Mag-navigate pasulong para ma-access ang mga iminumungkahing resulta

  Sagot sa mga tanong ng host: Release para sa Tag-init ng Airbnb

  Ibabalik ang mga pamagat ng listing, kasabay ng iba pang kapaki-pakinabang na update.
  Ni Airbnb noong Hun 10, 2022
  4 na minutong pagbabasa
  Na-update noong Hun 18, 2022

  Mga Katangi-tanging Feature

  • Narito ang mga bagong tagubilin para sa pagsulat ng mga pamagat ng listing

  • Sisimulang isaad ang mga pamagat ng listing pagsapit ng Hunyo 30

  Noong Mayo 11, inilunsad namin ang Airbnb 2022 Release para sa Mayo nang may bagong paraan ng paghahanap na idinisenyo ayon sa Mga Kategorya sa Airbnb. Mula noon, nakakuha kami ng feedback mula sa libo-libong host sa pamamagitan ng Community Center, mga Host Club, mga email, at mga workshop kasama ng Host Advisory Board at iba pang lider na host. Salamat sa mahahalaga mong komento at suhestyon. Ngayon, gusto naming ibahagi ang mga gagawin namin bilang tugon sa iyong tatlong nangungunang kahilingan.

  Isa sa mga nakatulong para mamukod-tangi ang patuluyan ko ang pagsulat ng sarili kong pamagat para sa aking listing. Ibabalik ba ang mga pamagat sa mga resulta ng paghahanap?

  Oo, ibabalik namin ang mga pamagat ng listing na isinulat ng host. Gusto naming ipaliwanag kung bakit namin inalis ang mga iyon at ipaalam sa iyo ang proseso at timeline ng pagbabalik ng mga iyon.

  Inalis namin ang mga iniangkop na pamagat para makagawa ng magkakaparehong paglalarawan sa Airbnb na magbibigay-daan para mas madaling masuri at mapaghambing ng mga bisita ang mga patuluyan. Sa ilang sitwasyon, posibleng walang kaugnayan sa listing ang mas mahahabang pamagat na umaabot nang ilang linya o may mga emoji. Dahil sa mga ganitong paiba-ibang estilo, naging komplikado ang paghahanap at hindi maganda ang naging karanasan ng mga bisita sa ilang pagkakataon.

  Naglagay rin kami ng mas malalaking litrato ng iyong mga listing, na kadalasang nagsisilbing unang introduksyon ng iyong patuluyan para sa bisita. Ibig sabihin, kinailangan naming bawasan ang impormasyong lumalabas sa ibaba ng mga litrato sa mga resulta ng paghahanap.

  Update: Maraming naibigay na feedback tungkol sa mga pagbabago, at kasama rito ang maraming kahilingang ibalik ang kakayahang sumulat ng sariling pamagat ng listing. Naiintindihan namin kung bakit napakahalaga para sa iyo ng isyung ito: Isa sa mga unang mababasa ng mga bisita sa resulta ng paghahanap ang pamagat ng listing mo, at pagkakataon ito para itampok kung bakit natatangi ang iyong patuluyan.

  Ngayong Hunyo 17, nag-publish kami ng mga bagong tagubilin para sa paggawa ng mga pamagat ng listing. Iminumungkahi naming tiyaking hanggang 32 karakter lang ang pamagat, isulat ito sa sentence case, at iwasang gumamit ng mga emoji o simbolo. Pinakamahalaga sa lahat, ilarawan kung bakit natatangi ang iyong patuluyan.

  Basahin ang mga bagong tagubilin

  Lalabas ang mga pamagat ng listing sa mga resulta ng paghahanap sa Airbnb simula Hunyo 30.

  Nag-aalala ako na hindi madaling matuklasan ang aking listing. Nararanasan din ba iyon ng iba?

  May ilang salik na puwedeng makaimpluwensiya sa performance ng listing, kabilang ang panahon kung kailan malakas o matumal ang biyahe at mga lagay ng ekonomiya. Gusto naming ibalangkas ang mga paraan para magkaroon ng pagkakataon ang mga bisita na matuklasan ang iyong listing, at ang ginagawa namin para higit na maiayon ang kanilang karanasan sa pagbu-book.

  Bagama't maraming bisita ang nagba-browse sa Mga Kategorya sa Airbnb para makakuha ng inspirasyon at mag-book, nagbu-book pa rin ng mga matutuluyan ang karamihan sa kanila sa pamamagitan ng paglalagay ng partikular na destinasyon at mga petsa ng biyahe habang naghahanap. Kapag lumabas na ang lokasyong hinanap ng mga bisita, ginagamit nila ang tab na “Lahat ng tuluyan”—gaya ng ginagawa nila dati—para masuri ang lahat ng tuluyang available sa isang partikular na lokasyon at mag-book ng listing na angkop para sa kanila. Nag-iisip na kami ng mga paraan para gawing mas kapansin-pansin ang tab na “Lahat ng tuluyan” kapag naghanap ng lokasyon ang mga bisita.

  Iniisip din naming gumawa ng mga update sa karanasan sa pagbu-book kasama ang pagsasaad sa mga kategorya, higit na pagsasaayos sa mga paghahanap sa mapa, at kung paano pinakamagandang ilagay ang bilang ng review. Patuloy kaming makikipagtulungan sa mga tagapayong host at muling makikipag-ugnayan sa iyo sa Hulyo para magbigay ng higit pang detalye.

  Gusto ko ang Mga Kategorya sa Airbnb pero paano ko malalaman kung sa aling kategorya kabilang ang aking listing? Paano kung gusto kong mapabilang sa isa pang kategorya?

  Ang Mga Kategorya sa Airbnb ay mga koleksyon ng mga tuluyan batay sa natatanging estilo, lokasyon, o lapit ng property sa aktibidad ng pagbibiyahe. Sa pamamagitan ng mga kategorya, may bagong paraan para maisaad ang pagkakaiba-iba ng mga listing sa Airbnb at matulungan ang mga bisita na makatuklas ng mga lugar na hindi nila alam.

  Inilunsad namin ang mga kategorya nang naniniwalang mayroon sadyang mga kategorya para sa bawat listing. Natutuwa kaming malaman na nasasabik ka para sa mga bagong kategorya gaya ng naiparating ng maraming ideya na ibinahagi mo para sa mga karagdagang kategorya—tulad ng mga sustainable na matutuluyan at mga pampamilyang listing o kaya ay mga property sa downtown at mga tuluyang nakahanda para sa pagtatrabaho nang malayuan.

  Bukod pa sa pakikipagtulungan sa komunidad ng mga host para bumuo ng proseso para sa paggawa ng mga bagong kategorya, ini-explore namin ang mga paraan para masuri mo kung sa aling kategorya posibleng kabilang ang iyong listing. Magbibigay kami ng mga detalye sa mga susunod na buwan.

  Sa ngayon, may ilang bagay kang magagawa para matiyak na maisasaalang-alang ang iyong listing na maisama sa mga kategorya. Tiyaking napapanahon, kumpleto, at tama ang mga detalye ng iyong listing. Tiyakin ding maglagay ng magagandang litrato sa iyong listing dahil isa sa mga pangunahing pamantayan sa mga kategorya ang kalidad ng litrato.

  Gaya ng dati, nais naming magbahagi ka ng feedback o makibahagi sa Host Workshop sa pamamagitan ng lokal na Host Club.

  Posibleng nagbago ang impormasyong nakasaad sa artikulong ito mula noong na-publish ito.

  Mga Katangi-tanging Feature

  • Narito ang mga bagong tagubilin para sa pagsulat ng mga pamagat ng listing

  • Sisimulang isaad ang mga pamagat ng listing pagsapit ng Hunyo 30

  Airbnb
  Hun 10, 2022
  Nakatulong ba ito?