Lumaktaw sa nilalaman
  Mag-navigate pasulong para ma-access ang mga iminumungkahing resulta
  Mga pangunahing bagay na dapat malaman tungkol sa Airbnb

  Mga paghihigpit at babala sa paglalakbay ng pamahalaan

  Pumunta sa mga link na nasa ibaba para makita ang mga kautusan at pasya ng pamahalaan na nauugnay sa COVID-19. Patuloy na nagbabago ang pagtugon ng pamahalaan, kaya madalas na bumalik dito para malaman ang mga update at sumangguni sa iyong lokal at pambansang pamahalaan para sa pinakabagong impormasyon.
  Hindi mo ba mahanap ang kailangan mo?
  Pumili ng tungkulin para makahanap ng naaangkop na tulong.