Mag-navigate pasulong para ma-access ang mga iminumungkahing resulta

  Mga bagong opsyon para sa mga payout ng co‑host at pagpapadala ng mensahe sa co‑host

  Ibahagi ang sinisingil mong bayarin sa paglilinis at direktang magpadala ng mensahe sa mga co‑host sa Airbnb.
  Ni Airbnb noong Nob 8, 2023
  2 minutong pagbabasa
  Na-update noong Nob 8, 2023

  Mga payout ng co‑host

  Pagpapadala ng mensahe sa mga co‑host mo

  Airbnb
  Nob 8, 2023
  Nakatulong ba ito?