Lumaktaw sa nilalaman
  Mag-navigate pasulong para ma-access ang mga iminumungkahing resulta
  Update tungkol sa COVID-19
  Kung nagbago ang iyong mga plano sa pagbibiyahe dahil sa COVID-19, maaari mong baguhin o kanselahin ang mga reserbasyon mula sa iyong page ng mga biyahe.

  Ano ang dapat kong gawin kung may humiling sa akin na magbayad sa labas ng website ng Airbnb?

  Huwag magpadala sa kanya ng pera, at ipaalam ito sa amin. Hindi namin kailanman hihilingin sa iyo na magbayad para sa anumang bagay sa labas ng aming site, sa pamamagitan ng email, o sa pamamagitan ng isang third-party na taga-book.

  Kung minsan, maaaring kailanganin mong magbayad ng lokal na buwis sa iyong host, ngunit ang pagbabayad na ito ay dapat lamang gawin sa pamamagitan ng Airbnb, at sa maraming sitwasyon, isasama ito sa halaga ng reserbasyon. Alamin pa

  Kung binayaran mo ang iyong reserbasyon sa labas ng Airbnb (halimbawa, wire o bank transfer), maaaring nagbayad ka para sa mapanlinlang na reserbasyon. Para makakuha ng tulong, ipaalam ito sa amin kaagad.

  Kung hindi ka sigurado, maaari mong suriin kung na-book ang reserbasyon mo sa pamamagitan ng Airbnb.

  I-report ang mga kahilingan para sa offsite na pagbabayad

  Kung hihilingin sa iyo ng isang host ng Airbnb sa site ng Airbnb na magbayad ka sa labas ng site o sa pamamagitan ng ibang kompanya, i-report ito sa amin.

  Hindi ka makakatanggap ng papel o PDF na invoice mula sa host o mula sa Airbnb na humihiling sa iyo ng bayad. Kung ginagamit ng isang host ang alinman sa mga terminong ito, i-report siya: Western Union, MoneyGram, cashier's check, money order, Liberty Reserve.

  Para mag-report ng mensahe

  1. Pumunta sa iyong Mga Mensahe sa airbnb.com at i-click ang pag-uusap na may kahina-hinalang mensahe
  2. Sa mensahe, i-click ang icon ng I-flag na
  3. Piliin ang dahilan kung bakit inire-report mo ang taong ito, pagkatapos ay i-click ang Susunod
  4. Kung gusto mong i-block ang lahat ng komunikasyon sa taong ito, i-click ang Oo, i-block na ngayon

  Para mag-report ng email

  Kung makakatanggap ka ng email mula sa sinuman (kabilang ang automated@airbnb.com o anupamang username@airbnb.com na email address) na humihiling sa iyong magbayad o tumanggap ng bayad sa labas ng site, ipaalam ito sa amin kaagad.

  Mga uri ng mga scam

  Huwag kailanman ibahagi ang iyong email address bago tanggapin ang booking o magpadala ng mga pondo sa labas ng sistema ng Airbnb, at palaging suriin ang mga email na nagpapahayag na mula ang mga ito sa Airbnb.

  Kabilang sa mga halimbawa ng mga karaniwang scam ang:

  • Scam na Paunang Bayarin: May nagsasabi sa iyong babayaran ka o may ibibigay sa iyo kung magbabayad ka sa pamamagitan ng isang serbisyo sa labas ng Airbnb.
  • Phishing Scam: May nagpapadala ng email o link na mukhang mula sa Airbnb o iba pang pinagkakatiwalaang site. Idinisenyo ang mga mensaheng ito para linlangin ka sa pagbibigay ng kumpidensyal na impormasyon tulad ng mga password o iba pang email address. Ang mga phishing na mensahe ay maaaring maglaman ng malware, na mapaminsalang software na nag-a-access sa iyong computer para kunin ang iyong personal na impormasyon, kabilang ang mga password.
  • Scam sa Pagbiyahe: May nag-aalok sa iyo ng magandang deal sa isang listing kung magbabayad ka o magpapadala ng deposito gamit ang wire transfer. Matapos matanggap ang iyong pera, hindi niya ibibigay sa iyo ang reserbasyong na-advertise.
  • Sobrang Bayad na Scam: May nag-aalok sa host na mas malaki sa presyo ng reserbasyon ang ibabayad, at pagkatapos ay hihilingin sa host na ibigay sa kanya ang cash para sa kaibahan.
  • Scam na Pag-book ng Third Party: May nag-aalok ng magreserba at magbayad para sa isang listing sa Airbnb sa pamamagitan ng kanyang third-party na website o serbisyo, na kadalasang nagsasabing mayroong kupon o diskuwento sa Airbnb. Ang mga reserbasyong ito ay karaniwang binabayaran gamit ang mga ninakaw na credit card.

  Tandaan: Ang anumang reserbasyong gagawin sa labas ng Airbnb ay lumalabag sa aming Mga Tuntunin ng Serbisyo. Kung matukoy naming ginawa ang reserbasyon sa pamamagitan ng isang third-party na serbisyo, maaari naming kanselahin ang reserbasyon at i-deactivate ang mga account ng taong gumawa ng reserbasyon at ng bisita.

  Natanggap mo ba ang tulong na kailangan mo?