Lumaktaw sa nilalaman
  Mag-navigate pasulong para ma-access ang mga iminumungkahing resulta

  Bakit nakansela ang mga iho-host kong Karanasan sa Airbnb?

  Noong Marso 11, 2020, ipinahayag ng Pandaigdigang Organisasyon sa Kalusugan (WHO) na pandaigdigang pandemya ang paglaganap ng COVID-19. Batay sa patnubay ng mga pamahalaan at mga eksperto sa kalusugan ng publiko hinggil sa pagtatakda ng distansya sa pagitan ng mga tao, na-pause ang mga Karanasan sa Airbnb noong Marso 18, 2020 at magpapatuloy ang pag-pause hanggang Abril 30, 2020 sa pinakamaaga para protektahan ang kalusugan at kaligtasan ng ating komunidad.

  Naniniwala kami na kinakailangang gawin ang hakbang na ito sa ngayon upang gampanan ang aming tungkulin para mapabagal ang pagkalat ng virus, at sa katagalan ay mapanatili ang mga karanasan bilang pinagkakatiwalaang paraan ng pakikisalamuha sa ibang tao sa iba't ibang panig ng mundo.

  Ang mangyayari sa mga reserbasyon

  Kung mayroon kang reserbasyon mula Marso 18 hanggang Abril 30, 2020, awtomatikong kinansela ang reserbasyon. Makakatanggap o nakatanggap ang iyong mga bisita ng buong refund, kabilang ang refund ng lahat ng bayarin sa serbisyo ng Airbnb. Walang itatabing bayarin na nauugnay sa reserbasyon ang Airbnb.

  Pagbu-book ng mga karanasan pagkalipas ng Abril 30

  Puwedeng mag-book ang mga bisita ng anumang available na instance sa iyong kalendaryo pagkalipas ng Abril 30, 2020. Patuloy na babantayan ng Airbnb ang sitwasyon sa iba't ibang panig ng mundo, at magbibigay kami ng update sa ating komunidad kung magbago ang sitwasyon.

  Mga patakaran sa pagkansela ng mga Karanasan sa Airbnb

  Kapag bumalik na ang mga Karanasan sa Airbnb, malalapat sa anumang pagkansela ang patakaran sa pagkansela ng mga karanasan. Tinutugunan ang mga pagkanselang may kaugnayan sa COVID-19 alinsunod sa aming patakaran sa mga hindi inaasahang pangyayari. Suriin ang aming artikulo sa mga hindi inaasahang pangyayari kaugnay ng COVID-19 para malaman ang tungkol sa pagsaklaw sa mga sitwasyong may kaugnayan sa COVID-19.

  Natanggap mo ba ang tulong na kailangan mo?