Mag-navigate pasulong para ma-access ang mga iminumungkahing resulta
  Hindi available sa pinili mong wika ang nilalamang ito, kaya inihanda namin ito sa pinakamalapit na available na wika sa ngayon.

  Paano ka babayaran para sa pagho‑host

  Alamin ang mga pangunahing bagay kung kailan at paano ka makakatanggap ng bayad.
  Ni Airbnb noong Peb 12, 2020
  3 minutong pagbabasa
  Na-update noong Hul 21, 2023

  Mga Katangi-tanging Feature

  • Nakakatulong ang pagdaragdag ng paraan ng payout para matiyak na matagumpay na maipapadala ang pera

  • Para kalkulahin ang payout, isaalang-alang ang presyo kada gabi, mga dagdag na singil, bayarin, at buwis

  • Tumuklas pa sa aming kumpletong gabay sa paghahanda ng matagumpay na listing

  Kadalasang tinatanong ng mga bagong host ang “Paano ako mababayaran?” Sa Airbnb, madali mong matatanggap sa ilang hakbang lang ang mga pagbabayad na tinatawag naming mga payout.

  Paano ka babayaran

  Ikaw ang pipili kung paano mo gustong matanggap ang perang kinikita mo sa pagho-host. Kasama sa mga paraan ng payout ang Mabilisang Payout, bank transfer, PayPal, Payoneer debit card, at Western Union, bukod sa iba pa. Iba-iba ang mga opsyon depende kung nasaan ka.

  Para makapag-set up, pumili ng paraan ng payout sa seksyong Mga pagbabayad at payout sa account mo. Malalapat ang paraang pipiliin mo sa lahat ng susunod na payout hanggang baguhin mo ito.

  Kakailanganin mo ring magbigay ng impormasyon ng nagbabayad ng buwis para mabigyan ka namin ng mga wastong dokumento sa pagbubuwis. Hindi ka ba sigurado kung naaangkop ito sa iyo? Matuto pa tungkol sa pagtanggap ng mga form sa pagbubuwis mula sa Airbnb.

  Beberipikahin ang paraan ng payout mo para makatulong na matiyak na matagumpay na maipapadala ang pera. Puwedeng abutin nang dalawa hanggang sampung araw ang proseso ng pagberipika maliban na lang kung pipiliin mo ang Mabilisang Payout na nabeberipika kaagad.

  Magkano ang ibabayad sa iyo

  Para kalkulahin ang payout mo, i-multiply ang nakatakdang presyo kada gabi sa bilang ng mga gabi sa booking, saka magdagdag ng anumang opsyonal na karagdagang singil sa bawat pamamalagi (gaya ng bayarin sa paglilinis). Ito ang subtotal ng booking mo.

  Mula sa subtotal ng booking mo, ibawas ang naaangkop na mga buwis at bayarin. Habang puwedeng mag-iba ang mga buwis batay sa kung saan ka nakatira, nagbabayad ang karamihan ng mga host ng 3% bayarin sa serbisyo.

  Kung mas mababa o mas mabagal kaysa sa inaasahan mo ang payout mo, puwedeng dahil ito sa mga diskuwentong inilapat mo o sa reserbasyong kinansela o binago (na nagresulta sa pagbibigay ng buo o bahagyang refund sa bisita). Maaari ding may nalalapat na mga bayarin sa transaksyon sa ilang partikular na paraan ng payout, pero marami ang available nang walang dagdag na gastusin.

  Kailan ka babayaran

  Karaniwang iniisyu sa iyo ang kita mo sa pagho-host nang humigit-kumulang 24 na oras pagkalipas ng nakaiskedyul na oras ng pag-check in ng iyong bisita. Nakadepende sa pinili mong paraan ng payout kung kailan papasok sa account mo ang pera.

  Narito ang mga paraan ng payout (kapag available) at ang karaniwang tagal ng pagpapadala:

  • Mabilisang Payout: 30 minuto o mas maikli pa
  • Payoneer: 24 na oras o mas maikli pa
  • PayPal: 1 araw ng negosyo
  • Western Union: 1 araw ng negosyo (puwedeng mag-iba depende sa bansa o rehiyon)
  • Bank transfer: 3 hanggang 5 araw ng negosyo
  • International wire: 3 hanggang 7 araw ng negosyo

  Kapag nag-host ka ng mas matagal na pamamalagi (28 gabi o mas matagal pa), ipapadala ng Airbnb ang mga kita mo sa pamamagitan ng buwanang hulugan simula humigit-kumulang 24 na oras mula nang dumating ang bisita. Malalaman mo ang katayuan ng mga payout mo sa Talaan ng Transaksyon mo anumang oras.

  Matuto pa tungkol sa pagtanggap ng mga payout mo

  Posibleng nagbago ang impormasyong nakasaad sa artikulong ito mula noong na-publish ito.

  Mga Katangi-tanging Feature

  • Nakakatulong ang pagdaragdag ng paraan ng payout para matiyak na matagumpay na maipapadala ang pera

  • Para kalkulahin ang payout, isaalang-alang ang presyo kada gabi, mga dagdag na singil, bayarin, at buwis

  • Tumuklas pa sa aming kumpletong gabay sa paghahanda ng matagumpay na listing
  Airbnb
  Peb 12, 2020
  Nakatulong ba ito?