Lumaktaw sa nilalaman
Mag-navigate pasulong para ma-access ang mga iminumungkahing resulta

  Mga opsyon sa pagkansela dahil sa COVID-19

  Kung naapektuhan ng COVID-19 ang iyong mga plano sa pagbibiyahe (hindi sana) at gusto mong malaman ang mga kasalukuyan mong opsyon sa pagkansela at refund, pumunta sa kanselahin ang iyong reserbasyon at piliin ang Nagbago ang aking mga plano sa pagbibiyahe dahil sa pandemyang COVID-19.

  Una, hindi mawawala ang mga opsyong ito:

  • Refund ayon sa patakaran sa pagkansela ng iyong host
  • Buong refund pagkatapos magsumite ng mga opisyal na dokumento para sa pagsusuri

  At depende sa iyong mga petsa ng pag-book at pag-check in, maaaring mayroon ka rin ng mga opsyong ito:

  • Credit sa biyahe dahil sa mga hindi inaasahang pangyayari
  • Humiling ng buong refund sa iyong host

  Kung kailangan mo pa ring magkansela, magpatuloy sa proseso ng pagkansela at gagabayan ka namin sa maaaring kailanganing gawin mo o ng iyong host.

  Mga dapat malaman

  Kung may sakit ka dahil sa COVID-19, palagi itong saklaw ng aming karaniwang Patakaran sa mga Hindi Inaasahang Pangyayari. Piliin lang ang Nakaranas ako ng hindi inaasahang pangyayari kapag nagkansela ka.

  Kung hindi kwalipikadong mabigyan ng buong refund ang iyong reserbasyon, puwede kang magpadala ng mensahe sa iyong host para malaman kung handa siyang bigyan ka ng karagdagang refund sa pamamagitan ng Resolution Center.

  Natanggap mo ba ang tulong na kailangan mo?

  Mga kaugnay na artikulo