Mag-navigate pasulong para ma-access ang mga iminumungkahing resulta

  Mga Bagong Kategorya sa Airbnb

  Inihahandog ang mga bagong kategorya at ang paraan para mahanap ang kategorya ng iyong tuluyan.
  Ni Airbnb noong Nob 16, 2022
  3 minutong pagbabasa
  Na-update noong Nob 16, 2022

  Mga Katangi-tanging Feature

  • Ang mga bagong kategorya: Bago, Trending, Hanok, Tuktok ng Mundo, Iniangkop, Libangan, at Mga Pribadong Kuwarto

  • Sa unang bahagi ng 2023, masusuri mo kung sa aling kategorya nabibilang ang tuluyan mo

  • I-play ang espesyal na video message para sa mga host mula kay CEO Brian Chesky

  Isa sa mga kasiyahang dala ng pagbibiyahe ang paghahanap ng mga bagong lugar na matutuluyan. Gusto naming matiyak na madali itong matutuklasan ng mga bisitang naghahanap ng tuluyan na tulad ng iyo. Kung nagho-host ka man ng campsite, condo, o kastilyo, matutulungan ka ng Mga Kategorya sa Airbnb na itampok kung ano ang espesyal sa iyong tuluyan at mahikayat ang mga bisita na mag-book.

  Ano ang Mga Kategorya sa Airbnb?

  Noong Mayo, inihandog namin ang bagong paraan ng paghahanap na nakadisenyo ayon sa Mga Kategorya sa Airbnb, kaya mas madali nang matutuklasan ng mga bisita ang milyon-milyong pambihirang tuluyan na hindi nila alam. Mahigit 60 kategorya ang nag-aayos ng mga tuluyan batay sa estilo, lokasyon, o lapit ng mga ito sa aktibidad ng biyahe. Kapag naghanap ng destinasyon ang mga bisita, isasaayos ang mga resulta ayon sa mga kategoryang may kaugnayan sa destinasyong iyon.

  Puwedeng mag-browse ng mga kategorya tulad ng Mga Cabin, Tabing-lawa, at Mga Pambansang Parke ang mga bisitang naghahanap ng lugar na matutuluyan. O puwede silang maghanap ng mga listing ayon sa destinasyon at lalabas ang mga resultang ito sa Lahat ng Tuluyan.

  Itinatampok ang mga listing sa mahigit sa 60 Kategorya sa Airbnb, kabilang ang Elegante, Probinsiya, at Treehouse.

  Dumaraan sa proseso ng pagpili at pagtitipon sa bawat kategorya ang mga listing. Sinusuri ang milyon-milyong tuluyan sa Airbnb gamit ang machine learning para suriin ang mga pamagat, paglalarawan, caption ng litrato, at review ng bisita. Mahalagang tiyakin na kumpleto at napapanahon ang mga detalye ng iyong listing.

  Pagkatapos naming ilunsad ang Mga Kategorya sa Airbnb, sinabi mo sa amin na gusto mong malaman kung saang kategorya kabilang ang listing mo at magbigay ng higit pang detalye tungkol sa iyong tuluyan. Simula sa unang bahagi ng 2023, pareho mong magagawa ang mga ito.

  Mga bagong kategorya

  Inihahandog namin ang bagong Mga Kategorya sa Airbnb:

  • Bago: Mga listing na idinagdag sa Airbnb sa loob ng nakalipas na 10 linggo
  • Trending: Mga tuluyang may mataas na rating na nakakatanggap ng higit pang view sa listing kaysa sa nakaraang linggo
  • Hanok: Tradisyonal na mga tuluyan sa Korea na itinayo gamit ang mga likas na materyales
  • Tuktok ng mundo: Mga patuluyan kung saan puwedeng mamalagi ang mga bisita na halos 10,000 talampakan ang taas mula sa kapatagan ng dagat, na madalas may mga nakakamanghang tanawin
  • Iniangkop: Kasama sa mga patuluyang nakumpirmang may mga accessibility feature, tulad ng mga daanang walang baitang papunta sa pasukan ng bisita, kuwarto, at banyo
  • Libangan: Mga listing na may mga basketball court, game room, trampoline, water slide, at higit pa
  • Mga pribadong kuwarto: Inihahandog nitong update sa aming Kategorya ng Mga Pribadong Kuwarto ang 1.2 milyong magaganda at abot-kayang tuluyan sa lahat ng uri, hindi kasama ang mga hotel

  Suriin ang mga setting ng listing mo para matiyak na pinipili mo ang lahat ng amenidad na iniaalok ng iyong patuluyan. Magagawa mong magdagdag ng higit pang detalye tungkol sa iyong tuluyan sa unang bahagi ng 2023. Halimbawa, kung may access sa swimming pool ang iyong patuluyan, makakapagdagdag ka ng indoor, heated, o Olympic-sized.

  Alamin ang tungkol sa mga pangunahing upgrade na ginagawa namin para sa iyo bilang bahagi ng Airbnb 2022 Release para sa Nobyembre.
  Posibleng nagbago ang impormasyong nakasaad sa artikulong ito mula noong na-publish ito.

  Mga Katangi-tanging Feature

  • Ang mga bagong kategorya: Bago, Trending, Hanok, Tuktok ng Mundo, Iniangkop, Libangan, at Mga Pribadong Kuwarto

  • Sa unang bahagi ng 2023, masusuri mo kung sa aling kategorya nabibilang ang tuluyan mo

  • I-play ang espesyal na video message para sa mga host mula kay CEO Brian Chesky
  Airbnb
  Nob 16, 2022
  Nakatulong ba ito?