Lumaktaw sa nilalaman
Ipinapakita sa iyo ang mga resulta para sa "Danyang-gun, Chungcheongbuk-do"

Mga puwedeng gawin sa Danyang-gun

Mga nangungunang rekomendasyon mula sa mga lokal

Mula sa pamamasyal hanggang sa mga tagong yaman, alamin kung bakit natatangi ang lungsod sa tulong ng mga lokal na kabisado ang lugar.
Establishment
“Bizarre cliffs and rock formations. One of the eight Scenic Views of Danyang. ”
 • Inirerekomenda ng 1 lokal
Scenic Lookout
 • Inirerekomenda ng 2 lokal
Restawran
 • Inirerekomenda ng 2 lokal
Point of Interest
 • Inirerekomenda ng 2 lokal
Harbor / Marina
$$
 • Inirerekomenda ng 3 lokal
Point of Interest
“계곡로를 따라 남천계곡야영장까지 힐링 산책 후, 맑고 차가운 계곡물로 족욕체험^^ 연수한 것처럼 부드러운 물을 손가락 사이로 느껴보세요~”
 • Inirerekomenda ng 1 lokal
Bus Station
“온달과 평강의 이야기를 떠올리며 온달동굴, 온달산성, 드라마세트장을 함께 둘러보세요 매주 토요일 오전 11시~오후3시까지 온달과 평강 행사가 있으니 시간 맞춰 방문해보세요 (행사는 사정에 따라 변경될 수 있어요)”
 • Inirerekomenda ng 1 lokal
Natural Feature
Establishment
“Three Rocks create a large “S” figure as it stands tall in the middle of the river. This is the only place in the world where you can see such three longest rocks protrude in the middle of a river.”
 • Inirerekomenda ng 2 lokal
Natural Feature
“정식명칭은 단양 고수리 동굴이며, 1976년 9월 1일 천연기념물 제256호로 지정되었다. 규모는 주굴 길이 600m, 지굴 길이 700m, 총연장 1,300m, 수직 높이 5m이다. 단양역에서 북동쪽 9.5km 지점의 남한강 좌안, 금곡천(金谷川)과의 합류지점에서 500m 거리의 등우산(燈郵山) 서쪽 기슭에 입구가 있다. 동굴을 형성한 지질은 고생대 초기의 조선계 대석회암통(大石灰岩統)의 두무골[斗務洞] 석회암층에 속한다. 1973년 종합학술조사 때 동굴속과 입구 부근에서 뗀석기가 발견되어 선사시대에 주거지로 이용되어 왔음이 밝혀졌다. 동굴 안에는 종유석·석순·돌기둥·유석(流石) 등을 비롯하여 곡석(曲石)·석화(石花)·동굴산호·동굴진주·동굴선반·천연교(天然橋)·천장용식구(天障溶蝕溝) 및 세계적으로 희귀한 아라고나이트[霰石]가 만발하여 석회암동굴 생성물의 일대 종합전시장을 이룬다. 동굴 안을 흐르는 동굴류(洞窟流)는 생물서식에 유리한 조건이 되어, 동굴 속에서는 화석곤충으로 널리 알려진 고수귀뚜라미붙이를 비롯하여 옆새우·톡톡이·노래기·진드기·딱정벌레 등의 동굴곤충 및 박쥐 등 풍부한 동굴 생물상을 볼 수 있다. 고수동굴의 경관은 세계에서 가장 아름다운 동굴인 미국 버지니아주(州)의 루레이동굴과 맞먹는다. ”
 • Inirerekomenda ng 1 lokal
Travel Agency
“민물고기 생태관 다누리아쿠아리움에는 국내 어류 63종 2만여 마리, 해외 어류 87종 1,600여 마리가 있다. 세계 다양한 물고기와 남한간 토종 물고기인 황쏘가리, 은어, 납자루 등을 한 눈에 볼 수 있는 곳이다. 또한, 다누리아쿠아리움의 수족관은 단양팔경 테마로 꾸며져 또 다른 볼거리를 제공한다. * 수조 : 전시수조 82개, 순치수조 36개, 약 854ton * 전시생물 : 국·내외 민물고기 187종, 22,000마리 ”
 • Inirerekomenda ng 2 lokal
Place of Worship
“대한불교 천태종 총본산다운 규모에 놀라고 가파른 언덕에 놀라고 장독대에 놀라다 보면 사이사이 약수가 위로해줍니다^^ 불교신자가 아니더라도 들러볼만 해요 석가탄신일 즈음엔 야간 연등구경도 좋답니다”
 • Inirerekomenda ng 1 lokal
Natural Feature
Parke
 • Inirerekomenda ng 1 lokal
Street Address

Mga nangungunang restawran

Restawran
 • Inirerekomenda ng 2 lokal
Harbor / Marina
 • Inirerekomenda ng 3 lokal
Restawran
Restawran
“The city is famous for BEEF! Don't miss the oppotunity to taste Yeomgju Hanwoo at here!”
 • Inirerekomenda ng 1 lokal
Restawran
Restawran
 • Inirerekomenda ng 1 lokal

Tumuklas pa sa Airbnb