Lumaktaw sa nilalaman
  Mag-navigate pasulong para ma-access ang mga iminumungkahing resulta
  Mas matagal na paghihintay kaysa sa karaniwan dahil sa COVID-19
  Kung mayroon pang mahigit 72 oras bago ang iyong reserbasyon, makipag-ugnayan sa amin kapag mas malapit na ang oras ng pag-check in. Kung gusto mong baguhin o kanselahin ang isang reserbasyon, magagawa mo iyon sa page ng mga biyahe mo o sa iyong dashboard sa pagho-host.

  Mga tuntunin & patakaran

  Ang mga tuntunin, patakaran at pamantayan na ito ay nai-apply sa pag-access at paggamit mo sa Platform ng Airbnb bukod pa sa aming Mga Tuntunin ng Serbisyo at Mga Tuntunin ng Serbisyo sa mga Pagbabayad.
  Handa ka na bang mag-host?
  Gawin ang susunod na hakbang para kumita ng dagdag na pera sa pagpapatuloy sa iyong tahanan.
  Alamin pa