Ginagawang posible ng magkakaiba naming pandaigdigang komunidad ang Airbnb

Ang pagbuo ng isang platform na angkop para sa lahat ng mga host at bisita ay ang pinakamalaki naming layunin, at palagi kaming nagsisikap upang mapabuti ito. 

Pinahahalagahan ng aming misyon ang ideya na ang mga tao ay sadyang mabubuti at ang bawat komunidad ay isang lugar kung saan maaari kang matanggap. Taos-puso akong naniniwala na ang [diskriminasyon] ay ang pinakamalaking hamon na kinakaharap natin bilang isang kompanya. Ito ang nasa pinakabuod ng aming katauhan at ng mga bagay na pinaninindigan namin.
Brian Chesky
Brian Chesky
CEO, Co-founder ng Airbnb

Hindi kinukunsinti ang diskriminasyon sa aming platform
Mula sa isang air mattress sa apartment ng aming founder patungo sa isang pandaigdigang komunidad na binubuo ng milyun-milyong tao, ang Airbnb ay patuloy na lumalaki, at gayundin ang aming pananagutan na tiyaking magagamit ng mga host at bisita ang aming platform nang hindi nakararanas ng pagkiling o diskriminasyon. Palagi kaming nagsisikap na maging mas mahusay, at nagpapasalamat kami sa pagkakataong makinig at matuto mula sa aming komunidad.
Noong 2016, inimbitahan namin si Laura Murphy, ang dating pinuno ng Washington DC Legislative Office ng American Civil Liberties Union, na pangunahan ang pagsusuri sa bawat aspekto ng pagkakaiba-iba at mainit na pagtanggap sa platform ng Airbnb. Pagkalipas ng ilang buwang pananaliksik at pagtutulungan, inilabas namin ang isang report na gusto naming mabasa ng lahat ng miyembro ng aming komunidad.
Salamat sa pagsusuri ni Laura at sa paglahok ng maraming team dito sa Airbnb, naipalabas namin ang ilang mga update. Ang aming bagong Obligasyon sa Komunidad, ang mas epektibong Patakaran sa Kawalan ng Diskriminasyon at ang pagbuo ng isang permanenteng team na nakatuon sa paglaban sa mga pagkiling habang hinihimok ang pagkakaiba-iba ay ilan lamang sa mga hakbang na ginagawa namin upang labanan ang mga pagkiling. Ang kontribusyon ng aming pandaigdigang komunidad ay mahalaga para sa report na ito at sa pagbuo ng mga inisyatibong ito. Ang gawaing ito ay simula lamang ng aming patuloy na pangako sa pagtugon sa mga hamong ito, at inaasahan namin ang pagbabahagi ng higit pang mga balita, pakikipagtulungan at mga mapagkukunan dito.

Nangunguna ang aming mga host at mga bisita
Lagi kaming nagtatrabaho upang bumuo ng mas mahusay na platform, at ang kolektibong pagsisikap ng aming mga host, bisita at pandaigdigang komunidad ay ang siyang nakakatulong na gawing posible ang bawat karanasan sa Airbnb. Naniniwala kami sa pagdiriwang ng mga kuwento na ito at pagbabahagi kung paano nila kami binibigyang inspirasyon na pag-isipang muli kung ano ang ibig sabihin ng pagiging tanggap, habang pinagsisikapan naming wakasan ang diskriminasyon.

May access dapat ang bawat host sa mga bagay na makakatulong para magtagumpay
Mula sa pangangasiwa ng mga kalendaryo at komunikasyon, hanggang sa pagtanggap ng mga bisita sa kanilang mga tahanan, ang mga host namin ay nagsisikap na makapagdulot ng mga kasiya-siyang karanasan sa pagbibiyahe at ugnayan ng mga tao. Naririto kami upang suportahan ang pagsisikap na iyan sa pamamagitan ng mga mapagkukunan upang tulungan ang aming mga host.

Pag-unawa sa mga pagkiling at pagiging tanggap

Isa sa mga paraan ng pakikipaglaban namin sa diskriminasyon ay ang pagsasanay sa di-alintanang pagkiling. Upang matulungan ang aming mga miyembro na maunawaan ang diskriminasyon at ang mga pagkiling na sanhi nito, ginawa namin ang toolkit na ito na nagpapaliwanang ng mga pagkiling at iba pang mga salik na nakakaimpluwensya sa mga desisyon ng mga tao, kahit na hindi nila alam.

Sama-samang pagkilos

Ang Mamamayan ng Airbnb ay nagtataguyod ng progreso sa pamamagitan ng pakikipagtulungan sa aming pandaigdigang komunidad. Dito kami nagbabahagi ng mga instrumento upang matuto at magtaguyod, mga ideya mula sa mga nangungunang palaisip, mga balita sa kalagayan ng pagbabahagi ng tuluyan at mga paraan upang umaksyon.

Pagtulong sa aming mga host na lumikha ng pakiramdam ng pagiging tanggap

Ang pagkakasundo ay mahalaga sa pagbuo ng mas maraming kanais-nais at walang kinikilingang karanasan sa Airbnb. Ang aming pinalawak na Sentro ng Tulong ay may mga sagot sa maraming katanungan mula sa totoong mundo tungkol sa aming patakaran sa kawalan ng diskriminasyon.

Gusto naming makatanggap ng balita mula sa iyo

Nagbibigay inspirasyon sa amin ang kasiglahan ng aming Sentro ng Komunidad, kung saan ang aming mga host ay nagbabahagi ng mga kuwento at ideya sa isa't isa, na nagpapasaya at nagtutulak sa amin na bumuo ng mas magandang platform. Ibahagi ang iyong mga karanasan sa pakikipag-ugnayan sa tao at magsimula ng isang talakayan.

Naniniwala kami sa pagsuporta sa pagbabago sa pamamagitan ng mga partnership sa loob at labas ng Airbnb
Ang progreso ay ang may pinakamalaking epekto kapag ang mga organisasyon na may mga magkakaparehong pinahahalagahan ay nagtutulungan upang paglingkuran kanilang mga komunidad. Narito ang ilan sa aming mga panlabas na partnership na nagtataguyod ng bukas na talakayan, at nagtataas ng magkakaibang tinig sa mga pandaigdigan at lokal na antas.
Ang aming lugar ng trabaho ay isang mahalagang bahagi ng komunidad ng Airbnb
Tunay na may impluwensya ang mga tao sa Airbnb - ang aming mga host at bisita sa buong mundo at panloob na komunidad ng mga empleyado at mga partner sa negosyo ang humuhubog sa mga paraan kung paano kami nagtatrabaho at umuunlad. Naniniwala kami na ang pagkakaiba-iba ay mahalaga sa pagbuo ng isang mundo kung saan ang lahat ay maaaring makaramdam ng pagiging tanggap, at kumikilos kami upang wakasan ang diskriminasyon at bumuo ng isang kompanya na walang kinikilingan. Nakatuon kami sa pagiging malinaw habang nagtatrabaho upang gawing isang lugar ng trabaho ang Airbnb kung saan tanggap ang lahat at naririnig ang lahat ng tinig.
Pag-hire at Pagtanggap sa Airbnb