MGA KARANASAN SA AIRBNB

Host a Nature & Outdoor experience

Take people out of the city and into the wild with hikes, water and mountain sports.

Ang hinahanap namin sa mga host

Anumang uri ng propesyonal
Dinadala ng mga mountaineer, hiker, surfer, at diver ang mga mahilig sa kalikasan mula sa kailaliman ng karagatan hanggang sa tuktok ng bundok.
Access sa mga natatanging aktibidad at lugar
Ipinapakita nila ang mga nakakamanghang likas na tanawin na hindi basta-basta matutunton nang walang tulong ng lokal na propesyonal.
Koneksyon sa pagitan ng mga bisita
Nakakapagpasimula ng mga pag-uusap sa labas ng mga saradong lugar ang mga nakakarelaks na pagha-hike at isport na nakakapagpalakas sa tibok ng puso.

Ipakita ang alam mo

Mga hike na angkop para sa lahat
Maglakad-lakad sa magagandang pook o umakyat sa mga bundok at pumunta sa kakahuyan para ipakita ang mga nakakamanghang tanawin sa iyong lugar.
Mga paglalakbay sa tubig
Go sailing in the sun or kayaking under the stars. Give new friends a fresh take on water sports.
Mga matataas na lugar na hindi pa natutuklasan
Para sa mga taong mahilig sa hamon, magturo ng pag-ski na nakadepende sa panahon, pag-akyat, at pagbibisikleta sa bundok sa mahihirap na terrain.

Ibahagi ang iyong mundo

Go beyond the typical tour and show off your city, craft, cause, or culture by hosting an experience.

Gumawa ng aktibidad sa paraang gusto mo

Laliman pa ang kaalaman sa iyong kasanayan, o ipamalas ang mga pinagpaguran mong gawain sa pagbabahagi nito sa mga lokal at biyahero.

Gumawa ng aktibidad sa paraang gusto mo

Laliman pa ang kaalaman sa iyong kasanayan, o ipamalas ang mga pinagpaguran mong gawain sa pagbabahagi nito sa mga lokal at biyahero.

Isang makabuluhang paraan para kumita

Pagkakitaan ang iyong hilig sa pamamagitan ng paggawa ng mga natatangi at nakakapagbigay-inspirasyon na aktibidad na magugustuhan ng lahat.

Isang makabuluhang paraan para kumita

Pagkakitaan ang iyong hilig sa pamamagitan ng paggawa ng mga natatangi at nakakapagbigay-inspirasyon na aktibidad na magugustuhan ng lahat.

Magbigay-inspirasyon sa mga bagong tagapagtaguyod

Ipaalam sa mga tao ang iyong adhikain sa pagpapakita sa kanila kung bakit ito mahalaga para sa iyo.

Magbigay-inspirasyon sa mga bagong tagapagtaguyod

Ipaalam sa mga tao ang iyong adhikain sa pagpapakita sa kanila kung bakit ito mahalaga para sa iyo.

Kami ang bahala sa iyo

Mga sangguniang tulad ng mga artikulo at insight na ginawa para sa iyong mga pangangailangan sa pagho-host, 24/7 na customer support para sa iyo at sa iyong mga bisita, exposure para sa iyong karanasan, at marami pang iba.

Mga tool na ibinagay sa iyo
Isang dashboard para mabigyan ka ng mga insight, visibility sa mga bisita mula sa iba't ibang panig ng mundo, walang aberyang pagbabayad, at marami pang iba.
Have peace of mind
Para sa karamihan ng mga karanasan, may insurance ka na hanggang $1 milyon. Bukod pa rito, mayroong 24/7 na customer support kaya makakatuon ka sa pagpursige sa gusto mong gawin.
Patnubay para matulungan kang umunlad
Weekly newsletters, articles, community events and resources are dedicated to help you succeed on every step of your hosting journey.

Give locals and travelers a way to disconnect from the digital and reconnect with themselves through a one-of-a-kind activity, designed by you.

Give locals and travelers a way to disconnect from the digital and reconnect with themselves through a one-of-a-kind activity, designed by you.