Lumaktaw sa nilalaman
  Mag-navigate pasulong para ma-access ang mga iminumungkahing resulta
  Mas matagal na paghihintay kaysa sa karaniwan dahil sa COVID-19
  Kung mayroon pang mahigit 72 oras bago ang iyong reserbasyon, makipag-ugnayan sa amin kapag mas malapit na ang oras ng pag-check in. Kung gusto mong baguhin o kanselahin ang isang reserbasyon, magagawa mo iyon sa page ng mga biyahe mo o sa iyong dashboard sa pagho-host.

  Ano ang mga opsyon ko para sa pagkakansela ng reserbasyon para sa lugar na matutuluyan dahil sa coronavirus (COVID-19)?

  Depende sa kung kailan na-book ang iyong reserbasyon, maaaring ganap na sakop ng aming patakaran sa mga hindi inaasahang pangyayari ang iyong pagkansela. Kung hindi awtomatikong saklaw ang iyong reserbasyon, mayroon kaming karagdagang opsyon.

  Para sa mga bisita

  Kung hindi karapat-dapat ang iyong reserbasyon ayon sa aming patakaran sa mga hindi inaasahang pangyayari, maaari mong suriin ang iyong reserbasyon para alamin kung mayroon itong mga pleksibleng opsyon sa pagkansela. Kung karapat-dapat ito, magagamit mo ang mga karaniwang opsyon na baguhin o kanselahin na available.

  Paghiling ng pagkansela mula sa iyong host

  Kung na-book ang reserbasyon mo bago ang Marso 10, 2020, na may petsa ng pag-check in bago ang Hunyo 1, 2020, o na-book mula Marso 10 hanggang Hunyo 1, 2020, maaari kang direktang humiling ng pagkansela mula sa iyong host at makakuha ng buong refund.

  Kailangan mong mag-log in sa account mo gamit ang web browser (hindi ang Airbnb app) para gawin ito. Magbibigay ng impormasyon ang banner sa page ng Baguhin o kanselahin kung paano humiling ng refund mula sa host mo.

  1. Pumunta sa Mga biyahe at hanapin ang biyaheng gusto mong kanselahin
  2. I-click o i-tap ang Ipakita ang mga detalye ng biyahe
  3. Mula sa overview, i-click o i-tap ang Ipakita ang mga detalye
  4. I-click o i-tap ang Baguhin o kanselahin
  5. Sa ilalim ng Kanselahin ang reserbasyon, i-click o i-tap ang Susunod
  6. Piliin ang COVID-19 (coronavirus) na dahilan kung bakit mo kinakansela
  7. I-click o i-tap ang Humiling ng buong refund

  Bibigyan ang host ng hanggang 48 oras para tumugon, o 24 na oras kung magsisimula ang reserbasyon sa loob ng isang linggo. Kung sumang-ayon sila sa pagkansela, ipapadala namin ang refund sa iyong orihinal na paraan ng pagbabayad, kasama ang halaga ng bayarin sa serbisyo. Alamin pa ang tungkol sa proseso ng pagre-refund.

  Kung hindi sumang-ayon ang host, maaari ka pa ring magkansela at matutukoy ng karaniwang pamantayan sa pagkansela ng host ang refund mo.

  Iba pang opsyon

  Kung hindi kwalipikado ang reserbasyon mo para sa alinman sa patakaran sa mga hindi inaasahang pangyayari o hindi sumasang-ayon ang host na magkansela, palagi kang makakapagpadala ng mensahe sa iyong host para alamin kung pumapayag siyang bigyan ka ng mas malaking refund sa pamamagitan ng Sentro ng Paglutas ng Problema.

  Para sa mga host

  Kung humiling ng pagkansela ang isang bisita, makakatanggap ka ng email na nagtatanong kung sumasang-ayon ka sa buong refund. Kung nasa loob ng 7 araw ang oras ng pag-check-in, magkakaroon ka ng 24 na oras para tumugon. Kung hindi, magkakaroon ka ng 48 oras para tumugon. Para tumugon sa isang kahilingan:

  1. Mula sa email, i-click o i-tap ang Tumugon sa bisita at dadalhin ka sa Airbnb
  2. I-click ang alinman sa Magbigay ng buong refund o Tanggihan ang refund

  Kung sumasang-ayon ka na magbigay ng buong refund, walang magiging epekto sa iyong katayuan bilang Superhost.

  Iba pang opsyon

  Kung gusto mong kanselahin ang isang reserbasyon dahil sa COVID-19 na hindi karapat-dapat ayon sa aming patakaran sa mga hindi inaasahang pangyayari, magpadala ng mensahe sa iyong bisita at hilingin sa kanila na kanselahin ang reserbasyon. Hindi nalalapat ang mga penalty sa host sa mga pagkansela na sinimulan ng bisita.

  Kung hindi sumasang-ayon ang bisita na magkansela, maaari mo pa ring kanselahin ang reserbasyon, ngunit ilalapat ang mga penalty.

  Natanggap mo ba ang tulong na kailangan mo?

  Mag-log in para sa iniangkop na suporta

  Magpatulong sa iyong mga reserbasyon, account, at marami pang iba.
  Mag-sign up