Magpapakita ng mga suhestyon pagkatapos i-type ang input sa paghahanap. Gamitin ang pataas at pababang arrow para tumingin-tingin. Gamitin ang enter para pumili. Kung parirala ang pinili, isusumite sa paghahanap ang pariralang iyon. Kung link ang suhestyon, pupunta sa page na iyon ang browser.
Mga Alituntunin

Mga Alituntunin sa Trademark

May malalim na responsibilidad ang Airbnb na paglingkuran ang Komunidad nito, kabilang ang mga host, bisita, partner, at iba pang gumagamit o nakakaugnayan ng aming platform at serbisyo. Kasama sa bahagi ng paglilingkod sa aming Komunidad ang pagprotekta sa aming mga trademark at brand. Hindi namin nais na malito ang aming Komunidad o ang sinumang iba pa tungkol sa kung kami ang nagtataguyod, humahawak, o namamahala ng isang bagay. Idinisenyo ang Mga Alituntunin na ito para protektahan ang aming brand, at para matulungan ka ring maibahagi nang responsable ang tungkol sa Airbnb.

Bahagi ang Mga Alituntunin na ito ng aming Mga Tuntunin ng Serbisyo. Sa pamamagitan ng paggamit ng alinman sa mga serbisyo ng Airbnb, sumasang-ayon ka sa Mga Alituntunin na ito, sa aming Mga Tuntunin ng Serbisyo, at sa iba pa naming patakaran.

1. Mga trademark ng Airbnb

Kasama sa mga trademark ng Airbnb ang pangalan ng Airbnb, logo ng Airbnb, logo ng Bélo, badge ng Superhost, at AirCover, pati na ang lahat ng salita, slogan, icon, logo, larawan, disenyo, at iba pang senyales na tumutukoy sa Airbnb o mga serbisyo o produkto nito. Labis kaming nagsumikap sa pagtiyak na may pinakamataas na kalidad ang lahat ng ibinibigay namin sa iyo, at kinakatawan ng aming brand ang mga pagsisikap na iyon. Ito ang dahilan kung bakit pinoprotektahan namin nang husto ang aming mga brand sa pamamagitan ng pagpaparehistro ng aming mga trademark at trade dress sa US at sa buong mundo. Hindi mo maaaring gamitin ang logo ng Airbnb, ang logo ng Bélo, o anumang trademark o icon ng Airbnb maliban kung mayroon kang nakasulat na pahintulot mula sa Airbnb.

2. Paggamit ng pangalan ng Airbnb

Bagama't hindi mo puwedeng gamitin ang alinman sa mga trademark ng Airbnb nang walang pahintulot, maaari mong banggitin ang tungkol sa Airbnb o gamitin ang pangalan ng Airbnb para ilarawan nang nakabatay sa katotohanan ang iyong inaalok. Kung ikaw ito, tandaan na sundin ang mga sumusunod na alituntunin:

  Panatilihin itong nakabatay sa katotohanan at mapaglarawan

  Gawin

  • Maaari mo lang banggitin ang “Airbnb” sa paraang tapat at tumpak na naglalarawan sa iyong kaugnayan sa Airbnb o sa iyong content
  • Gamitin lang ang “Airbnb” sa teksto ng katawan (hindi, halimbawa, sa mga pamagat at headline) sa magkakaparehong laki, uri, kulay, at estilo sa iba pang teksto ng katawan

  Huwag gawin

  • Huwag tukuyin ang “Airbnb” sa paraang nagsasaad ng partnership, pag-sponsor, o pag-endorso.
  • Huwag gamitin ang salitang “Airbnb” nang higit pa sa kinakailangan para aktwal na ilarawan ang iyong kaugnayan sa Airbnb sa iyong content. Kung may parehong kahulugan kahit walang salitang “Airbnb” ang pahayag o pangungusap, alisin ito.

  Mga halimbawa

   Nakabatay sa katotohanan at mapaglarawan

   May problema, mapanlinlang

   Isa kaming Kompanya sa Pamamahala ng Property na nangangasiwa sa maraming listing sa Airbnb

   Isa kaming Kompanya sa Pamamahala ng Airbnb

   Nagbibigay kami ng mga propesyonal na serbisyo sa paglilinis para sa mga tuluyang naka-list sa Airbnb

   Mga propesyonal na serbisyo sa paglilinis ng Airbnb

   Dalubhasa kami sa mga tuluyang naka-list sa Airbnb

   Mga espesyalista sa Airbnb

   Ang Aking Mga Tip sa Pagiging Host sa Airbnb

   Seminar para sa Host ng Airbnb

   Iwasan ang kalituhan

   Gawin

   • Gumawa at gumamit ng pangalan, logo, at pagkakakilanlan ng brand, kabilang ang kulay at font (o typeface) na naiiba sa mga trademark at elemento ng brand ng Airbnb

   Huwag gawin

   • Huwag gamitin ang logo ng Bélo sa anumang anyo, kabilang ang hiwalay o kasama ng anumang pangalan ng negosyo, trademark, pangalan ng account sa social media, o generic na termino
   • Huwag gumamit ng “Airbnb,” “Air,” “bnb,” o mga katulad na termino, sa iyong pangalan ng website, pangalan ng negosyo, pangalan ng produkto, mga trademark, mga pagpaparehistro ng domain, mga social media handle, mga asset ng brand, atbp.
   • Huwag itampok ang natatanging kulay na Rausch ng Airbnb nang kapansin-pansin sa iyong content, kabilang sa iyong mga trademark, logo, disenyo, o iba pang elemento ng brand

   Mga halimbawa

   Yehey!

   Hindi...

   Ang Pinakamagandang Matutuluyan sa Isla ni Bob

   Airbnbike

   Paglilinis sa mga Paupahan ni Red

   Sunbnb

   Bakasyunan sa Isla ni Anna

   Sun BnB

   email: info@rentmyskihaus.com

   Bikebandb o Bikeb&b

   Paupahan ng Bisikleta at Tuluyan

   nicebnb.com

   STR Management Co

   airmansion

   Para sa mga kompanya sa pamamahala ng property

   Kung gusto mong i-advertise ang iyong kompanya sa pamamahala ng panandaliang matutuluyan, nalalapat din sa iyo ang mga alituntunin sa itaas. Tandaan ding huwag tukuyin ang iyong sarili bilang “Kompanya sa Pamamahala ng Airbnb,” o igiit ang “eksklusibong relasyon” sa Airbnb na malamang na makalito sa mga user sa paniniwalang affiliated ka sa Airbnb. Puwede mong banggitin na pinangangasiwaan mo o sineserbisyuhan ang mga tahanang naka-list sa Airbnb, pero hindi dapat ang Airbnb ang pagtuunan ng pansin ng iyong website o ng iba pang materyal sa pag-a-advertise.

   Kung mayroon kang website, dapat kang magsama ng kapansin-pansing pagsisiwalat sa iyong website na tulad ng sumusunod, "Ang [pangalan ng iyong kompanya] ay independiyenteng third party at hindi itinataguyod ng o nauugnay sa Airbnb o mga kaakibat nito." Kung mayroon kang pangkalkula ng kita, form sa pakikipag-ugnayan, o anumang iba pang pag-capture ng datos sa iyong website, mangyaring isaad ang pagtatatuwa nang kapansin-pansin sa ilalim ng CTA button.

   Para sa mga partner

   May nakasulat dapat na pahintulot ang mga partner na gamitin ang aming mga trademark. Kung mayroon kang pahintulot na gamitin ang aming mga trademark, kailangan mong sumunod sa mga pinakabagong alituntunin ng brand na ibinigay ng taong nakaugnayan mo sa Airbnb na makakasagot sa anumang tanong tungkol sa mga ito o sa mga karagdagang alituntunin.

   Nakatulong ba ang artikulong ito?

   Mga kaugnay na artikulo

   Magpatulong hinggil sa iyong mga reserbasyon, account, at marami pang iba.
   Mag-log in o mag-sign up