Ang pinakamagaganda sa Luxury Retreats, nasa Airbnb Luxe na ngayon—iniaalok ang mga pinakapambihirang tuluyan sa buong mundo na may serbisyong ubod ng ganda.
Ang mga pinakapambihirang tuluyan sa buong mundo
Mga piling tuluyan na malinis, mahusay na dinisenyo, at may mga mamahaling amenidad, eksklusibong serbisyo, at nakatalagang tagadisenyo ng biyahe.
Ang kaibhan ng Airbnb Luxe

Mahusay na dinisenyo

Mga tumatatak na tuluyan na may mga interior na bukod-tangi ang estilo.

Mga mamahaling amenidad

Kumpleto ang kagamitan para matugunan ang iyong mga pangangailangan, at mayroon ding malawak na espasyo at privacy.

Mga iniangkop na itineraryo

Paplanuhin ng iyong tagadisenyo ng biyahe ang lahat at titiyakin niyang maayos ang lahat.

Inspeksyon at pagsusuri ng 300 katangian

Sinusuri ang bawat property para tiyaking nasa magandang kondisyon at mahusay na pinapanatili ito.

Walang aberyang pagdating

Pribadong airport pick-up, personal na pagsalubong, at tuluyan na mayroon ng ilan sa mga itinatampok naming karagdagang amenidad.

Mga iniangkop na serbisyo

Mula sa mga personal na chef hanggang sa mga massage therapist, isang lokal na team ng mga propesyonal ang bahala sa iyo.

Iba pang sikat na destinasyon

Mga biyaheng personal na idinisenyo
Kapag nag-book ka ng tuluyan sa Airbnb Luxe, mayroon kang makakaugnayan na nakatalagang tagadisenyo ng biyahe na magsisigurong five-star ang iyong pamamalagi.
Chef
Tagamaneho
Magagamit na equipment
Pag-aalaga ng bata
Butler
Masahe

Higit pang destinasyon sa Airbnb Luxe

South Pacific