sa pag - route ang mga payout para sa panandaliang pagpapatuloy, at ipapadala lang ang mga ito sa iyong default na paraan ng payout.

VAT

Kung ang iyong bansang tinitirhan ay bahagi ng European Union, Latin America, China, o South Korea, maaaring kailanganin mong suriin ang VAT sa mga serbisyong iyong ibinibigay. Hinihikayat ka naming kumonsulta sa isang tagapayo sa buwis sa iyong hurisdiksyon para sa higit pang pananaw o kung kailangan mo ng tulong sa pagtatasa ng VAT sa mga serbisyong iyong ibinibigay.

Bukod pa rito, inaatasan ang Airbnb na mangolekta ng VAT sa mga bayarin sa serbisyo nito sa mga bansang nagbubuwis ng mga elektronikong serbisyo. Sa kasalukuyan, kabilang dito ang lahat ng bansa sa EU, Albania, Chile, Colombia, Iceland, Mexico, Norway, Saudi Arabia, South Africa, Switzerland, at Uruguay. 

Inaatasan din ang Airbnb na mangolekta ng VAT sa mga bayarin sa serbisyo nito sa lahat ng user na makikipagkontrata sa Airbnb China.

Para sa impormasyon tungkol sa mga buwis sa konsumo sa Japan (JCT), sumangguni sa Ano ang VAT at paano ito nalalapat sa akin?.

Nakatulong ba ang artikulong ito?

Mga kaugnay na artikulo

Magpatulong hinggil sa iyong mga reserbasyon, account, at marami pang iba.
Mag-log in o mag-sign up