Lumaktaw sa nilalaman
Mag-navigate pasulong para ma-access ang mga iminumungkahing resulta

  Pagkakansela sa panahon ng iyong pamamalagi

  Mayroon bang hindi inaasahang pangyayari sa panahon ng iyong pamamalagi? Ang unang dapat mong gawin ay magpadala ng mensahe sa iyong host para maiwasto ito. Kung hindi niya ito maaayos, puwede siyang mag-alok sa iyo ng bahagyang refund.

  Pagbabalik ng nagastos

  Kung kakanselahin ng iyong host ang reserbasyon mo, makakatanggap ka palagi ng buong refund, kasama ang lahat ng bayarin at buwis. Puwede kang magpadala at tumanggap ng pera sa Resolution Center.

  Kailangan mo pa ba ng tulong?

  Kung hindi makakatulong ang iyong host, maaari kang makatanggap ng buong refund ayon sa aming Patakaran sa Pag-refund sa Bisita kung makikipag-ugnayan ka sa Airbnb sa loob ng 24 na oras pagkatuklas mo sa isyu. Alamin kung saklaw ang iyong isyu.

  Natanggap mo ba ang tulong na kailangan mo?

  Mga kaugnay na artikulo