Lumaktaw sa nilalaman
  Mag-navigate pasulong para ma-access ang mga iminumungkahing resulta

  Bakit nakansela ang mga iho-host kong Karanasan sa Airbnb?

  Noong Marso 11, 2020, ipinahayag ng Pandaigdigang Organisasyon sa Kalusugan (WHO) na pandaigdigang pandemya ang paglaganap ng COVID-19. Batay sa patnubay ng mga gobyerno at eksperto sa kalusugan ng publiko kaugnay ng pagdistansya sa kapwa, inihinto ang mga Karanasan sa Airbnb noong Marso 18, 2020, at patuloy itong mahihinto hanggang Agosto 27, 2020 sa maraming bansa upang protektahan ang kalusugan at kaligtasan ng ating komunidad.

  Naniniwala kaming kinakailangan ang hakbang na ito sa ngayon para magampanan natin ang ating papel sa pagpapabagal ng paglaganap ng virus, at nang sa katagalan ay mapanatili ang mga karanasan bilang pinagkakatiwalaang paraan ng pakikisalamuha sa iba sa iba't ibang panig ng mundo.

  Ang mangyayari sa mga reserbasyon

  Kung may reserbasyon ka mula Marso 18 hanggang Agosto 27, 2020, awtomatikong kinansela ang reserbasyong iyon. Nakatanggap ang iyong mga bisita ng buong refund, kabilang ang refund sa lahat ng bayarin sa serbisyo ng Airbnb. Makakatanggap ang mga nagpareserbang bisita ng $25 na kupon na magagamit para sumali sa isang karanasan sa hinaharap.

  Pagbu-book ng mga karanasan pagkalipas ng Agosto 27

  Puwedeng mag-book ang mga bisita ng anumang available na instance sa iyong kalendaryo pagkalipas ng Agosto 27, 2020. Patuloy na babantayan ng Airbnb ang sitwasyon sa iba't ibang panig ng mundo, at magbibigay kami ng update sa ating komunidad kung magbago ang sitwasyon.

  Mga patakaran sa pagkansela ng mga Karanasan sa Airbnb

  Kapag bumalik na ang mga Karanasan sa Airbnb, malalapat sa anumang pagkansela ang patakaran sa pagkansela ng mga karanasan. Tinatalakay ang mga pagkanselang may kaugnayan sa COVID-19 sa aming patakaran sa mga hindi inaasahang pangyayari. Suriin ang aming artikulo sa mga hindi inaasahang pangyayari para sa COVID-19 para alamin ang tungkol sa pagsaklaw sa mga sitwasyong may kaugnayan sa COVID-19.

  Mga kaugnay na artikulo
  Natanggap mo ba ang tulong na kailangan mo?