Mag-navigate pasulong para ma-access ang mga iminumungkahing resulta
  Hindi available sa pinili mong wika ang nilalamang ito, kaya inihanda namin ito sa pinakamalapit na available na wika sa ngayon.

  Paano ka babayaran para sa pagho-host

  Alamin ang mga pangunahing bagay tungkol sa kung kailan at paano ka makakatanggap ng bayad.
  Ni Airbnb noong Peb 12, 2020
  2 minutong pagbabasa
  Na-update noong Dis 9, 2021

  Mga Katangi-tanging Feature

  Kadalasang tinatanong ng mga bagong host ang “Paano ako mababayaran?” Sa Airbnb, madali mong matatanggap ang mga pagbabayad—o ang tinatawag naming mga payout— sa ilang simpleng hakbang. Ganito ang proseso nito:

  Paano ka babayaran

  Para makatanggap ng mga pagbabayad sa Airbnb, kailangan mong piliin ang iyong paraan ng payout sa seksyon ng Mga Pagbabayad at Payout sa iyong account. Kabilang sa mga paraan ng payout ang mga bank transfer o ACH, PayPal, Mga Payoneer Prepaid Debit Card, at Western Union, bukod sa iba pang paraan, depende kung saan ka nakabase.

  Narito ang isang maikling buod ng kung paano magdagdag ng paraan ng payout mula sa iyong account:

  Kakailanganin mo ring magbigay ng impormasyon ng pagbabayad ng buwis para mabigyan ka namin ng mga wastong dokumento sa pagbubuwis. Hindi ka ba sigurado kung naaangkop ito sa iyo? Matuto pa tungkol sa pagtanggap ng mga form ng buwis mula sa Airbnb.

  Beberipikahin ang iyong paraan ng payout para matiyak na matagumpay na maipapadala ang lahat ng iyong pinaghirapang pondo. Puwedeng abutin ang proseso ng pagberipika nang 2 hanggang 10 araw, depende sa pinili mong paraan ng payout.

  Magkano ang ibabayad sa iyo

  Upang kalkulahin ang iyong payout, magdagdag ng anumang opsyonal na karagdagang singil (tulad ng bayarin sa paglilinis o bayarin para sa dagdag na bisita) sa presyo kada gabi. Ito ang iyong subtotal.

  Kapag alam mo na ang subtotal, ibawas ang naaangkop na mga bayarin at buwis. Habang maaaring mag-iba ang mga buwis batay sa kung saan ka nakatira, nagbabayad ang karamihan sa mga host ng 3% bayarin sa serbisyo. Tumutulong ang bayarin na ito sa Airbnb upang masagot ang mga gastos ng mga produkto at serbisyong ibinibigay namin (tulad ng 24/7 na customer support!) at kinakalkula ito mula sa subtotal ng booking.

  Tandaang nakadepende ang iyong mga kita sa tagal ng pamamalagi ng bisita, anumang diskuwentong inilapat mo, atbp. Kung naantala o mas mababa kaysa sa iyong inaasahan ang iyong payout, maaaring dahil ito sa isang reserbasyong nakansela o binago na nagresulta sa isang buo o bahagyang refund para sa iyong bisita.

  Kailan ka babayaran

  Karaniwang ipapadala sa iyo ang kita mo sa pagho-host 24 na oras pagkatapos mag-check in ng iyong bisita. Nakadepende sa pinili mong paraan ng payout kung kailan darating ang mga pondo sa iyong account.

  Halimbawa, karaniwang dumarating ang pera sa iyong account sa loob ng 7 araw ng negosyo para sa mga bank transfer at sa loob ng 1 araw ng negosyo para sa PayPal at mga Payoneer card, pero nakadepende ang eksaktong panahon sa kung nasaan ang iyong account. Kapag nag-host ka ng mas matagal na pamamalagi (28 gabi o higit pa), karaniwang ipapadala ng Airbnb ang mga kita sa pamamagitan ng buwanang hulugan, simula 24 na oras pagkarating ng iyong bisita.

  Matitingnan mo ang katayuan ng iyong mga payout sa iyong Talaan ng Transaksyon anumang oras.

  Maaaring nagbago ang impormasyong nakasaad sa artikulong ito mula noong na-publish ito.

  Mga Katangi-tanging Feature

  Airbnb
  Peb 12, 2020
  Nakatulong ba ito?