MGA KUWENTO NG MGA HOST

Paano nagho-host si Tessa

Nagho-host si Tessa sa London para magkaroon ng dagdag na kita.

Nagho-host si Tessa sa London para magkaroon ng dagdag na kita.

Ano ang motibasyon mo sa pagsisimulang mag-host?

Napakaliit ng ambisyon ko noong nagsimula akong mag-host para sa Olympics. Sa isip ko, “Puwede akong kumita ng perang pambakasyon o pambayad para makapagpalagay ng heater sa tahanan ko.”

Ano ang dahilan kung bakit patuloy kang nagho-host nang ganito karaming taon?

Natuklasan ko noong nagsimula akong tumanggap ng mga bisita na biglaang nag-umpisang lumaki ang mundo ko. Gusto ko iyon. Isa akong kinatawan ng London sa paraang kabisado ko ang lungsod at makakapagpakita ako sa mga tao ng mga bagay na hindi nila mababasa sa mga guidebook. Nakakapagbalik ako ng tulong. May halaga ako sa mga tao.

Mayroon ka bang anumang tip o payo para sa isang taong nag-iisip na mag-host?

Huwag mo masyadong problemahin ang iyong tuluyan at mag-enjoy ka lang.

Mahalagang bagay ba para sa iyo ang Garantiya para sa Host?

Napakahalaga talaga. Natutuwa ako na may ganoong susuporta at tutulong sa akin. Hindi ko pa kinailangan kailanman na gamitin iyon. Napakabuti ng mga bisita ko, at pinagkatiwalaan ko sila, at pinagkatiwalaan nila ako. Pero kasama 'yon sa pundasyon ng Garantiya para sa Host.

Nabago ba ng pagho-host ang paraan ng pamumuhay mo?

Oo, sobra. Nakapag-aral ako nang tatlong taon tungkol sa tela sa Morley Art College. Lahat ng mahawakan ko noon na puwede kong tahiin at likhain at gamitan ng mga kamay ko, ginawa ko. Nakapaglakbay ako. Natulungan ako ng pagho-host na magpagawa ng bagong kusina at iba pang pagsasaayos.

Paano nabago ng pagho-host ang pagtrato mo sa iyong tuluyan?

Natutunan kong bawasan ang sobrang pakialam ko sa maliliit na bagay na pag-aari ko.

Iba pang kuwento ng mga host

Simulang gawin ang iyong listing

Simulang gawin ang iyong listing