Magpapakita ng mga suhestyon pagkatapos i-type ang input sa paghahanap. Gamitin ang pataas at pababang arrow para tumingin-tingin. Gamitin ang enter para pumili. Kung parirala ang pinili, isusumite sa paghahanap ang pariralang iyon. Kung link ang suhestyon, pupunta sa page na iyon ang browser.
Patakaran ng komunidad

Patakaran sa Nilalaman ng Airbnb

Sa pagpo-post ng content sa Airbnb, sumasang-ayon kang sundin ang patakarang ito. Kasama sa content ang anumang nakasulat, photographic, audio, video, o iba pang content, kabilang ang:

 • Pagsusulat: Mga pamagat at paglalarawan ng listing, mga page ng profile, mga pampubliko at pribadong review, feedback, mga post sa Community Center, at mga mensahe sa Airbnb, mga host, o mga bisita
 • Lawaran: Mga litrato at video, pati na rin ang larawang ipinepresenta sa mga litrato at video (tulad ng mga poster o sining na nakasabit sa pader)

May karapatan kaming alisin ang anumang content, kabuuan man o bahagi nito, na lumalabag sa patakarang ito, sa aming Mga Tuntunin ng Serbisyo, sa aming Mga Pamantayan ng Komunidad, sa aming Patakaran sa Pabibigay ng mga Review, o sa ano pa mang kadahilanan batay sa aming pagpapasya. Sakaling magkaroon ng mga paulit-ulit o matinding paglabag, maaari naming paghigpitan, suspindehin o alisin ang (mga) nauugnay na Airbnb account.

Hindi pinapahintulutan ang sumusunod na content sa Airbnb:

 • Content na ginawa lang para sa layunin ng pag-advertise o iba pang pangkomersyong content, kabilang ang mga logo ng kompanya, link, o pangalan ng kompanya
 • Spam, hindi kanais-nais na pakikipag-ugnayan, o content na ibinahagi nang paulit-ulit sa nakakagambalang pamamaraan
 • Content na nag-eendorso o nagtataguyod ng ilegal o mapaminsalang aktibidad, o na tahasang sekswal, marahas, grapiko, nagbabanta, o nanggigipit
 • Content na may diskriminasyon (alamin ang aming Patakarang Laban sa Diskriminasyon para sa higit pang impormasyon)
 • Mga content na nagtatangkang gayahin ang iba pang tao, account, o entidad, kabilang ang kinatawan ng Airbnb
 • Content na ilegal o lumalabag sa mga karapatan ng isa pang tao o entidad, kabilang ang mga karapatan sa intelektwal na ari-arian at privacy
 • Content na nagsasaad ng pribado o kumpidensyal na impormasyon ng isa pang tao, kabilang ang content na sapat para matukoy ang lokasyon ng listing

Mga karagdagang paglabag sa patakaran para sa mga partikular na uri ng content:

Mga pamagat ng listing

 • Mga pamagat ng listing na may kasamang impormasyong walang kaugnayan sa uri ng listing, estilo, o karanasan
 • Mga pamagat ng listing na may kasamang mga simbolo o emoji

Mga page ng listing o profile

 • Mga listing at profile na nagbibigay ng mapanlinlang, hindi totoo, nakakalito, o madayang impormasyon

Community Center

 • Content na malayo sa paksa, hindi nagtatanong, o hindi nagbibigay ng kaalaman bilang tugon sa katanungan na bahagi ng mas malaking talakayan
 • Panggigipit, pagto-troll o paulit-ulit na pag-target sa mga miyembro ng komunidad

Mga Review

Mga Iniangkop na URL

Content na may kaugnayan sa COVID-19

  Paano mag-ulat ng content na lumalabag sa aming patakaran

  Kung naniniwala kang nilalabag ng content ang patakarang ito, puwede mong direktang i-ulat ang content sa pamamagitan ng app o sa pamamagitan ng pakikipag-ugnayan sa amin.

  Nakatulong ba ang artikulong ito?

  Mga kaugnay na artikulo

  Magpatulong hinggil sa iyong mga reserbasyon, account, at marami pang iba.
  Mag-log in o mag-sign up