Mag-navigate pasulong para ma-access ang mga iminumungkahing resulta

  Padaliin ang mga gawain mo sa Airbnb sa pamamagitan ng mga update na ito sa kalendaryo

  May mas simpleng disenyo at mapipili mo kung aling mga detalye ang puwedeng malaman.
  Ni Airbnb noong Nob 9, 2021
  3 minutong video
  Na-update noong Okt 14, 2022

  Mga Katangi-tanging Feature

  • Mas mabilis suriin ang mga reserbasyon ng bisita sa mas madaling gamiting disenyo ng kalendaryo

  • Mag-opt na ilahad o itago ang mga detalye, tulad ng mga note tungkol sa mga nalalapit na pamamalagi

  Bilang host, sinasanggunian mo ang kalendaryo para sa lahat ng nauugnay sa mga reserbasyon. Dito mo pinapangasiwaan ang iyong availability, sinusuri ang iyong mga note tungkol sa mga nalalapit na pamamalagi, isinasaayos ang pagpepresyo, at higit pa.

  Napakahalagang madali mong ma-access ang impormasyong ito, kaya ilulunsad namin sa mga mobile device ang ilan sa mga pagbabagong ginawa namin sa kalendaryo sa desktop noong nakaraang taon. Pinapasimple ng mga update ang iyong kalendaryo, binabawasan ang kalat, at bibigyan ka ng mahuhusay na tool na makakatulong sa iyong pangasiwaan ang iyong mga reserbasyon—at ang iyong gawain sa pagho-host.

  Hanapin ang impormasyon nang mabilisan

  Dati, gumagamit sa iyong kalendaryo ng iba't ibang kulay, linya, at slash para iparating ang katayuan ng iba't ibang reserbasyon. Pinasimple namin ang disenyo para gawing mas madali ang pagbabasa nang mabilisan.

  Inilalahad ng iyong na-update na kalendaryo ang mga reserbasyong gaya ng sumusunod:

  • Lumilitaw ang mga kasalukuyang reserbasyon bilang buong kulay.
  • Nakasaad sa itim ang mga reserbasyong nakumpirma para sa hinaharap.
  • Mayroong itim na dotted outline ang mga reserbasyongnakabinbin para sa hinaharap.

  Hangad naming makakatulong sa iyo ang mga update para makapagplano nang maaga, makapaghanda para sa pagpapalit-palit ng mga bisita, at matukoy ang mga oportunidad para makakuha ng mas maraming booking.

  Kapag may napansin akong bakante sa aking iskedyul, naglalagay ako ng diskuwento para matulungan akong makahikayat ng mga bisita. Subukan na ito!
  Donatella,
  Mondolfo, Italy

  Piliin kung ano ang lalabas

  Alam naming gusto minsan ng mga host na gamitin ang kalendaryo para makahanap ng partikular na impormasyon. Kaya naman nagdagdag kami ng feature na magagamit mo para ilabas o itago ang mahahalagang detalye, tulad ng presyo kada gabi, mga promo, mga patok na petsa, at mga note tungkol sa mga nalalapit na reserbasyon.

  Magagamit mo ang feature na ito para pagtuunan ng pansin ang mahalaga para sa iyo sa partikular na panahon—at hindi muna iisipin ang iba pang bagay.

  Buksan ang mas mainam na view na sakop ang mas mahabang panahon

  Mahalagang bahagi ng iyong gawain sa pagho-host ang pagsubaybay sa talaan ng pagpepresyo at nalalapit na iskedyul. Magkano ang siningil mo noong nakalipas na tagsibol? Magiging abala ba sa Disyembre? Kapag alam mo ang sagot sa mga ganitong tanong, mas kampante mong mapapangasiwaan ang mga reserbasyon sa iyo.

  Sa desktop, magagamit mo ang pinahusay na view para sa buong taon ng iyong kalendaryo para suriin ang pangmatagalang availability, balikan ang mga dating presyo kada gabi, isaayos ang pagpepresyo at mga promo para sa hinaharap, at higit pa.

  Binago rin namin kung hanggang saan mo puwedeng itakda ang availability sa iyong kalendaryo para tumugma sa lahat ng posibleng paghahanap ng bisita. Puwedeng makahanap at makapagpareserba ng mga pamamalagi nang hanggang dalawang taon bago ang kanilang biyahe ang mga bisitang gustong magplano nang maaga.

  Matutulungan ka ng lahat ng update na ito na mahanap ang mga kailangan mong detalye kapag kailangan mo ang mga ito, para patuloy mong mapadali ang mga gawain mo sa pagho-host. Kung mayroon kang mga saloobin tungkol sa kung ano pa ang puwede naming gawin para mas mapahusay ang disenyo ng kalendaryo para sa iyo, magpadala sa amin ng mensahe.

  Posibleng nagbago ang impormasyong nakasaad sa artikulong ito mula noong na-publish ito.

  Mga Katangi-tanging Feature

  • Mas mabilis suriin ang mga reserbasyon ng bisita sa mas madaling gamiting disenyo ng kalendaryo

  • Mag-opt na ilahad o itago ang mga detalye, tulad ng mga note tungkol sa mga nalalapit na pamamalagi

  Airbnb
  Nob 9, 2021
  Nakatulong ba ito?