Mag-navigate pasulong para ma-access ang mga iminumungkahing resulta

  Paggamit ng mga camera at recording device

  Para makatulong na maging panatag ang isip ng mga Host at bisita, pinapayagan ang mga panseguridad na hakbang tulad ng mga security camera at noise monitoring device, hangga't malinaw na inihayag ang mga ito sa paglalarawan ng listing at hindi lumalabag ang mga ito sa karapatan sa privacy ng ibang tao. Nalalapat ang mga alituntunin tungkol sa mga device sa lahat ng camera, recording device, smart device, at monitoring device.

  Ang pinapahintulutan namin

  • Mga inihayag na device na mga pampublikong espasyo at common space lang ang sinusubaybayan: Pinapahintulutan ang mga device na nagbibigay-daan sa pagtingin at pagsubaybay para lang sa pampublikong espasyo (hal.: sa pinto sa harap ng tuluyan o sa driveway) o common space na malinaw na tinukoy at inihayag bago pa ang reserbasyon. Hindi kasama sa mga common space ang mga tulugan o banyo.

  Ang hindi namin pinapahintulutan

  • Mga nakatago at hindi inihayag na device na sumusubaybay sa mga common space: Dapat ikabit sa nakikitang paraan ang anumang device na sumusubaybay sa common space at dapat itong ihayag sa paglalarawan ng listing.
  • Mga device na nakalagay o sumusubaybay sa mga pribadong espasyo: Hinding hindi dapat subaybayan ng mga device ang mga pribadong espasyo (hal.: mga kuwarto, banyo, o common area na ginagamit bilang tulugan, tulad ng sala na may sofa bed). Pinapayagan ang mga hindi nakakonektang device hangga't naka-off ang mga ito at kusang inihayag sa mga bisita.
  • Mga recording device sa buong tuluyan o apartment (sa Mainland China lang): Hindi pinapahintulutan ang mga camera at recording device sa mga buong tuluyan o apartment maliban kung malinaw na tinukoy at inihayag ang mga ito sa mga common space ng patuluyang tinutukoy bilang “resort,” “kastilyo,” o “villa.” Matuto pa tungkol sa mga alituntuning ito sa Mainland China.

  Handa kaming tumulong

  Kung pakiramdam mo o ng iba pang tao na nasasapanganib ang inyong kaligtasan, makipag-ugnayan muna sa mga lokal na awtoridad na nagpapatupad ng batas para humingi ng tulong. Bukod pa rito, kung may masaksihan o maranasan kang asal na labag sa aming mga patakaran, ipagbigay-alam ito sa amin.

  Hindi man natatalakay sa mga tagubiling ito ang bawat posibleng sitwasyon, idinisenyo ang mga ito para makapagbigay ng pangkalahatang patnubay sa mga patakaran sa komunidad ng Airbnb.

  Mga kaugnay na artikulo