Lumaktaw sa nilalaman
Tulong para sa COVID-19

Tulungan ang isang bayani na makahanap ng matutuluyan

Magbigay ng donasyon para pondohan ang mga matutuluyan para sa mga tagatugon na nangungunang lumalaban sa COVID-19. Nakikipagtulungan kami sa mga nonprofit para masigurong makakarating ang iyong mga donasyon sa mga nangangailangan nito.

Ginagamit ang 100% sa pagtulong sa mga tagatugon

Didiretso ang iyong donasyon sa mga nonprofit na tumutulong sa mga manggagawa sa pangangalagang pangkalusugan at unang tagatugon na maghanap ng lugar na matutuluyan na magbibigay-daan sa kanila na manatiling malapit sa kanilang mga pasyente, o ligtas na nakahiwalay sa kanilang mga pamilya.

Bumubuo ang Airbnb ng mga tool para sa mga nonprofit upang matulungan ang mga tagatugon para sa COVID-19

Gumawa kami ng programa na nagbibigay-daan sa mga nonprofit na maghanap ng matutuluyan para sa kawani sa pangangalagang pangkalusugan at mga unang tagatugon sa pamamagitan ng Airbnb. Sa tulong mo, makakapag-book sila ng mga matutuluyan para sa mas marami pang tao.
International Medical Corps
International Rescue Committee