Ginagawang posible ng magkakaiba naming pandaigdigang komunidad ang Airbnb

Ang pagbuo ng isang platform na angkop para sa lahat ng mga host at bisita ay ang pinakamalaki naming layunin, at palagi kaming nagsisikap upang mapabuti ito. 
Pag-unawa sa mga pagkiling at pagiging tanggap

Isa sa mga paraan ng pakikipaglaban namin sa diskriminasyon ay ang pagsasanay sa di-alintanang pagkiling. Upang matulungan ang aming mga miyembro na maunawaan ang diskriminasyon at ang mga pagkiling na sanhi nito, ginawa namin ang toolkit na ito na nagpapaliwanang ng mga pagkiling at iba pang mga salik na nakakaimpluwensya sa mga desisyon ng mga tao, kahit na hindi nila alam.

Sama-samang pagkilos

Ang Mamamayan ng Airbnb ay nagtataguyod ng progreso sa pamamagitan ng pakikipagtulungan sa aming pandaigdigang komunidad. Dito kami nagbabahagi ng mga instrumento upang matuto at magtaguyod, mga ideya mula sa mga nangungunang palaisip, mga balita sa kalagayan ng pagbabahagi ng tuluyan at mga paraan upang umaksyon.

Pagtulong sa aming mga host na lumikha ng pakiramdam ng pagiging tanggap

Ang pagkakasundo ay mahalaga sa pagbuo ng mas maraming kanais-nais at walang kinikilingang karanasan sa Airbnb. Ang aming pinalawak na Sentro ng Tulong ay may mga sagot sa maraming totoong katanungan tungkol sa aming patakaran sa kawalan ng diskriminasyon.

Gusto naming makatanggap ng balita mula sa iyo

Nagbibigay inspirasyon sa amin ang kasiglahan ng aming Sentro ng Komunidad, kung saan ang aming mga host ay nagbabahagi ng mga kuwento at ideya sa isa't isa, na nagpapasaya at nagtutulak sa amin na bumuo ng mas magandang platform. Ibahagi ang iyong mga karanasan sa pakikipag-ugnayan sa tao at magsimula ng isang talakayan.