Lumaktaw sa nilalaman

Kumita bilang Associate ng Airbnb

Sumali sa programa at kumita sa pagpo-promote ng mga tuluyan at karanasan sa Airbnb.

Sino ang maaaring maging associate?

Kumikita ang mga Associate ng Airbnb sa pagpo-promote ng mga tuluyan at karanasan sa Airbnb. Maaaring nababagay ka kung mahilig kang magbahagi ng nilalamang tungkol sa pagbibiyahe sa iyong mga tagasubaybay.

Mga Influencer
Ipinapakita mo ang hindi gaanong kilalang aspekto ng mga sikat na destinasyon. Hinihintay ng mga tagasubaybay mo ang mga post, like, at binabanggit mo.
Mga Blogger
Isa kang tunay na explorer at likas na storyteller na mahilig magbahagi ng mga natatanging karanasan mula sa iba't ibang panig ng mundo.
Mga Affiliate
Ang iyong kadalubhasaan ay tumutulong sa mga tao sa lahat ng panig ng mundo na matuklasan ang mga di-malilimutang oportunidad sa pagbibiyahe.
Mga Influencer
Ipinapakita mo ang hindi gaanong kilalang aspekto ng mga sikat na destinasyon. Hinihintay ng mga tagasubaybay mo ang mga post, like, at binabanggit mo.
Mga Blogger
Isa kang tunay na explorer at likas na storyteller na mahilig magbahagi ng mga natatanging karanasan mula sa iba't ibang panig ng mundo.
Mga Affiliate
Ang iyong kadalubhasaan ay tumutulong sa mga tao sa lahat ng panig ng mundo na matuklasan ang mga di-malilimutang oportunidad sa pagbibiyahe.
Mga Influencer
Ipinapakita mo ang hindi gaanong kilalang aspekto ng mga sikat na destinasyon. Hinihintay ng mga tagasubaybay mo ang mga post, like, at binabanggit mo.
Mga Blogger
Isa kang tunay na explorer at likas na storyteller na mahilig magbahagi ng mga natatanging karanasan mula sa iba't ibang panig ng mundo.
Mga Affiliate
Ang iyong kadalubhasaan ay tumutulong sa mga tao sa lahat ng panig ng mundo na matuklasan ang mga di-malilimutang oportunidad sa pagbibiyahe.
Mga Influencer
Ipinapakita mo ang hindi gaanong kilalang aspekto ng mga sikat na destinasyon. Hinihintay ng mga tagasubaybay mo ang mga post, like, at binabanggit mo.
Mga Blogger
Isa kang tunay na explorer at likas na storyteller na mahilig magbahagi ng mga natatanging karanasan mula sa iba't ibang panig ng mundo.
Mga Affiliate
Ang iyong kadalubhasaan ay tumutulong sa mga tao sa lahat ng panig ng mundo na matuklasan ang mga di-malilimutang oportunidad sa pagbibiyahe.
Mga Influencer
Ipinapakita mo ang hindi gaanong kilalang aspekto ng mga sikat na destinasyon. Hinihintay ng mga tagasubaybay mo ang mga post, like, at binabanggit mo.
Mga Blogger
Isa kang tunay na explorer at likas na storyteller na mahilig magbahagi ng mga natatanging karanasan mula sa iba't ibang panig ng mundo.
Mga Affiliate
Ang iyong kadalubhasaan ay tumutulong sa mga tao sa lahat ng panig ng mundo na matuklasan ang mga di-malilimutang oportunidad sa pagbibiyahe.

Ang proseso nito

1
Mag-sign up
Kapag sumali ka, makakakuha ka kaagad ng access sa mga tool ng programa.
2
Ibahagi ang iyong nilalaman
Makakuha ng mga iniangkop na link o bumuo ng sarili mong mga widget at page para ibahagi sa iyong mga follower.
3
Magsimulang kumita
Sa tuwing may magbu-book sa Airbnb sa pamamagitan ng iyong nilalaman, may makukuha kang bahagi ng bayarin sa serbisyo ng Airbnb—30% para sa mga tuluyan at 25% para sa mga karanasan. Matuto pa

Mga paraan para magbahagi

Gumawa ng link
Magbahagi ng maikling link ng isang tuluyan sa Airbnb saan ka man may mga tagasubaybay.
Gumawa ng link
Magbahagi ng maikling link ng isang tuluyan sa Airbnb saan ka man may mga tagasubaybay.
Mag-embed ng widget
Iangkop ang mga widget at i-drop ang mga ito kahit saan para makapag-book nang paulit-ulit ang mga follower mo.
Mag-embed ng widget
Iangkop ang mga widget at i-drop ang mga ito kahit saan para makapag-book nang paulit-ulit ang mga follower mo.
Bumuo ng landing page
Madaliang gumawa at mag-update ng mga sarili mong page ng pagbibiyahe sa Airbnb. Hindi kailangang marunong sa HTML.
Bumuo ng landing page
Madaliang gumawa at mag-update ng mga sarili mong page ng pagbibiyahe sa Airbnb. Hindi kailangang marunong sa HTML.
Gumawa ng link
Magbahagi ng maikling link ng isang tuluyan sa Airbnb saan ka man may mga tagasubaybay.
Gumawa ng link
Magbahagi ng maikling link ng isang tuluyan sa Airbnb saan ka man may mga tagasubaybay.
Mag-embed ng widget
Iangkop ang mga widget at i-drop ang mga ito kahit saan para makapag-book nang paulit-ulit ang mga follower mo.
Mag-embed ng widget
Iangkop ang mga widget at i-drop ang mga ito kahit saan para makapag-book nang paulit-ulit ang mga follower mo.
Bumuo ng landing page
Madaliang gumawa at mag-update ng mga sarili mong page ng pagbibiyahe sa Airbnb. Hindi kailangang marunong sa HTML.
Bumuo ng landing page
Madaliang gumawa at mag-update ng mga sarili mong page ng pagbibiyahe sa Airbnb. Hindi kailangang marunong sa HTML.
Gumawa ng link
Magbahagi ng maikling link ng isang tuluyan sa Airbnb saan ka man may mga tagasubaybay.
Gumawa ng link
Magbahagi ng maikling link ng isang tuluyan sa Airbnb saan ka man may mga tagasubaybay.
Mag-embed ng widget
Iangkop ang mga widget at i-drop ang mga ito kahit saan para makapag-book nang paulit-ulit ang mga follower mo.
Mag-embed ng widget
Iangkop ang mga widget at i-drop ang mga ito kahit saan para makapag-book nang paulit-ulit ang mga follower mo.
Bumuo ng landing page
Madaliang gumawa at mag-update ng mga sarili mong page ng pagbibiyahe sa Airbnb. Hindi kailangang marunong sa HTML.
Bumuo ng landing page
Madaliang gumawa at mag-update ng mga sarili mong page ng pagbibiyahe sa Airbnb. Hindi kailangang marunong sa HTML.
Gumawa ng link
Magbahagi ng maikling link ng isang tuluyan sa Airbnb saan ka man may mga tagasubaybay.
Gumawa ng link
Magbahagi ng maikling link ng isang tuluyan sa Airbnb saan ka man may mga tagasubaybay.
Mag-embed ng widget
Iangkop ang mga widget at i-drop ang mga ito kahit saan para makapag-book nang paulit-ulit ang mga follower mo.
Mag-embed ng widget
Iangkop ang mga widget at i-drop ang mga ito kahit saan para makapag-book nang paulit-ulit ang mga follower mo.
Bumuo ng landing page
Madaliang gumawa at mag-update ng mga sarili mong page ng pagbibiyahe sa Airbnb. Hindi kailangang marunong sa HTML.
Bumuo ng landing page
Madaliang gumawa at mag-update ng mga sarili mong page ng pagbibiyahe sa Airbnb. Hindi kailangang marunong sa HTML.
Gumawa ng link
Magbahagi ng maikling link ng isang tuluyan sa Airbnb saan ka man may mga tagasubaybay.
Gumawa ng link
Magbahagi ng maikling link ng isang tuluyan sa Airbnb saan ka man may mga tagasubaybay.
Mag-embed ng widget
Iangkop ang mga widget at i-drop ang mga ito kahit saan para makapag-book nang paulit-ulit ang mga follower mo.
Mag-embed ng widget
Iangkop ang mga widget at i-drop ang mga ito kahit saan para makapag-book nang paulit-ulit ang mga follower mo.
Bumuo ng landing page
Madaliang gumawa at mag-update ng mga sarili mong page ng pagbibiyahe sa Airbnb. Hindi kailangang marunong sa HTML.
Bumuo ng landing page
Madaliang gumawa at mag-update ng mga sarili mong page ng pagbibiyahe sa Airbnb. Hindi kailangang marunong sa HTML.

Gusto mo bang matuto pa?

Makahanap ng karagdagang impormasyon tungkol sa programa sa aming Sentro ng Tulong.