MGA KARANASAN SA AIRBNB

Mag-host ng karanasan sa pagkain

Ipamalas ang iyong kasanayan sa mga tradisyonal na lutuin o makabagong kombinasyon. Mag-host ng klase sa pagluluto, food trip, o karanasan sa pribadong pagsasalo-salo.

Ang hinahanap namin sa mga host

Anumang uri ng propesyonal
Food pioneers, chefs, critics and other experts share their culinary knowledge with everyone.
Access sa mga natatanging aktibidad at lugar
They give insight into local communities, unusual locations and hidden gems.
Koneksyon sa pagitan ng mga bisita
Sa pamamagitan ng mga pagtikim, klase, at tour, ginagamit ng mga host ang pagkain bilang pampasimula ng pakikisalamuha.

Ipakita ang alam mo

Mga klase sa aktwal na pagluluto
Ituro ang pamamaraan sa lihim na recipe ng iyong lola o ang pinakabagong imbentong pagkain mo sa isang grupo ng mga foodie.
Mga natatanging food trip
Pumunta sa lokal na pamilihan, itampok ang mga tagong yaman, o ibahagi ang mga paborito mong kainan.
Mga karanasan sa pribadong pagsasalo-salo
Craft your own unique menu, offer fresh ingredients from your garden, or simply break bread with new friends around the table.

Ibahagi ang iyong mundo

Go beyond the typical tour and show off your city, craft, cause, or culture by hosting an experience.

Gumawa ng aktibidad sa paraang gusto mo

Laliman pa ang kaalaman sa iyong kasanayan, o ipamalas ang mga pinagpaguran mong gawain sa pagbabahagi nito sa mga lokal at biyahero.

Gumawa ng aktibidad sa paraang gusto mo

Laliman pa ang kaalaman sa iyong kasanayan, o ipamalas ang mga pinagpaguran mong gawain sa pagbabahagi nito sa mga lokal at biyahero.

Isang makabuluhang paraan para kumita

Pagkakitaan ang iyong hilig sa pamamagitan ng paggawa ng mga natatangi at nakakapagbigay-inspirasyon na aktibidad na magugustuhan ng lahat.

Isang makabuluhang paraan para kumita

Pagkakitaan ang iyong hilig sa pamamagitan ng paggawa ng mga natatangi at nakakapagbigay-inspirasyon na aktibidad na magugustuhan ng lahat.

Magbigay-inspirasyon sa mga bagong tagapagtaguyod

Ipaalam sa mga tao ang iyong adhikain sa pagpapakita sa kanila kung bakit ito mahalaga para sa iyo.

Magbigay-inspirasyon sa mga bagong tagapagtaguyod

Ipaalam sa mga tao ang iyong adhikain sa pagpapakita sa kanila kung bakit ito mahalaga para sa iyo.

Kami ang bahala sa iyo

Mga sangguniang tulad ng mga artikulo at insight na ginawa para sa iyong mga pangangailangan sa pagho-host, 24/7 na customer support para sa iyo at sa iyong mga bisita, exposure para sa iyong karanasan, at marami pang iba.

Mga tool na ibinagay sa iyo
Isang dashboard para mabigyan ka ng mga insight, visibility sa mga bisita mula sa iba't ibang panig ng mundo, walang aberyang pagbabayad, at marami pang iba.
Have peace of mind
Para sa karamihan ng mga karanasan, may insurance ka na hanggang $1 milyon. Bukod pa rito, mayroong 24/7 na customer support kaya makakatuon ka sa pagpursige sa gusto mong gawin.
Patnubay para matulungan kang umunlad
Weekly newsletters, articles, community events and resources are dedicated to help you succeed on every step of your hosting journey.

Give people a taste of your city, craft, cause, or culture through a one-of-a-kind food experience, designed by you.

Give people a taste of your city, craft, cause, or culture through a one-of-a-kind food experience, designed by you.