Mag-navigate pasulong para ma-access ang mga iminumungkahing resulta

  Malinaw mong masusuri ang mga kita mo sa bagong dashboard

  Madaling suriin ang mga kita, alamin ang mga detalye ng payout, at mag‑download ng ulat.
  Ni Airbnb noong Nob 8, 2023
  2 minutong pagbabasa
  Na-update noong Nob 30, 2023

  Mga kita mo

  Buod para sa simula ng taon hanggang ngayon

  Mga detalye ng payout

  Paghahanap at mga filter

  Mga maiaangkop na ulat

  Mga setting at dokumento

  Airbnb
  Nob 8, 2023
  Nakatulong ba ito?