Mag-navigate pasulong para ma-access ang mga iminumungkahing resulta
  Hindi available sa pinili mong wika ang nilalamang ito, kaya inihanda namin ito sa pinakamalapit na available na wika sa ngayon.

  Pag-unawa sa mga pinakamahusay na kasanayan sa pagho-host

  Mula sa mabilis na pagtugon hanggang sa pag-iwas sa mga pagkansela, narito ang dapat pagtuunan.
  Ni Airbnb noong Dis 16, 2019
  4 na minutong pagbabasa
  Na-update noong Okt 12, 2021

  Mga Katangi-tanging Feature

  • Tumugon sa mga mensahe ng mga bisita at sagutin ang anumang mensaheng may kaugnayan sa booking sa loob ng 24 na oras

  • Magtakda ng mga rekisito para sa pagreserba upang makampante ka sa pagtanggap ng mas maraming bisita

  • Palaging panatilihing napapanahon ang iyong kalendaryo para maiwasan ang mga pagkansela

  • Sumunod sa mga pamantayan sa hospitalidad ng Airbnb para makatanggap ng magagandang review

  • Matuto pa sa aming kumpletong gabay tungkol sa pagtuklas sa mundo ng pagho-host

  Bilang Airbnb host, hindi ka lang kikita ng sa iyong property; makakakilala ka rin ng mga interesanteng tao mula sa iba't ibang panig ng mundo. “May namalagi na sa amin na gumagawa ng drone, propesyonal na singer-songwriter, at circus performer,” sabi nina Beverlee at Suzie, mga host sa Oakland, California. “Talagang napayaman nito ang aming mga buhay.” Puwedeng maging Airbnb host ang sinumang may maipapagamit na patuluyan. Tiyakin lang na handa kang tugunan ang mga pangunahing pamantayan na itinakda ng Airbnb para masigurong magkakaroon ng komportable at magandang karanasan ang bawat bisita. Narito ang mga pangunahing detalye ng ginagawa ng mahuhusay na host:

  Tumugon sa bawat pagtatanong at pagpapareserba sa loob ng 24 na oras

  Naipapakita na isa kang maalalahaning host kapag mabilis kang tumutugon kapag nakikipag-ugnayan ang mga bisita. Mahalagang sagutin ang mga mensaheng may kaugnayan sa booking sa loob ng 24 na oras. Hindi lang tanda ng mahusay na hospitalidad ang mataas na rate sa pagtugon; isa rin ito sa mga pamantayan para maging Superhost.

  Pag-isipang i-download ang Airbnb app para makatugon ka sa mga mensahe nasaan ka man. At bilang paglilinaw, bagama't magandang kasanayan sa pagho-host ang mabilis na pagtugon sa bawat mensahe ng bisita, partikular na nakabatay ang iyong rate sa pagtugon sa mga sagot mo sa mga mensaheng may kaugnayan sa booking.

  Tumanggap ng mga pagpapareserba

  Ayon sa datos ng Airbnb, karaniwang tinatanggap ng mga host ang karamihan sa mga kahilingan sa pagpapareserba na natatanggap nila para sa kanilang mga available na petsa. Puwede mong gamitin ang mga setting ng availability sa iyong kalendaryo para i-block ang anumang araw kung kailan hindi ka sigurado kung makakapag-host ka.

  Kung mukhang marami kang tinatanggihang kahilingan sa pagpapareserba, maaaring ipagpalagay ng Airbnb na hindi ka available na mag-host at posible nitong i-snooze ang iyong listing hanggang sa magkaroon ka ng oras. Para matiyak na magagawa mong tumanggap ng maraming kahilingan hangga't maaari habang kampante ka pa rin sa bawat reserbasyon, isaalang-alang ang mga opsyong ito:

  • Magdagdag ng pagberipika ng ID sa iyong mga rekisito para sa pagreserba
  • Magdagdag ng Mga Alituntunin sa Tuluyan para itakda ang mga dapat asahan sa mga bisita
  • Kung naka-on ang Madaliang Pag-book, puwede mo ring iatas na mayroon dapat ang mga bisita ng mga positibong review mula sa iba pang host bago sila makapag-book

  Iwasan ang mga pagkansela

  Talagang sineseryoso ng Airbnb ang mga pagkansela. Hindi lang malaki ang epekto ng mga ito sa mga bisita—nakadepende sa iyo ang kanilang mga plano sa pagbibiyahe!—nasisira rin ng mga ito ang kumpiyansa sa buong komunidad. Kaya naman, maliban kapag may mga hindi inaasahang pangyayari, dapat iwasan ang mga pagkansela. Para mapaliit hangga't maaari ang posibilidad mong magkansela:

  • Tiyaking palaging napapanahon ang availability at pagpepresyo
  • Isipin ang mga espesyal na event o holiday kung kailan posibleng gusto mong gamitin ang iyong lugar para sa mga personal na bagay, o taasan ang presyo kada gabi
  • Kung hindi maayos ang iyong kalendaryo dahil sa ilang kadahilanan, o mas gusto mo lang aprubahan ang bawat kahilingan sa pagpapareserba na matatanggap mo, pag-isipang i-off ang Madaliang Pag-book
  • Kung ili-list mo ang iyong patuluyan sa ibang website, i-on ang feature na pag-sync ng kalendaryo para maiwasang ma-book ng iba't ibang bisita ang iisang petsa

  Magpanatili ng mataas na kabuuang rating

  Pagkatapos ng bawat pamamalagi, magbibigay ang mga bisita ng review tungkol sa kanilang karanasan sa pamamalagi sa iyong patuluyan. Nakakatulong sa iyo ang mga positibong review na makatanggap ng mas maraming booking at maging Superhost. Para sa mga host na nakakatanggap ng magagandang review, karaniwan silang tumutuon sa mga sumusunod:

  • Kalinisan: Inaasahan ng mga bisita ang malinis at maayos na patuluyan na nakikita nila sa mga litrato ng iyong listing. Tiyaking mayroon kang sapat na panahon para maglinis sa pagitan ng mga pamamalagi, lalo na kung mayroon kang sunod-sunod na booking.
  • Mga pangunahing amenidad: Natutuwa ang mga bisita kapag may mga nakahandang pangunahing kagamitan. Inirerekomenda ng Airbnb na maghanda ng toilet paper, sabon sa kamay at sabong panligo, mga linen/sapin, at kahit man lang isang tuwalya at unan kada tao.
  • Mga tumpak na detalye ng listing: Magbigay ng malinaw na impormasyon at mga detalyeng dapat malaman para matulungan ang mga biyahero na magpasya kung natutugunan ng iyong patuluyan ang kanilang mga pangangailangan.
  • Walang aberyang pag-check in: Makakapagrelaks ang iyong mga bisita pagkatapos bumiyahe buong araw kapag may malinaw at simpleng proseso ng pag-check in.
  • Maagap na pakikipag-ugnayan: Natutuwa ang mga bisita kapag alam nilang madali kang makakaugnayan sa panahon ng pamamalagi nila. Makipag-ugnayan agad para maisaayos ang mga plano sa pagdating.

  Para sa mga karagdagang tip sa pagpapanatili ng mataas na kabuuang rating, sumangguni sa aming page na Hospitalidad.

  Tungkol ito sa magiging resulta

  Hindi inaasahan ng Airbnb na magiging perpekto ang bawat reserbasyon—marami kang matututunan at magbabago ang paraan ng pagho-host mo kapag nagkaroon ka ng higit na karanasan. Magandang simula ang pagsunod sa mga tagubiling ito para matiyak na magiging masaya ang mga bisita, makakatanggap ka ng mga positibong review, at magkaroon ka ng magandang karanasan sa pagho-host.

  Mga Katangi-tanging Feature

  • Tumugon sa mga mensahe ng mga bisita at sagutin ang anumang mensaheng may kaugnayan sa booking sa loob ng 24 na oras

  • Magtakda ng mga rekisito para sa pagreserba upang makampante ka sa pagtanggap ng mas maraming bisita

  • Palaging panatilihing napapanahon ang iyong kalendaryo para maiwasan ang mga pagkansela

  • Sumunod sa mga pamantayan sa hospitalidad ng Airbnb para makatanggap ng magagandang review

  • Matuto pa sa aming kumpletong gabay tungkol sa pagtuklas sa mundo ng pagho-host

  Airbnb
  Dis 16, 2019
  Nakatulong ba ito?