MGA KUWENTO NG MGA HOST

Paano nagho-host si Dennis

Nagho-host si Dennis sa London dahil sa pleksibilidad na naibibigay nito

Nagho-host si Dennis sa London dahil sa pleksibilidad na naibibigay nito

Ano ang motibasyon mo sa pagsisimulang mag-host?

Mayroong nangupahan sa akin na magulong kasama. Mabait talaga siya pero napakahirap niyang kasama sa bahay, kaya pagkaalis niya, may mabuting kaibigan na nagrekomenda sa Airbnb, kaya nagpasya akong subukan ito kahit nag-aalangan ako.

Ano ang mga alalahanin mo bago ka nagsimulang mag-host?

Hinding-hindi ko malilimutan na ang tumatakbo sa isip ko noong gabi bago dumating ang una kong bisita ay “Ano bang ginagawa ko, puwedeng nananaga ng tao ang papatuluyin ko sa tahanan ko.” Isa siyang mabait na tao mula sa Boston na dumating nang nakasaklay. Mabuting paalala siya sa akin na dapat kong palaging tandaang tuparin ang mga pangarap ko.

Paano ka naghahanda para masigurong magiging maganda ang karanasan ng mga bisita sa kanilang pagdating?

Nag-a-update ako ng maraming impormasyon hangga't maaari tungkol sa lokal na kapitbahayan ko, sinisiguro kong malinis at maayos ang lahat, at pinagtutuunan ko ng pansin ang mga detalye gaya ng pagtitiyak na mayroon kang sapat na tisyu, dahil nakakamangha na maraming bisita ang nababahala tungkol dito.

Nabago ba ng pagho-host ang paraan ng pamumuhay mo?

Hindi masyado dahil ibinabagay ko ang Airbnb sa paraan ng pamumuhay ko hangga't maaari at kapag kailangan kong magpahinga, madali akong makakapag-block ng “oras para sa sarili” sa kalendaryo ko sa Airbnb.

Ano ang paboritong bagay mo sa pagiging host?

Pagsasama sa akin ng mga bisita para kumain sa labas.

Mahalagang bagay ba para sa iyo ang Garantiya para sa Host?

Oo, mahalaga talaga. Isa iyon sa mga bagay na nakatulong sa aking magdesisyong sumali sa Airbnb, dahil kung magkaroon ng pinsala o mga problema, mayroon akong masasandigan. May poster ako ng isang kilalang mang-aawit na napakahalaga para sa akin, at sa tingin ko ay mahigit 37 taon nang nasa akin 'yon, at kung mapinsala 'yon, talaga namang sasama ang loob ko. Kaya naman talagang nakakapanatag ng loob na malamang protektado ng Garantiya para sa Host ang ganoong klaseng bagay.

Ano ang sandaling pinaka-ipinagmamalaki mo bilang host?

Pagkakapili sa listing ko na lumabas sa isang komersyal ng Airbnb. Wow!

Iba pang kuwento ng mga host

Simulang gawin ang iyong listing

Simulang gawin ang iyong listing