Lumaktaw sa nilalaman
  Mag-navigate pasulong para ma-access ang mga iminumungkahing resulta

  Mainland China: Mga hindi inaasahang pangyayari para sa COVID-19

  Ipinapaliwanag sa artikulong ito ang saklaw para sa COVID-19 ng aming patakaran sa mga hindi inaasahang pangyayari para sa mga reserbasyong ginawa ng mga bisita mula sa mainland China at mga reserbasyon para sa mga lugar na matutuluyan at Mga Karanasan sa Airbnb sa mainland China. Kung nagsimula na ang reserbasyon (lumipas na ang pag-check in), hindi nalalapat ang hindi inaasahang pangyayari na ito. Basahin ang pandaigdigang artikulo tungkol sa mga hindi inaasahang pangyayari kaugnay ng COVID-19 para malaman ang impormasyon tungkol sa iba pang reserbasyon.

  Para sa mga bisitang may mga reserbasyon sa mainland China

  • Kung bumibiyahe ka mula sa mainland China papunta sa ibang destinasyon sa mainland China, nalalapat ang patakaran sa mga hindi inaasahang pangyayari na ito sa anumang reserbasyong ginawa noong Enero 28, 2020 o bago pa ito, na may petsa ng pag-check in na mula Enero 28, 2020 hanggang Abril 1, 2020. Hindi masasaklawan ng aming patakaran sa mga hindi inaasahang pangyayari ang mga reserbasyong ginawa noong Enero 28, 2020 o bago pa ito na may petsa ng pag-check in na pagkalipas ng Abril 1, 2020, o ang mga reserbasyong ginawa pagkalipas ng Enero 28, 2020, maliban na lang kung kasalukuyang may COVID-19 ang bisita o host. Malalapat gaya ng nakagawian ang patakaran sa pagkansela ng host.
  • Kung bumibiyahe ka papunta sa mainland China mula saanman sa labas ng mainland China, sumangguni sa aming pandaigdigang artikulo tungkol sa mga hindi inaasahang pangyayari kaugnay ng COVID-19 para malaman ang mga detalye ng pagsaklaw.

  Para sa mga host na may mga reserbasyon sa mainland China

  • Kung bumibiyahe ang iyong bisita mula sa mainland China, nalalapat ang patakaran sa mga hindi inaasahang pangyayari na ito sa anumang reserbasyong ginawa noong Enero 28, 2020 o bago pa ito, na may petsa ng pag-check in na mula Enero 28, 2020 hanggang Abril 1, 2020. Hindi masasaklawan ng aming patakaran sa mga hindi inaasahang pangyayari ang mga reserbasyong ginawa noong Enero 28, 2020 o bago pa ito na may petsa ng pag-check in na pagkalipas ng Abril 1, 2020, o ang mga reserbasyong ginawa pagkalipas ng Enero 28, 2020, maliban na lang kung kasalukuyang may COVID-19 ang bisita o host.
  • Kung bumibiyahe ang iyong bisita mula saanman sa labas ng mainland China, sumangguni sa aming pandaigdigang artikulo tungkol sa mga hindi inaasahang pangyayari kaugnay ng COVID-19 para malaman ang mga detalye ng pagsaklaw.

  Ang proseso nito

  Kung saklaw ang iyong reserbasyon, mamarkahan ito na saklaw sa page ng mga detalye ng reserbasyon (matatagpuan sa Mga Biyahe kung isa kang bisita, o sa iyong dashboard sa pagho-host kung isa kang host).

  Para sa mga bisita: Kung magkakansela ka ng saklaw na reserbasyon, makakatanggap ka ng buong refund. Hindi mo kailangang makipag-ugnayan sa amin sa kasong ito. Higit pa tungkol sa proseso ng pagre-refund.

  Para sa mga host: Kung magkakansela ka ng saklaw na reserbasyon, hindi ka sisingilin, walang magiging epekto sa katayuan mo bilang Superhost, at ire-refund ng Airbnb ang lahat ng bayarin sa serbisyo. Hindi mo kailangang makipag-ugnayan sa amin sa kasong ito.

  Kung hindi saklaw ang iyong reserbasyon, malalapat gaya ng nakagawian ang patakaran sa pagkansela ng host. Hinihikayat ka naming makipag-ugnayan sa iyong host o bisita para talakayin ang mga pagkansela at pagre-refund.

  Higit pang impormasyon

  Maaari mo ring basahin ang patakaran sa mga hindi inaasahang pangyayari para malaman ang tungkol sa pagsaklaw sa mga sitwasyong walang kaugnayan sa COVID-19.

  Hinihiling namin sa lahat ng miyembro ng komunidad na maging magalang at walang kinikilingan, at tandaan ang aming patakaran sa kawalan ng diskriminasyon kapag nakikipag-ugnayan sa iba pang miyembro ng ating komunidad.

  Patuloy naming susuriin ang paglalapat sa patakarang ito. Subaybayan ang page na ito para makakuha ng mga update at bagong impormasyon.

  Mag-log in para sa iniangkop na suporta

  Magpatulong sa iyong mga reserbasyon, account, at marami pang iba.
  Mag-sign up