Lumaktaw sa nilalaman
  Mag-navigate pasulong para ma-access ang mga iminumungkahing resulta

  Nalalapat ba ang patakaran sa mga hindi inaasahang pangyayari sa aking reserbasyon sa panahon ng pandemyang COVID-19?

  Detalyadong ipinapaliwanag sa aming opisyal na artikulo kung paano nalalapat ang patakaran sa mga hindi inaasahang pangyayari sa mga pagkansela dahil sa COVID-19.

  Narito ang buod na makakatulong sa iyong matukoy kung kwalipikado ang iyong reserbasyon.

  Kwalipikado ang iyong reserbasyon kung natutugunan ang lahat ng sumusunod

  • Nag-book ka noong Marso 14, 2020 o bago pa nito
   • at bukas o hanggang Oktubre 31, 2020ang petsa ng pag-check in
   • at hindi mo pa ito nakakansela
   • at hindi ka pa nakakapag-check in
   • at hindi ka makakatuloy sa iyong reserbasyon dahil sa pandemya

  Kung totoo ang lahat ng iyon, puwede mo itong kanselahin at bibigyan ka ng mga opsyon para sa pagkansela at pag-refund sa panahon ng pagpoproseso. Para magkansela ayon sa patakaran, kakailanganin mong magbigay ng dokumento o patunayan na hindi ka makakatuloy sa reserbasyon dahil sa COVID-19.

  Tandaan: Kung may sakit ka na COVID-19, puwede kang magkansela ayon sa patakaran anuman ang mga detalye ng iyong reserbasyon sa pamamagitan ng pakikipag-ugnay sa aming team ng suporta sa komunidad. Hihilingin sa iyong beripikahin ito sa pamamagitan ng dokumentasyon.

  Hindi kwalipikado ang iyong reserbasyon kung nagkakansela ka dahil sa COVID-19 at natutugunan ang alinman sa mga sumusunod

  • Na-book ito pagkalipas ng Marso 14, 2020 o
  • Pagkalipas ng Oktubre 31, 2020 ang petsa ng pag-check ino
  • Kinansela na ito o
  • Nag-check in ka na

  Kung hindi ka kwlipikado at magkakansela ka, tutukuyin ang iyong refund ayon sa patakaran sa pagkansela ng iyong host, at ipapakita namin ang halaga ng iyong refund bago mo kumpirmahin ang pagkansela. Sa ganitong sitwasyon, ibibigay ang mga payout para sa host at mga refund para sa bisita ayon sa patakaran sa pagkansela ng host na sinang-ayunan mo noong nag-book ka.

  Tandaan: Kapag nagkansela ng reserbasyon, ibibigay ng Airbnb ang anumang payout na dapat makuha ng host at ang anumang refund na dapat makuha ng bisita ayon sa patakaran sa pagkansela ng host. Kaugnay nito, hindi na muling isasaalang-alang ang mga reserbasyong kinansela bago ianunsyo o palawigin ang pagsaklaw.

  Mga karagdagang opsyon kung hindi kwlipikado ang iyong reserbasyon

  Kung puwedeng mabago ang iyong mga plano, maaari mong pag-isipang makipagtulungan sa iyong host para baguhin ang reserbasyon at ilipat ito sa ibang petsa.

  Maaari ka ring makipag-ugnayan sa iyong host para humiling ng karagdagang refund, at kung papayag siya, puwede niyang gamitin ang Sentro ng Paglutas ng Problema para ligtas na magpadala sa iyo ng pera.

  Mga karagdagang detalye

  Patuloy naming sinusubaybayan ang pandemyang COVID-19 at layunin naming magbigay ng mga update tungkol sa patakaran sa ika-1 at ika-15 araw ng bawat buwan. Kung magsisimula ang iyong reserbasyon pagkalipas ng Oktubre 31, 2020, tingnan itong muli sa Oktubre 1, 2020 para sa update sa pagiging kwalipikado.

  Mga kaugnay na artikulo
  Natanggap mo ba ang tulong na kailangan mo?

  Mag-log in para sa iniangkop na suporta

  Magpatulong sa iyong mga reserbasyon, account, at marami pang iba.
  Mag-sign up