Lumaktaw sa nilalaman
  Mag-navigate pasulong para ma-access ang mga iminumungkahing resulta
  Update tungkol sa COVID-19
  Para mahanap ang mga opsyon sa pagkansela at pag-refund, pumili ng reserbasyon sa page na Mga Biyahe. Sa ilang partikular na reserbasyon lang nalalapat ang aming patakaran sa mga hindi inaasahang pangyayari. Kung pagkalipas ng Setyembre 15 ang iyong petsa ng pag-check in, bumalik dito sa Agosto 15, 2020 para malaman ang update.

  Ano ang mga opsyon ko para sa pagkakansela ng reserbasyon para sa lugar na matutuluyan dahil sa coronavirus (COVID-19)?

  Simulan ang proseso ng pagkansela para sa iyong reserbasyon upang malaman pa ang iyong mga opsyon sa pagkansela at reserbasyon. Kapag sinimulan mo ang prosesong ito, magpapakita sa iyo ng mga opsyon batay sa kung awtomatikong saklaw o hindi ang iyong reserbasyon ng aming patakaran sa mga hindi inaasahang pangyayari. Depende sa mga detalye ng iyong reserbasyon, maaari mong magawang humiling ng pagkansela sa iyong host at makatanggap ng buong refund nang hindi kinakailangang direktang magpadala ng mensahe sa kanya.

  Para sa mga bisita

  Kung hindi kwalipikado ang iyong reserbasyon ayon sa aming patakaran sa mga hindi inaasahang pangyayari, puwede mong suriin ang iyong reserbasyon para malaman kung mayroon itong mga pleksibleng opsyon sa pagkansela. Kung mayroon ito, maaari mong gamitin ang mga karaniwang opsyon na baguhin o kanselahin na available.

  Humiling ng pagkansela sa iyong host

  Depende sa mga detalye ng iyong reserbasyon, maaari mong magawang direktang humiling ng pagkansela sa iyong host at makatanggap ng buong refund. Malalaman mo kung mayroon ka ng opsyong ito kapag sinimulan mo ang proseso ng pagkansela.

  1. Pumunta sa Mga Biyahe at hanapin ang biyahe na nais mong kanselahin
  2. I-click o i-tap ang Ipakita ang mga detalye ng biyahe
  3. Mula sa buod, i-click o i-tap ang Ipakita ang mga detalye
  4. I-click o i-tap ang Baguhin o kanselahin
  5. Sa ilalim ng Kanselahin ang reserbasyon, i-click o i-tap ang Susunod
  6. Piliin ang dahilan na COVID-19 (coronavirus) kung bakit ka nagkakansela
  7. I-click o i-tap ang Humiling ng buong refund

  Bibigyan ang host ng hanggang 48 oras upang tumugon, o 24 na oras kung magsisimula ang reserbasyon sa loob ng isang linggo. Kung sasang-ayon siya sa pagkansela, ipapadala namin ang refund sa iyong orihinal na paraan ng pagbabayad, kasama ang halaga ng bayarin sa serbisyo. Alamin pa ang proseso ng pag-refund.

  Kung hindi sasang-ayon ang host, puwede ka pa ring magkansela at tutukuyin ang iyong refund ayon sa karaniwang patakaran sa pagkansela ng host.

  Iba pang opsyon

  Kung hindi kwalipikado ang iyong reserbasyon ayon sa patakaran sa mga hindi inaasahang pangyayari o hindi sumasang-ayon ang iyong host sa pagkansela, puwede kang magpadala ng mensahe sa iyong host anumang oras para malaman kung pumapayag siyang bigyan ka ng mas malaking refund sa pamamagitan ng Sentro ng Paglutas ng Problema.

  Para sa mga host

  Kung humiling ng pagkansela ang isang bisita, makakatanggap ka ng email na nagtatanong kung sumasang-ayon ka sa buong refund. Kung nasa loob ng 7 araw ang oras ng pag-check-in, magkakaroon ka ng 24 na oras para tumugon. Kung hindi, magkakaroon ka ng 48 oras para tumugon. Para tumugon sa isang kahilingan:

  1. Mula sa email, i-click o i-tap ang Tumugon sa bisita at dadalhin ka sa Airbnb
  2. I-click ang alinman sa Magbigay ng buong refund o Tanggihan ang refund

  Kung sumasang-ayon ka na magbigay ng buong refund, walang magiging epekto sa iyong katayuan bilang Superhost.

  Iba pang opsyon

  Kung gusto mong kanselahin ang isang reserbasyon dahil sa COVID-19 na hindi kwalipikado ayon sa aming patakaran sa mga hindi inaasahang pangyayari, magpadala ng mensahe sa iyong bisita at hilingin sa kanila na kanselahin ang reserbasyon. Hindi nalalapat ang mga penalty sa host sa mga pagkansela na sinimulan ng bisita.

  Kung hindi sumasang-ayon ang bisita na magkansela, maaari mo pa ring kanselahin ang reserbasyon, ngunit maaaring may ilapat na mga penalty.

  Mga kaugnay na artikulo
  Natanggap mo ba ang tulong na kailangan mo?

  Mag-log in para sa iniangkop na suporta

  Magpatulong sa iyong mga reserbasyon, account, at marami pang iba.
  Mag-sign up