Mag-navigate pasulong para ma-access ang mga iminumungkahing resulta

  Mga ingklusibong kasanayan para matulungan ang bawat bisita na maramdamang malugod silang tinatanggap

  Makakuha ng patnubay mula sa mga bihasang host—mula sa pag-update ng iyong listing hanggang sa pagbibigay ng review sa mga bisita.
  Ni Airbnb noong Hun 27, 2022
  6 na minutong pagbabasa
  Na-update noong Hul 15, 2022

  Mga Katangi-tanging Feature

  • Subukan ang pinakamahuhusay na kasanayang ito para masigurong mararamdaman ng iyong mga bisita na ligtas at malugod silang tinatanggap

  • Kumuha ng mga template mula sa ibang host para kopyahin at i-paste sa iyong listing at mga mensahe

  Nangangahulugan ang pagho-host sa Airbnb ng pagbubukas ng iyong tuluyan sa mga taong mula sa iba't ibang panig ng mundo, at pundasyon sa pagho-host ang pagiging ingklusibo.

  Susi sa pagiging matagumpay na host ang pag-unawa kung paano makakatulong na gawing komportable at na nasa sariling tahanan ang mga tao mula sa lahat ng pinagmulan. Bilang komunidad, nakatuon tayo sa magiliw na pagpapatuloy ng bawat bisita—ng anumang lahi, relihiyon, bansang pinagmulan, etnisidad, kapansanan, kasarian, kinikilalang kasarian, seksuwal na oryentasyon, o edad—nang may paggalang, at nang walang panghuhusga o pagkiling.

  Mahalagang bahagi ang ingklusibong hospitalidad sa pagiging matagumpay na host. Ibig sabihin nito:

  • Handang tumanggap at magiliw na magpapatuloy sa lahat ng bisita mula sa iba't ibang pinagmulan

  • Pagbibigay ng marapat na karanasan at pag-aasikaso sa mga pangangailangan ng mga bisita

  • Pagbuo ng koneksiyon sa pagitan ng mga pagkakaiba at pagkakapareho

  • Pagkakaroon ng bukas na pananaw at kahandaang magtanong para malaman kung ano ang maaaring kailanganin ng mga bisita para sa kanilang pamamalagi

  Tinipon ng Airbnb ang mga insight mula sa mga host, bisita, at eksperto, para maisama mo ang mga ingklusibong kasanayan sa iyong gawain sa pagho-host at makapagbigay ng mainit na hospitalidad sa bawat bisita. Mula sa pagse-set up ng iyong listing hanggang sa pag-iiwan ng review, makakatulong ang mga inirerekomendang pagkilos na ito para matulungang mabawasan ang hindi sinasadyang pagkiling at i-enable ang koneksiyon.

  Bago ang booking: Lumikha ng ingklusibong listing

  Sa pamamagitan ng pagbibigay-linaw na tinatanggap mo ang mga tao mula sa iba't ibang pinagmulan, matutulungan mo ang mga bisita mula sa mga komunidad na dati nang nasa laylayan ng lipunan na maging komportable at mahikayat na i-book ang iyong tuluyan. Natutunan namin mula sa pakikipag-usap sa mga bisita na naghahanap ang mga taong mula sa partikular na komunidad na ito ng mga palatandaan ng pagiging ingklusibo sa mga listing bago mag-book.

  Narito ang ilang bagay na puwede mong gawin para ipahiwatig na ingklusibong host ka:

  • Linawin sa loob ng unang ilang pangungusap ng paglalarawan ng iyong listing na malugod mong tinatanggap ang mga tao mula sa lahat ng pinagmulan (mga halimbawa sa ibaba).

  • Tumpak na ilarawan ang mga accessibility feature ng iyong property at i-update ang iyong mga litrato.

  • Idagdag ang iyong mga panghalip (mga halimbawa: siya/kanya, sila/kanila) sa iyong profile. Paraan ito para ipaalam kung paano mo gustong tukuyin, at nagpapahiwatig ito na pinapahalagahan mo rin ang paggamit sa mga piniling panghalip ng iyong mga bisita.

  • I-on ang Madaliang Pag-book para pahintulutan ang mga bisita na i-book ang iyong listing nang walang paunang pag-apruba. Palatandaan din ito na handa kang mag-host ng sinumang nakatutugon sa iyong mga pamantayan sa pagbu-book.

  • Mag- alok ng mga paunang pag-apruba at panghihikayat sa mga bisitang makikipag-ugnayan sa iyo bago mag-book. Nalaman namin na minsan ay nakikipag-ugnayan ang mga bisita sa mga host bago mag-book para masukat kung tatanggapin at malugod silang patutuluyin.

  • Bago tanggihan ang kahilingan sa pag-book ng bisita, pag-isipang mabuti ang iyong dahilan. Ayos lang ba sa iyong ipaliwanag ito nang personal sa iyong bisita?

  Tip: Magbahagi ng higit pa tungkol sa iyong sarili at sa iyong mga interes sa iyong profile at sa iyong paglalarawan ng listing para mabigyan ang iyong mga bisita ng pagkakataong kumonekta.

  Puwede mong subukang iangkop ang mga ingklusibong pahayag na ginagamit ng ibang host sa kanilang mga listing. Kinausap namin ang mga miyembro ng Host Advisory Board para makuha ang mga halimbawang ito:

  1. Isinulat ni Peter ng San Francisco: "Ligtas na lugar ang aking tahanan para sa mga tao mula sa lahat ng grupong minorya at nasa laylayan ng lipunan. Malugod kong tinatanggap ang mga bisita mula sa lahat ng lahi, pananampalataya, kasarian, at seksuwal na oryentasyon.”

  2. "Itinatampok sa pangalawang litrato sa aking listing ang monumento na nagsasabing, ‘Tanggap ka,’” sabi ni Shinya ng Osaka, Japan. Isinama rin Shinya ang litrato na nagsasabing, "Nirerespeto ko ang dibersidad at ingklusyon," bilang pahayag ng intensyon. Puwede mo ring isulat ito sa caption.

  Bago ang pagdating: Iparamdam sa bawat bisita na tanggap sila

  Kapag na-book na ang iyong tuluyan, magpadala ng mainit at magiliw na mensahe sa iyong mga bisita. Malayo ang mararating dito ng pagpaparamdam ng pagmamalasakit—at hindi paggawa ng mga haka-haka.

  • I-angkop ang iyong pambungad na mensahe sa pamamagitan ng impormasyon mula sa profile ng iyong bisita. Puwedeng kabilang dito ang mga tanong tungkol sa kanilang mga interes, hometown, at libangan.

  • Gumamit ng wika na hindi ayon sa kasarian at oryentasyon kapag tinutukoy ang iyong mga bisita. Pinakamainam na iwasang gumawa ng mga pagpapalagay tungkol sa kasarian o katayuan sa pakikipagrelasyon ng isang tao.

  • Kung magtatanong ang bisita tungkol sa mga pangangailangan para sa accessibility,, tiyaking sagutin ang kanyang mga tanong at tanungin kung ano pa ang maaaring kailanganin niya.

  Tip: Subukang magpadala ng mensahe sa iyong mga bisita na nagtatanong, "Ano ang magagawa ko para matiyak na magkakaroon ka ng komportableng pamamalagi?"

  Kung kailangan mo ng inspirasyon, sundin ang mga halimbawa mula sa mga mensahe ng ibang host sa mga bisita. Narito ang dalawang halimbawa:

  1. Sabi ni Michael Falcarragh ng Ireland, priyoridad niya ang paglikha ng mainit na kaugnayan sa umpisa pa lang. “Palagi kong pinasasalamatan ang mga bisita sa paghiling nilang mamalagi sa aming listing,” sabi niya. "Pagkatapos ay binabanggit kong makikipag-ugnayan ako sa kanila kapag malapit na ang kanilang pagbisita, binabati sila ng magandang araw, at [sinasabi sa kanila] na kung mayroong anumang bagay na kailangan nila sa ngayon, huwag mag-atubiling makipag-ugnayan sa akin."

  2. Isinulat ni Susan ng Denver: “Ang aming tahanan ay iyong tahanan. Maging komportable. Gawing iyo ang lugar na ito. Ipaalam sa amin kung mayroon kang mga ideya para mapabuti ang karanasan ng bisita.”

  Pagkatapos ng pag-check in: Tiyaking komportable ang mga bisita

  Ibinahagi ng mga bisita—lalo na ng mga dati nang nasa laylayan ng lipunan—na puwedeng iparamdam sa kanila ng mga bagay na ito na malugod silang tinatanggap:

  • I-enable ang sariling pag-check in kung puwede, pero tanungin ang iyong mga bisita kung mas gusto nila ang pag-check in nang personal.
  • Huwag bisitahin ang mga bisita nang hindi kinakailangan. Sa halip, bigyan sila ng privacy at linawin na available ka (nang personal o virtual) kung kailangan ka nila.

  Tip: Isama ang anumang mahalagang impormasyon tungkol sa iyong tuluyan sa iyong mga alituntunin sa tuluyan, para ma-access ito nang digital ng mga bisita.

  Pagkatapos mag-check out: Magbigay ng review sa mga bisita nang walang kinikilingan

  Pundasyon ang mga review ng pinagkakatiwalaang komunidad ng Airbnb. Isang pagkakataon ang pagbibigay ng review sa iyong mga bisita na ipabatid ang iyong pasasalamat at makapagbigay ng kapaki-pakinabang na feedback.

  • Gamitin ang parehong pamantayan para tasahin ang bawat bisita.

  • I-host ang mga bisita na bago sa Airbnb kung kaya mo, at bigyan sila ng review pagkatapos ng kanilang pamamalagi. Malayo ang mararating ng review sa pagtulong sa mga bisita sa mga pagbu-book sa hinaharap.

  • Hikayatin ang mga bisita na magbigay ng mga review. Nalaman namin na madalas na nagbabasa ng mga review ang mga biyahero mula sa mga komunidad na dati nang nasa laylayan ng lipunan para malaman kung naramdaman ng iba pang bisitang tulad nila na malugod silang tinatanggap.

  Tiyaking sinusunod mo ang mga ingklusibong kasanayang ito, lalo na kung bago ka sa pagho-host. Tandaan na ang pinakamahahalagang bagay pagdating sa magiliw na pagpapatuloy ng lahat ng bisita ay ang pagtatanong tungkol sa kanilang mga pangangailangan at pagpapanatiling bukas sa mga linya ng komunikasyon.

  Puwede kang maging bukas sa pagtanggap sa lahat sa pamamagitan lang ng pagtatanong sa iyong mga bisita, Ano ang kailangan mo para maramdaman mong komportable ka at malugod na pinapatuloy sa aking tuluyan? At, sana, sa paggawa niyon, mas mapapadali mo para sa iyong mga bisita na buksan ang iyong pinto sa totoong buhay at magkaroon ng mahusay na karanasan sa pamamalagi sa iyong lugar.

  Mga Katangi-tanging Feature

  • Subukan ang pinakamahuhusay na kasanayang ito para masigurong mararamdaman ng iyong mga bisita na ligtas at malugod silang tinatanggap

  • Kumuha ng mga template mula sa ibang host para kopyahin at i-paste sa iyong listing at mga mensahe

  Airbnb
  Hun 27, 2022
  Nakatulong ba ito?