Mag-navigate pasulong para ma-access ang mga iminumungkahing resulta

  Nalalapat ba ang Patakaran sa mga Hindi Inaasahang Pangyayari sa aking reserbasyon sa panahon ng pandemyang COVID-19?

  Tip: Dapat mong matugunan ang ilang kondisyon para makapagkansela sa ilalim ng aming Patakaran sa mga Hindi Inaasahang Pangyayari, pero puwede kang magkansela anumang oras alinsunod sa patakaran sa pagkansela ng iyong host. Habang naghahanap ng mga lugar na matutuluyan, gamitin ang filter na Pleksibilidad sa pagkansela para makapili ng matutuluyan na pinakamainam para sa iyo.

  Detalyadong ipinapaliwanag sa aming opisyal na artikulo kung paano nalalapat ang Patakaran sa mga Hindi Inaasahang Pangyayari sa mga pagkansela dahil sa COVID-19.

  Narito ang buod na makakatulong sa iyong matukoy kung kwalipikado ang iyong reserbasyon.

  Kwalipikado ang iyong reserbasyon kung natutugunan ang lahat ng sumusunod

  • Nag-book ka noong Marso 14, 2020 o bago pa ito
   • at nasa loob ng susunod na 45 araw mula ngayon ang petsa ng pag-check in
   • at hindi mo pa ito nakakansela
   • at hindi ka pa nakakapag-check in
   • at hindi ka makakatuloy sa iyong reserbasyon dahil sa pandemya

  Kung totoo ang lahat ng iyon, puwede mo itong kanselahin at bibigyan ka ng mga opsyon para sa pagkansela at pag-refund sa panahon ng pagpoproseso. Para magkansela ayon sa patakaran, kakailanganin mong magbigay ng dokumento o patunayan na hindi ka makakatuloy sa reserbasyon dahil sa COVID-19.

  Tandaan: Kung may COVID-19 ka, puwede kang magkansela ayon sa patakaran anuman ang mga detalye ng iyong reserbasyon sa pamamagitan ng pakikipag-ugnayan sa aming team ng suporta sa komunidad. Hihilingin sa iyong beripikahin ito sa pamamagitan ng pagbibigay ng dokumentasyon.

  Hindi kwalipikado ang iyong reserbasyon kung nagkakansela ka dahil sa COVID-19 at natutugunan ang alinman sa mga sumusunod

  • Na-book ito pagkalipas ng Marso 14, 2020 o
  • Higit sa 45 araw mula ngayon ang petsa ng pag-check in o
  • Kinansela na ito o
  • Nag-check in ka na

  Kung hindi ka kwalipikado at magkakansela ka, tutukuyin ang iyong refund ayon sa patakaran sa pagkansela ng iyong host, at ipapakita namin ang halaga ng iyong refund bago mo kumpirmahin ang pagkansela. Sa ganitong sitwasyon, ibibigay ang mga payout para sa host at mga refund para sa bisita ayon sa patakaran sa pagkansela ng host na sinang-ayunan mo noong nag-book ka.

  Tandaan: Kapag nagkansela ng reserbasyon, ibibigay ng Airbnb ang anumang payout na dapat makuha ng host at ang anumang refund na dapat makuha ng bisita ayon sa patakaran sa pagkansela ng host. Kaugnay nito, hindi na muling isasaalang-alang ang mga reserbasyong kinansela bago ianunsyo o palawigin ang pagsaklaw.

  Mga karagdagang opsyon kung hindi kwalipikado ang iyong reserbasyon

  Kung puwedeng mabago ang iyong mga plano, maaari mong pag-isipang makipagtulungan sa iyong host para baguhin ang reserbasyon at ilipat ito sa ibang petsa.

  Maaari ka ring makipag-ugnayan sa iyong host para humiling ng karagdagang refund, at kung papayag siya, puwede niyang gamitin ang Sentro ng Paglutas ng Problema para ligtas na magpadala sa iyo ng pera.

  Tandaang may ibang patakaran na nalalapat para sa mga lokal na reserbasyon sa mainland China at sa mga reserbasyon sa Luxe o Luxury Retreats.

  Natanggap mo ba ang tulong na kailangan mo?

  Mga kaugnay na artikulo