Airbnb 2022
Release para sa Mayo

Ipinakikilala ang bagong Airbnb

May dalawang hilera ng magagandang litrato ng listing na kuha ng mga tuluyan na nasa Kategoryang Kastilyo, Disyerto, Elegante, Beach, at Probinsiya sa Airbnb. Tampok sa screen ng mobile phone ang isa sa mga listing, sa paraan kung paano lalabas ang mga listing sa Airbnb app.

Mas madali nang napipili ng mga tao kung saan at kailan sila bibiyahe. Para matulungan silang masulit ang mga bagong posibilidad na ito, narito ang pinakamalaking pagbabago na ginawa namin sa loob ng isang dekada—kabilang ang ganap na bagong paraan ng paghahanap, mas mainam na paraan ng pamamalagi nang mas matagal, at walang katulad na antas ng proteksyon.

Bagong paraan para maghanap

Inihahandog ang bagong disenyong paghahanap na nakasentro sa Mga Kategorya sa Airbnb para madaling ma-explore ng mga bisita ang mundo ng Airbnb at makatuklas sila ng mga lugar na hindi nila naiisip na hanapin.

Tampok sa nakabukas na laptop at sa display ng mobile phone ang bagong homepage ng Airbnb na may mga litrato ng mga listing mula sa Kategoryang Elegante ng Airbnb. Sa hilera ng mga icon sa itaas ng page, nakasaad ang iba't ibang kategorya na puwedeng i-explore ng bisita.

Mga Kategorya sa Airbnb. Idinisenyo para tulungan ang mga bisita na tumuklas ng mga pambihirang tuluyan.

Nag-aalok ang mga host ng milyon-milyong natatanging tuluyan sa iba't ibang panig ng mundo. Sa Mga Kategorya sa Airbnb, inaayos at inilalagay sa mga piling koleksyon ang mga ito. Mayroong mahigit sa 50 kategorya ng mga tuluyan na pinili ayon sa estilo o lokasyon ng mga ito, o batay sa mga aktibidad na malapit sa mga ito. Kasama sa mga ito ang:

Tunghayan ang Kategoryang Elegante

Madali nang matutuklasan ng mga bisita ang mahigit sa 20,000 tuluyan na pinili dahil sa bukod-tanging arkitektura at interior ng mga ito, kabilang ang mga obra maestra ng mga arkitektong tulad nina Frank Lloyd Wright at Le Corbusier.

Napapalibutan ng kalikasan ang kahanga-hangang tuluyang gawa sa mga brick na idinisenyo ni Frank Lloyd Wright. Tampok sa kahabaan ng isang gilid nito ang mga bintanang mula sahig hanggang kisame ang taas.
Frank Lloyd Wright
Hino-host ni Marika
Isang konkretong gusaling idinisenyo ni Le Corbusier ang nakatindig sa asul na kalangitan. Bumubuo ng mga geometric na hugis sa kalangitan ang istruktura nito, habang may asul na estatwa ng lalaking naka-suit ang nakatayo mula sa sahig.
Le Corbusier
Hino-host ni Elodie
Masasaksihan sa loob ng tuluyan na idinisenyo ng Taalman Architecture ang kahoy na kisame, batong sahig, at fireplace na nakasabit sa may tsiminea nito.
Taalman Architecture
Hino-host ni Linda
May tuluyang mukhang container na gawa sa orange na metal ang itinatampok sa harap ng kalangitan, habang may puno ng eucalyptus na masasaksihan sa harapan.
Robert Nichol & Sons
Hino-host ni Dayget
Larawan sa dapit-hapon ng puting modernong tuluyan na idinisenyo ni Steven Holl, na mapapansing naiilawan mula sa loob.
Steven Holl
Hino-host ni Sarah
Ipinapakita ang simple pero mukhang komportableng kahoy na interior ng silid-kainan sa loob ng tuluyan na idinisenyo ni William Turnbull Jr.
William Turnbull Jr.
Hino-host ni Miju
Isang tuluyang dinisenyo ng Cameron Anderson Architects ang nakatindig sa ilalim ng bilog na buwan. Masasaksihan mula sa mga bintana at malawak na bukas na pintuan nito ang komportableng kahoy na looban habang sinasalamin ng mga pader nito sa labas na gawa sa yero ang sinag ng buwan.
Cameron Anderson Architects
Hino-host nina Rick at Steph
Angat na angat ang matingkad na pink na gusali sa harap ng maliwanag na asul na kalangitan. Dinisenyo ni Ricardo Bofill, may natatanging hindi magkakapantay na bintana ang mga ito.
Ricardo Bofill
Hino-host ni Hans

Ang proseso ng paggawa ng Mga Kategorya sa Airbnb

Pinipili mula sa anim na milyong tuluyan

Ang mga Airbnb host ang nag-aalok ng pinakamalaking koleksyon ng mga natatanging tuluyan sa buong mundo—gaya ng mga treehouse at munting bahay—sa mahigit sa 100,000 bayan sa 220 bansa.

Sinusuri sa pamamagitan ng machine learning

Sinusuri namin ang mga listing sa Airbnb sa pamamagitan ng machine learning para analisahin ang mga pamagat, nakasulat na paglalarawan, mga review ng bisita, mga caption ng litrato, at iba pang datos.

Pinapangasiwaan ng Airbnb

Ang mga miyembro ng tagapangasiwang team ng Airbnb ang sumusuri sa mga listing at pumipili ng mga itinatampok na litrato. Pagkatapos, sumasailalim ang bawat kategorya sa huling pagsusuri para matiyak na maayos ito at mataas ang kalidad ng mga litrato.

Inihahandog ang Magkaugnay na Pamamalagi

Mas maraming tao na ang bumibiyahe nang mas matagal ngayon. Para mabigyan sila ng higit pang opsyon habang nagpaplano, ginawa namin ang Magkaugnay na Pamamalagi, isang makabagong feature na nagbibigay-daan sa mga bisita na mamalagi sa dalawang magkaibang tuluyan sa iisang biyahe. Makakahanap na ngayon ang mga bisita ng average na 40% dagdag na listing kapag naghahanap sila para sa mas matatagal na pamamalagi.

Mas mainam na paraan ng pamamalagi nang mas matagal

Itinatampok sa screen ng mobile phone ang Magkaugnay na pamamalagi. Sinasabi sa screen: "Mag-book ng magkaugnay na pamamalagi sa Norrebro at Gammelholm" at isinasaad ang presyo para sa biyahe. Sa ibaba, may dalawang litrato ng mga tuluyan. Matatagpuan sa larawan ng Norrebro ang silid-kainang may malaking itim na sisidlan ng mga aklat at modernong chandelier. Matatagpuan sa larawan ng Gammelholm ang isa pang silid-kainang naiilawan ng malaking skylight. May caption na mga petsa ang bawat litrato, na nililinaw na mamamalagi ang bisita nang 12 araw sa Norrebro, pagkatapos ay 18 araw sa tuluyan sa Gammelhorm.

Dalawang tuluyan sa isang destinasyon

Kapag naghanap ang mga bisita para sa mas matagal na pamamalagi sa isang destinasyon, mag-aalok kami ng opsyong gugulin nila ang kanilang biyahe sa dalawang magkaibang tuluyan sa lugar.

Tampok sa screen ng mobile phone ang Magkaugnay na Pamamalagi mula sa Kategoryang Pambansang Parke. Nakasaad sa screen ang “Mamalagi sa Zion at Grand Canyon” at ang presyo ng iminumungkahing biyahe. May dalawang magkatabing litrato sa ibaba. Tampok sa litrato ng Zion ang maluwag na tent na maliwanag sa kabila ng madilim na kalangitan. Tampok sa litrato ng Grand Canyon ang outdoor pool kung saan matatanaw ang mga bundok. May nakasaad na petsa sa ibaba ng bawat litrato na naglilinaw na mamamalagi ang bisita nang 4 na araw sa Zion na susundan ng 3 araw sa Grand Canyon.

Dalawang tuluyan sa isang kategorya

Iniaalok din ang Magkaugnay na Pamamalagi sa 14 na iba't ibang kategorya, kabilang ang Camping, Pambansang Parke, Surfing, at higit pa, para makapamalagi sa magkatulad na tuluyan o makagawa ng mga aktibidad sa dalawang lugar ang mga bisita. Halimbawa, habang nagba-browse ang bisita sa Kategoryang Pambansang Parke, maaari siyang makahanap ng Magkaugnay na Pamamalagi na nagmumungkahi ng tuluyan na malapit sa Zion at isa pang tuluyan na malapit sa Grand Canyon.

Walang aberyang karanasan

Tampok sa screen ng mobile phone ang Magkaugnay na Pamamalagi. Nakasaad sa screen ang “Mamalagi sa Roma Norte at La Condesa,” ang presyo ng biyahe, at ang mga larawan ng dalawang maaliwalas at makulay—pero magkaibang—patyo sa Lungsod ng Mexico. May button sa ibaba na may label na “Mapa.”

Matalinong pagtutugma

Matalino kaming nagpapares ng dalawang tuluyan sa pamamagitan ng pagtutugma ayon sa lokasyon, uri ng tuluyan, at mga amenidad.

Tampok sa screen ng mobile phone ang mapa ng Lungsod ng Mexico. Nakasaad ang dalawang tuluyan na mula sa nakaraang screen bilang mga itim na icon na may petsa ng bawat pamamalagi. Isinasaad ng nakakurbang itim na linya kung gaano kalapit sa isa't isa ang mga tuluyan. May naka-inset na larawan na muling nagsasaad sa mga larawan ng dalawang makulay na patyo na nauugnay sa Magkaugnay na Pamamalagi na ito.

Animated na pagmamapa

Pinagkokonekta ang Magkaugnay na Pamamalagi sa mapa sa pamamagitan ng animation na malinaw na nagsasaad sa distansya ng mga tuluyan at kung saan unang mamamalagi.

Tampok sa screen ng mobile phone ang larawan ng isang tuluyan sa Roma Norte at ang kaugnay na impormasyon sa pagbu-book. Sa ibaba ng screen, may button na nanghihikayat sa bisita na “Magpareserba.”

Madaling pag-book

Kapag pumili ang bisita ng Magkaugnay na Pamamalagi, gagabayan siya sa madaling gamiting proseso ng pag-book sa bawat tuluyan.