Logo ng Airbnb.org
Logo ng Airbnb.org
Nakangiti nang payapa ang tatay at nanay habang buhat ang dalawa nilang anak sa parkeng may mga puno ng palmera.

Pagbabalik-tanaw sa mga nagawa naming pagbabago

Nakasaad sa kauna‑unahan naming ulat ng pagbabago kung paano namin naiugnay ang mahigit 220,000 tao sa mga pang‑emergency na matutuluyan.

Ang kakayahan ng komunidad

Mula pa noong 2020, nagiging posible dahil sa Airbnb.org ang pagpapagamit ng tuluyan, pagbabahagi ng mga mapagkukunan, at pagbibigay ng suporta sa panahon ng kagipitan.

220,000+

Taong nawalan ng tirahan na pansamantalang pinatuloy

1,400,000

Gabi ng libre at pang‑emergency na pamamalagi

76,800

Taong nag‑sign up para makapag‑host sa pamamagitan ng Airbnb.org

Mga kuwento ng pagbabago

Tumugon kami ngayong taon sa mga lindol sa Türkiye at Syria, mga wildfire sa Maui, at mga problemang humanitaryan sa iba't ibang panig ng mundo.
Ulat ng pagbabago (PDF)
Nakatayo sa harap ng dingding na bato at nakangiti sa camera ang lalaking may maitim na balbas at ang babaeng nakasalamin.

Kuwento nina Zehra at Souhel

Nagtakda ang mga humanitarian worker na sina Zehra at Souhel ng petsa ng kasal at lumipat sila sa pangarap nilang bahay sa Antakya, Türkiye. Tapos, sinira ng sunod-sunod na magnitude 7+ na lindol ang kanilang bahay at mga plano para sa hinaharap. 

Nakahanap sina Zehra at Souhel ng pansamantalang lugar na matutuluyan sa pamamagitan ng Airbnb.org. Nakaramdam sila ng kaginhawaan sa apartment. “Binigyan kami nito ng lugar para makahinga at makapag-isip lalo na tungkol sa susunod na mangyayari,” sabi ni Zehra. Sa pamamalagi sa Airbnb.org, nagkaroon din sila ng tuluyan kung saan puwede nilang ipagpatuloy ang trabaho nila sa nonprofit na GOAL Global na sumusuporta sa iba pang nakaligtas sa lindol.

Kuwento nina Zehra at Souhel

Nagtakda ang mga humanitarian worker na sina Zehra at Souhel ng petsa ng kasal at lumipat sila sa pangarap nilang bahay sa Antakya, Türkiye. Tapos, sinira ng sunod-sunod na magnitude 7+ na lindol ang kanilang bahay at mga plano para sa hinaharap. 

Nakahanap sina Zehra at Souhel ng pansamantalang lugar na matutuluyan sa pamamagitan ng Airbnb.org. Nakaramdam sila ng kaginhawaan sa apartment. “Binigyan kami nito ng lugar para makahinga at makapag-isip lalo na tungkol sa susunod na mangyayari,” sabi ni Zehra. Sa pamamalagi sa Airbnb.org, nagkaroon din sila ng tuluyan kung saan puwede nilang ipagpatuloy ang trabaho nila sa nonprofit na GOAL Global na sumusuporta sa iba pang nakaligtas sa lindol.
Nakaupo sa mga bato at taimtim na nakatanaw sa malagong rainforest ang lalaking may nakataling kulot na buhok at nakasuot ng asul na damit.

Kuwento ni Benny

Tinatawag na bayani si Benny sa buong bansa matapos niyang iligtas sa mga wildfire sa Maui ang 88 taong gulang na babae at ang anak nito. Pero hindi nakaligtas sa sunog ang sarili niyang bahay.

Tinulungan ng staff ng Airbnb.org si Benny na makahanap ng pansamantalang lugar na matutuluyan. Sinabi niyang dahil sa pagkakaroon ng matutuluyan, nagkaroon sila ng mga kapitbahay niyang nasa katulad na sitwasyon ng kailangan nilang katatagan para simulan ang pagbangon ng kanilang komunidad. “Puwede kaming maging mas handang ayusin ang komunidad namin para maibalik ang tahanan namin.”

Isa si Benny sa maraming taong naapektuhan ng sunog na nakahanap ng pang‑emergency na matutuluyan sa pamamagitan ng Airbnb.org.

Kuwento ni Benny

Tinatawag na bayani si Benny sa buong bansa matapos niyang iligtas sa mga wildfire sa Maui ang 88 taong gulang na babae at ang anak nito. Pero hindi nakaligtas sa sunog ang sarili niyang bahay.

Tinulungan ng staff ng Airbnb.org si Benny na makahanap ng pansamantalang lugar na matutuluyan. Sinabi niyang dahil sa pagkakaroon ng matutuluyan, nagkaroon sila ng mga kapitbahay niyang nasa katulad na sitwasyon ng kailangan nilang katatagan para simulan ang pagbangon ng kanilang komunidad. “Puwede kaming maging mas handang ayusin ang komunidad namin para maibalik ang tahanan namin.”

Isa si Benny sa maraming taong naapektuhan ng sunog na nakahanap ng pang‑emergency na matutuluyan sa pamamagitan ng Airbnb.org.

Suportahan ang ginagawa namin

Dahil sagot ng Airbnb ang lahat ng gastusin sa pagpapatakbo ng Airbnb.org, nagagamit ang 100% ng bawat donasyon para pondohan ang mga pang‑emergency na pamamalagi sa tulong ng aming mga nonprofit partner.
Magbigay ng donasyon ngayon
Nagluluto ng pancake ang tatay habang naglalaro sa tabi niya sa counter sa kusina ang batang anak na lalaki at anak na babae niya.

Salamat

Para sa mga host, partner, at donor sa Airbnb.org para sa mga pagbabagong kanilang ginagawa.
© 2024 Airbnb.org. Nakalaan ang lahat ng karapatan
© 2024 Airbnb.org. Nakalaan ang lahat ng karapatan
© 2024 Airbnb.org. Nakalaan ang lahat ng karapatan